Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Pleskacz, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu pola magnetycznego na konwekcję wymuszoną[Analysis of magnetic field influence on forced convection] / Łukasz PLESKACZ // W: II Sesja Naukowa Doktorantów : 24 czerwca 2014, Kraków : streszczenia wystąpień / AGH. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : [s. n.], 2014. — S. 16

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne, konwekcja wymuszona, numeryczna mechanika płynów, siła magnetyczna

2
 • An analysis of paramagnetic fluid thermal convection in a concentric annuli under strong magnetic field gradient / Witold WRÓBEL, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Łukasz PLESKACZ, Sara Kenjereš, Janusz S. SZMYD // W: IHTC 15 [Dokument elektroniczny] : the 15\textsuperscript{th} International Heat Transfer Conference : August 10–15, 2014, Kyoto : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kyoto : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–15] IHTC15-9950. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • keywords: paramagnetic fluid, strong magnetic field, convection, heat transfer enhancement, thermomagnetic convection, concentric annuli

3
4
 • Flow structure, heat transfer and scaling analysis in the case of thermo-magnetic convection in a differentially heated cylindrical enclosure / E. FORNALIK-WAJS, P. Filar, J. Wajs, A. ROSZKO, L. PLESKACZ // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 101. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–8] ID HEAT-11. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • keywords: heat transfer, thermo-magnetic convection, flow structure, strong magnetic field, scaling analysis

5
 • Heat transfer enhancement due to magnetic field application for low reynolds number paramagnetic fluid flow / Ł. PLESKACZ, E. FORNALIK-WAJS // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland : special session – high magnetic fields / eds. J. S. Szmyd, Cz. Kapusta. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-869-1. — S. 37–47. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.

 • keywords: numerical analysis, magnetic field, paramagnetic fluid, Nusselt number

6
 • Low Reynolds number flow's heat transfer influenced by strong magnetic field / Ł. PLESKACZ, E. FORNALIK-WAJS // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 142

 • keywords: numerical analysis, magnetic field, forced convection, Nusselt number, paramagnetics

7
 • Low Reynolds number flow's heat transfer influenced by strong magnetic field / Ł. PLESKACZ, E. FORNALIK-WAJS // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032156, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Eurotherm 2016 : 7th European thermal-science conference : 19–23 June 2016, Kraków, Poland. — tekst: https://goo.gl/R3yM3A

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Magnetic field impact on the high and low Reynolds number flows / L. PLESKACZ, E. FORNALIK-WAJS // W: XXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7464-704-5. — S. 141. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. [1–8] ID E-3. — Bibliogr. s. [8], Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Momentum budget of the paramagnetic fluid flow influenced by magnetic force / Ł. PLESKACZ, E. FORNALIK-WAJS // W: XXII Fluid mechanics conference : Słok near Bełchatów, 11–14 September 2016 : book of abstracts / eds. Henryk Kudela, Paweł Regucki, Katarzyna Strzelecka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 135–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Ocena wpływu pola magnetycznego na transport pędu i strukturę przepływu w konwekcji wymuszonejEvaluation of magnetic field influence on the forced convection momentum transfer and flow structure / Łukasz PLESKACZ // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 12

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, pole magnetyczne, konwekcja wymuszona

13
 • The experimental and numerical investigation of diamagnetic nanofluid thermo-magnetic convection / E. FORNALIK-WAJS, T. KURA, Ł. PLESKACZ, A. ROSZKO // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 140

 • keywords: numerical analysis, nanofluid, experimental analysis, magneto-thermal convection, diamagnetics

14
 • Various aspects of magnetic field influence on forced convection / Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00120, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/vBRJ6s [2017-01-18]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Various aspects of magnetic field influence on the forced convection / Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 49

 • keywords: numerical simulation, magnetic field, forced convection, prandtl number

16
 • Velocity and temperature maldistribution due to the magnetic field influenceZmiana rozkładów prędkości i temperatury pod wpływem pola magnetycznego / Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Aleksandra ROSZKO // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; 290. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2014 t. 31 z. 86 (nr 3/2014), s. 425–432. — Bibliogr. s. 431–432, Streszcz.

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne, konwekcja wymuszona, numeryczna mechanika płynów, siła magnetyczna

  keywords: magnetic field, forced convection, numerical fluid mechanics, magnetic force

17
 • Velocity and temperature maldistribution due to the magnetic field influence / Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Aleksandra ROSZKO // W: XXII Zjazd Termodynamików : Polańczyk, 23–27 września 2014 : rozszerzony program zjazdu / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2014]. — S. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wpływ pola magnetycznego na intensyfikację transportu ciepła podczas konwekcji wymuszonej płynu paramagnetycznegoInfluence of magnetic field on heat transfer enhancement for forced convection of paramagnetic fluid / Łukasz PLESKACZ // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 9

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, pole magnetyczne, konwekcja wymuszona, liczba Nusselta