Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Piróg, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2006-5314 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56239279800

PBN: 5e70920b878c28a04738f07b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych i ich relacje ze społecznością akademicką[Social activity of disabled students and their relations with academic society] / Tomasz PIRÓG // W: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej / pod red. Barbary Gąciarz. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010. — ISBN: 978-83-7683-018-6. — S. 95–117. — Bibliogr. s. 116–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Budowanie kultury zaufania w społecznościach lokalnych : problemy trzeciego sektora[Building a culture of trust in local communities : problems of the third sector] / Tomasz PIRÓG // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 300–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Co z tą pracą? : społeczne konsekwencje przemian na rynku pracy[Who works? : social consequences of changes in the local market] / Tomasz PIRÓG // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 479–490. — Bibliogr. s. 489–490

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dialog obywatelski w gminach po 1990 roku : przyczyny zróżnicowania[Civil dialogue in communities since 1990 : causes of variation] / Tomasz PIRÓG // W: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce / red. nauk. Bogdan Nawrot, Jacek Pokładecki. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Aadma Mickiewicza, 2011. — ISBN: 978-83-62907-05-2. — S. 227–245. — Bibliogr. s. 243–245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej : mity i realia dobrego rządzeniaCivil dialogue in sociological perspective : the myths and realities of good governance / Tomasz PIRÓG. — Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, cop. 2016. — 305 s.. — Bibliogr. s. 274–294, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-414-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dialog obywatelski w polskich samorządach w świetle badań społecznych[Civil dialogue in polish local governments in the light of social research] / Tomasz PIRÓG // W: Falująca obywatelskość : stare wzory nowe tendencje : praca zbiorowa / pod red. Artura Kościańskiego, Wojciecha Misztala. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2019. — ISBN: 978-83-7683-162-6. — S. 219–238. — Bibliogr. s. 236–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elastyczny popyt a elastyczna podaż pracy : późnonowoczesny rynek pracy a jakość życia jednostek[Flexible demand for labour and flexible labour supply : labour market in late modernity and the life quality of individuals] / Tomasz PIRÓG // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 125–144. — Bibliogr. s. 140–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ideowo bezbarwne? Tworzone przez altruistów? Wolne czy podporządkowane władzy? : wspólnotowość w działaniach organizacji pozarządowych[Ideologically clear? Created by altruists? Free or subject to power? : collectivity in the activities of NGOs] / Tomasz PIRÓG // W: Kultura solidarności : socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa „Solidarności” / red. nauk. Karolina Ciechorska-Kulesza, Radosław Kossakowski, Paweł Łuczeczko. — Pszczółki : Wydawnictwo Orbis Exterior, 2011. — ISBN: 978-83-63133-01-6. — S. 181–201. — Bibliogr. s. 199–201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Oblicza polskiej samorządności : wyzwania i praktyki rządzenia[Faces the Polish self-government : challenges and practices of governance] / red. Tomasz PIRÓG. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2017. — 195 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7688-479-0. — tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Obywatelski wymiar samorządności terytorialnejThe civic dimension of territorial self-government / Tomasz PIRÓG // W: Oblicza polskiej samorządności : wyzwania i praktyki rządzenia. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2017. — ISBN: 978-83-7688-479-0. — S. 7–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz.

 • słowa kluczowe: samorząd terytorialny, demokracja społeczna, dialog obywatelski, wielosektorowa polityka społeczna

  keywords: local government, civil dialogue, multisectoral social policy, social democracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Od państwa opiekuńczego do społeczeństwa opiekuńczego : dylematy wokół partycypacji obywateli na przykładzie polityki społecznej wobec niepełnosprawnosciFrom welfare state to welfare society : dillemas around citizens participation in shaping social policies / Barbara GĄCIARZ, Tomasz PIRÓG // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 85–106. — Bibliogr. s. 103–106, Summ.. — B. Gąciarz – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk. — tekst: http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2014_nr_2_str85_106.pdf

 • słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, niepełnosprawność, model wielosektorowy polityki społecznej, społeczeństwo opiekuńcze

  keywords: multisector model of social policy, welfare society disability, non-governmental organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Poza etatem : społeczna odpowiedź na zmianę popytu na pracęBeyond job positions : a social response to the changes in job demand / Tomasz PIRÓG // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2009 t. 7, s. 29–41. — Bibliogr. s. 39–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Reforma polityki społecznej, czyli odpowiedź na kryzys państwa : [recenzja]: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego / Mirosław Grewiński. — Warszawa, 2009[Social policy reform – the answer to the crisis of the state] / Rec. Tomasz PIRÓG // Władza Sądzenia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-1690. — 2014 nr 4, s. 205–207. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 207. — tekst: http://wladzasadzenia.pl/2014/4/reforma-polityki-spolecznej-czyli-odpowiedz-na-kryzys-panstwa.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Relacje samorządu lokalnego z otoczeniem zewnętrznym : przypadek trzeciego sektora[Relations of local government with external environment : the case of the third sector] / Tomasz PIRÓG // W: Socjologia administracji in statu nascendi / red. nauk. Krzysztof Motyka, Roman Stec. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. — ISBN: 978-83-7545-434-5. — S. 207–226. — Bibliogr. s. 225–226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusjaTerritorial self-government in sociologists eyes – a discussion / oprac. Marek Nowak, Paweł Śliwa ; głos w dyskusji: Marek S. Szczepański, Tomasz PIRÓG, Hubert Kotarski, Tatiana Majcherkiewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ; ISSN 0035-9629. — 2017 R. 79 z. 3, s. 241–252. — Bibliogr. dostępna na stronie czasopisma. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — T. Piróg – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Samorządna Małopolska? : prorozwojowe formy kapitału społecznego w regionie o silnej tożsamości kulturowej (refleksja socjologiczna)[Well-governed Małopolska? : development-oriented types of social capital in the region with the strong cultural identity (sociological reflection)] / Tomasz PIRÓG // W: Samorząd i gospodarka / pod red. Krzysztofa Bondyry, Pawła Śliwy i Marcina Wojtkowiaka ; Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu „Profi-Kurs” Sp. z o. o.. — Poznań : M-Druk Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Janusz Muszyński, 2011. — Na okł. dod.: Człowiek najlepsza inwestycja. — S. 164–184. — Bibliogr. s. 182–184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Samorządność a różnorodne formy kapitału społecznego (na przykładzie Małopolski)[Self-governance and various types of social capital (an example of Małopolska)] / Tomasz PIRÓG // W: Światy i konteksty społeczne / pod red. Grzegorza Brydy. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, cop. 2011. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne ; t. 2). — ISBN: 978-83-7688-077-8. — S. 115–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Studia Humanistyczne AGH ; ISSN 2084-3364Contributions to Humanities AGH / red. nauk. tomu Tomasz PIRÓG, Tomasz MASŁYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — t. 16/3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Utopia czy rzeczywistość? : o sieciowym i wspólnotowym charakterze relacji w społeczeństwie obywatelskimUtopia or reality? : about communitarian and networked relations within civil society / Tomasz PIRÓG // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. — ISBN: 978-83-7702-220-7. — S. 354–367. — Bibliogr. s. 364–367, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • W poszukiwaniu wspólnoty : społeczeństwo obywatelskie w czasach społeczeństwa informacyjnego[Towards community : civil society in the times of information society] / Tomasz PIRÓG // W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kapralskiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka Inżynierów, Człowiek-najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — S. 111–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: