Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Podrazik, mgr

kustosz

Biblioteka Główna
BG-ozs, Oddział Zbiorów Specjalnych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: B-9984-2012

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • Informacja patentowa – nowe narzędzia[Patent information – new tools] / Agnieszka PODRAZIK // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP ; ISSN 2081-5964. — 2016 nr 3, s. 129–131. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — 35. Seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych : 12-16 września, 2016, Cedzyna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Innowacyjność a nauka i gospodarka[Innovation and university-industry linkages] / Agnieszka PODRAZIK // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 84, s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Main Library AGH UST Krakow – library of knowledge for engineers / Danuta TURECKA, Agnieszka PODRAZIK // W: UCTE [Dokument elektroniczny] : UNESCO interregional engineering conference in technology and education – global benchmarking and monitoring : 8–10 December 2011, Krakow, Poland : conference proceedings / ed. Janusz Szpytko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : UNESCO Chair for Science, Technology and Engineering Education at the AGH University of Science and Technology, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 0685–0710 Session: S2a-05. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Oddział Zbiorów Specjalnych BG AGH w nowej aranżacji[Special Collections Department in the AGH Main Library in new arrangement] / Agnieszka PODRAZIK // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 75, s. 11–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Od informacji do innowacji [Dokument elektroniczny] : narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych / Agnieszka PODRAZIK. — [Zielona Góra : s.  n.], [2017]. — 111 slajdów. — Tryb dostępu: http://bu.uz.zgora.pl/images/ROINP/patentowa.pdf [2017-11-22]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Wykład i warsztaty w ramach cyklu „Od informacji do innowacji”, Uniwersytet Zielonogórski, 27.10.2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • PATLIB network in Poland – current activities and future directions : [prezentacja slajdów] / Agnieszka PODRAZIK // W: NITT SK 2011 [Dokument elektroniczny] : Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí : Bratislava, 11.10.2011 : konferencia = Technology transfer in Slovakia and abroad : conference / Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, Centrum Vedecko-Technických Informácií SR. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bratislava : CVTISR], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — 28 slajdów. — Bibliogr. slajd 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[PATLIB Regional Centre in the Main Library of AGH University of Science and Technology] / Agnieszka GÓRAK-MARECIK // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2009 nr 1, s. 6–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Rola informacji patentowej : [prezentacja slajdów][The role of patent information] / Agnieszka PODRAZIK // W: IWIS 2013 [Dokument elektroniczny] : International Warsaw Invention Show = 7 międzynarodowa warszawska wystawa wynalazków : Warszawa, 8–10 października 2013 / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : SPWiR], [2013]. — 95 slajdów. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point. — Tryb dostępu: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/56/95/56959/A.Podrazik.pdf [2013-10-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
14
 • Zarządzanie własnością intelektualną źródłem sukcesu i innowacyjności przedsiębiorstwa – poszukiwania w bazach danych[IP management as a key factor to become4 a successful and innovative company - workshop on patent databases] / Agnieszka PODRAZIK // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP ; ISSN 2081-5964. — 2015 nr 2, s. 112-114. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Źródła i narzędzia informacyjne w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej BG AGH[Information sources and tools offered in Patent Information Centre PATLIB AGH, Cracow] / Agnieszka PODRAZIK // W: „Ochrona własności intelektualnej – informacja patentowa [Dokument elektroniczny] : usługi oferowane przez centra PATLIB” : seminarium PolBit : Łódź 24–25 marca 2015 r. / Biblioteka Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Politechnika Łódzka], [2015]. — 87 slajdów. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bg.p.lodz.pl/OPI/APodrazikPolBiT2015.pdf [2015-04-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych