Wykaz publikacji wybranego autora

Czesław Podrzucki, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza pracy żeliwiaków z dotlenianym dmuchem w krajowych odlewniachCupolas with oxygen enriched blast in Polish foundries and analysis of their operation / Czesław PODRZUCKI, Maciej Asłanowicz // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 12, s. 487–491. — Bibliogr. s. 491, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bestimmung des Futterverschleisses und des $Si$-Abbrandes im Kupolofen durch SchlackenanalyseDetermining lining wear and $Si$ oxidation loss in cupolas through slag analysis / Stojan Ratkovic, Reinhard Döpp, Czesław PODRZUCKI, Franz Neumann // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2004 Jg. 56 H. 4, s. 131–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Granulowanie i wykorzystywanie żużla żeliwiakowegoGranulation and utilisation of the cupola slag / Czesław PODRZUCKI, Andrzej Franaszczuk, Marcin Rychter // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 167–171. — Bibliogr. s. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modernizacja żeliwiaków i procesu żeliwiakowego w odlewni motoryzacyjnejModernization of the cupolas and the cupola process in an automotive foundry / Czesław PODRZUCKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 6, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modernizacja żeliwiaków i procesu żeliwiakowego w odlewni motoryzacyjnej[Modernization of the cupolas and the cupola process in an automotive foundry] / Czesław PODRZUCKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Otrzymywanie żeliwa sferoidalnego metodą \emph{PE} z metalu wytapianego w żeliwiakuThe manufacture of ductile iron from the hot and with oxygen enriched cupola iron using magnesium cored wire technology / GUZIK Edward, PODRZUCKI Czesław, PORĘBSKI Michał // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 41, s. 74–83 [tekst pol.], 188–190 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 83. — „Automatyzacja i ekologia procesów odlewniczych podstawą sukcesu w Unii Europejskiej” = “Automation and ecology of foundry process as a base of success in European Community” : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 20.11.1999. — Katowice ; Opole : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Początki odlewnictwa w 80-leciu Akademii Górniczo-HutniczejThe beginnings of foundry practice in the eighty years of the University of Mining and Metallurgy / Czesław PODRZUCKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 6, s. 223–225. — Bibliogr. s. 225, Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Projekt Europejski „EUROInż” realizowany z udziałem przedstawicieli polskiego środowiska odlewniczego[European project “EUROIng” realised with participation of representative of Polish foundry society] / Jacek BANAŚ, Józef DAŃKO, Witold Dobosz, Czesław PODRZUCKI // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 167–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Recycling of the foundry dusts in cupola : [abstract] / HOLTZER M., PODRZUCKI C., KOZA T. // W: 9\textsuperscript{th} International foundrymen conference : Innovative materials and advanced concepts of metal casting production : Opatija, June 18–19, 2009 : proceedings book / ed. Faruk Unkić ; University of Zagreb Faculty of Metallurgy Sisak, Croatia, [et al.]. — Sisak : FM UZ, [2009]. — ISBN: 978-953-7082-08-6. — S. 26-2009. — Pełny tekst W: 9th International Foundrymen Conference [Dokument elektroniczny] : Innovative materials and advanced concepts of metal casting production : Opatija, June 18–19, 2009 : proceedings book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Faruk Unkić ; University of Zagreb Faculty of Metallurgy Sisak, Croatia, [et al.]. — Sisak : FM UZ, [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-953-7082-08-6. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsadu do pieców odlewniczych[Method for the manufacture of briquettes from waste powders being a component of foundry furnace charge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o. o., Lublin ; wynalazca: HOLTZER Mariusz, PODRZUCKI Czesław, Niesler Marian, Rupniewski Marian, KOZA Tadeusz. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381043 A1 ; Opubl. 2008-05-26. — Zgłosz. nr P.381043 z dn. 2006-11-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 11, s. 12. — Błędnie podane nazwisko: Holzer Mariusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381043A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsadu do pieców odlewniczych[Method for the manufacture of briquettes from waste powders being a component of foundry furnace charge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Odlewnia Żeliwa LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin ; wynalazca: Mariusz HOLTZER, Czesław PODRZUCKI, Marian Niesler, Marian Rupniewski, Tadeusz KOZA. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207473 B1 ; Udziel. 2010-08-23 ; Opubl. 2010-12-31. — Zgłosz. nr P.381043 z dn. 2006-11-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207473B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Tendencies to the improvement of the cupola process / A. Jopkiewicz, C. PODRZUCKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Współczesne problemy procesu żeliwiakowegoPresent-day problems of cupola processes / Czesław PODRZUCKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 5, s. 183–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie żeliwiaka do recyklingu pyłów odlewniczychUsing cupola for recycling foundry dusts / M. HOLTZER, M. Niesler, C. PODRZUCKI, M. Rupniewski // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 20, s. 111–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: