Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Ziarkowski, dr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Analiza przydatności modeli wartości dla klienta w zarządzaniu usługami finansowo-księgowymiThe analysis of useful of customer value models in manage of financial and accounting services / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 210–219. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/17.pdf

 • słowa kluczowe: modele pomiaru wartości dla klienta, usługi finansowo-księgowe, wartość dla klienta

  keywords: customer value, customer value models, finance and accounting service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Portfelowy model wartości dla klienta[Portfolio value for customer model] / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // W: Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis na podst. okł.. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Portfelowy model wartości dla kientaPortfolio value for customer model / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. [115]–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/10.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, modele pomiaru, wartość dla klienta

  keywords: customer value, managerial accounting, measurement models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Strategie podatkowe jako nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstw[Tax strategies as a modern tool of financial management in companies] / Piotr ZIARKOWSKI // Zeszyt Naukowy.pl [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 2300-6258. — Tytuł poprz.: Zeszyt Naukowy ; ISSN: 1897-659X. — 2018 nr 47, s. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [13–14], Streszcz.. — Na stronie www czasopisma paginacja publikacji: s. 46–59. — tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Usługi finansowo-księgowe w obrazkachFinance and accounting services in pictures / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 522 System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji, s. 251–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94875/edition/57584/content?ref=desc

 • słowa kluczowe: usługi finansowo-księgowe, rachunkowość, model wartości dla klienta, obrazki, wartość dla klienta

  keywords: customer value, customer value model, finance and accounting services, pictures, accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2018.522.18

6
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych w outsourcingu usług finansowo-księgowych[The use of information technology in outsourcing of finance and accounting service] / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // W: Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. nauk. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. — (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 0860-2751 ; t. 1100). — ISBN: 978-83-7972-326-3. — S. 58–72. — Bibliogr. s. 70–72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: