Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Zyzak, mgr inż.

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Applications of monitoring of electric power parameters to performance evaluation of a model vacuum-assisted moulding installation / E. ZIÓŁKOWSKI, M. BRZEZIŃSKI, R. WRONA, K. SMYKSY, P. ZYZAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 2, s. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania procesu oczyszczania na stanowisku doświadczalno-dydaktycznym[The investigation of the cleaning process on the experimental-didactic stand] / Piotr ZYZAK // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie skuteczności oczyszczania ściernego odlewów wytwarzanych technologią wytapianych modeli[Investigation of abrasive cleaning efficiency of investment castings] / Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Marcin ŚLAZYK, Piotr ZYZAK, Zbigniew Pączek // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cechy użytkowe śrutu stosowanego w oczyszczarkach wirnikowychFunctional quality of shot used in wheelabrator blast units / P. ZYZAK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 343–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Summ.

 • keywords: choice of shot kind, shot properties, castings cleaning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characteristic of a shot stream in a rotor cleaning machineCharakterystyka strumienia śrutu w oczyszczarce wirnikowej / P. ZYZAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 977–984. — Bibliogr. s. 984. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: shot peening, intensity of the grain stream, surface coverage factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Characteristics of the abrasive stream depending on design features and operational parameters of a throwing unit in an airless shot-blasting machineCharakterystyka strumienia śrutu w zależności od parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego oczyszczarek wirnikowych / A. FEDORYSZYN, P. ZYZAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 401–406. — Bibliogr. s. 406. — 4th international conference on Development trends in mechanization of foundry processes : Cracow, Poland, October 18–20, 2007

 • keywords: scattering of the abrasive stream, velocity of the abrasive stream, design features of a throwing unit, shot-blasting machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characteristics of the outer surface layer in casts subjected to shot blasting treatmentCharakterystyka warstwy wierzchniej odlewów poddanych obróbce strumieniowo-ściernej / A. FEDORYSZYN, P. ZYZAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 813–818. — Bibliogr. s. 818. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka podstawowych zespołów oczyszczarek strumieniowo-ściernychCharacteristic of the basic mechanical systems of shot-blasting machines / A. FEDORYSZYN, P. ZYZAK // W: V [Piąta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2002 : „Odlewnictwo XXI w. – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 23. 05–24. 05. 2002 r. : biuletyn konferencyjny. — Nowa Sól : P. P. P.„TECHNICAL”, 2002. — S. 102–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Doświadczalne i analityczne wyznaczanie geometrii strumieni śrutu w oczyszczarce wirnikowej zawieszkowej[Experimental and analytical evaluation of the shot stream geometry wheelabrator blast machine with hangers] / Roman WRONA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Marcin ŚLAZYK, Piotr ZYZAK // W: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006 : [odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze : Nowa Sól 08–09. 06 2006 r.] / AGH. Wydział Odlewnictwa ; P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól. — [Kraków : s. n.], [2006]. — (Biuletyn Konferencyjny). — Opis wg okł.. — S. 25–30. — Bibliogr s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efekty obróbki powierzchniowej strumieniem śrutu[Effects of surface treatment by shot blasting] / Aleksander FEDORYSZYN, Tadeusz Piosik, Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK, Piotr ZYZAK // W: XII Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2010 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewicze” : [Nowa Sól 27–29 maja 2010 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P.P.P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931057-0-0. — S. 19–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Methodology of testing shot blasting machines in industrial conditions / R. WRONA, P. ZYZAK, E. ZIÓŁKOWSKI, M. BRZEZIŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 iss. 2, s. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda oceny ekologicznej wyrobów, procesów i technologiiEcological assessment method of products, processes and technologies / Aleksander FEDORYSZYN, Marcin BRZEZIŃSKI, Piotr ZYZAK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2012 t. 62 nr 7–8, s. 328–336. — Bibliogr. s. 335–336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metodyka badania kinetyki strumienia śrutu w oczyszczarkach wirnikowych[Methodics of investigation of shot stream kinematics in impeller type shot blasting machine] / Aleksander FEDORYSZYN, Roman WRONA, Krzysztof SMYKSY, Anna KĄCKA, Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, Piotr ZYZAK, Marcin ŚLAZYK // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena jakości powierzchni odlewów poddanych obróbce strumieniowo-ściernejMethodology of castings cleaning process investigation / Piotr ZYZAK // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2004 vol. 24 nr 3 spec., s. 219–229. — Bibliogr. s. 228–229, Summ.. — „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” : III międzynarodowa konferencja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena stanu powierzchni odlewów po obróbce strumieniowo-ściernej przy użyciu mikroskopu firmy Olympus[The evaluation of the castings surface state after the blast-abrasive treatment with using the microscope of the Olympus Company] / Piotr ZYZAK // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena stanu powierzchni odlewów po obróbce strumieniowo-ściernej przy użyciu profilometru TOPO1[Evaluation of castings surface state after blasting treatment with using of TOPO1 profilometer] / Piotr ZYZAK // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 81–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Parametry pracy separatorów śrutu w oczyszczarkach wirnikowychOperation parameters of separators in impeller type shotblasting machines / FEDORYSZYN A., ZYZAK P. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 319–324. — Bibliogr. s. 324, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Parametry strumienia śrutu w początkowej fazie ruchu[Parameters of the shot stream in the initial phase of the movement] / Piotr ZYZAK // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ustalenia normy PN-EN 1248 dotyczącej wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego[Recommendations of PN-EN 1248 standard concerning safety requirements for shot blasting equipment] / Aleksander FEDORYSZYN, Piotr ZYZAK // W: VIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 99–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Właściwości ścierniwa używanego w oczyszczarkach wirnikowych[Properties of the abrasive materials used in shot blasting machines] / Tadeusz Piosik, Piotr ZYZAK // W: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006 : [odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze : Nowa Sól 08–09. 06 2006 r.] / AGH. Wydział Odlewnictwa ; P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól. — [Kraków : s. n.], [2006]. — (Biuletyn Konferencyjny). — Opis wg okł.. — S. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wskaźniki jakości powierzchni odlewów po obróbce strumieniowo-ściernej z wykorzystaniem testu Almena[Indicators of quality casting surface after abrasive blasting using Almen test] / P. ZYZAK // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13–14], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybrane zagadnienia obróbki strumieniowo-ściernej[Some problems of shot blasting treatment] / Tadeusz Piosik, Piotr ZYZAK // W: „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : VII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2004 : Nowa Sól 03.06–04.06 2004 r. : biuletyn konferencyjny / P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Odlewnictwa. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2004]. — S. 23–43. — Bibliogr. s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: