Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Łebkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5203-4099 orcid iD

ResearcherID: S-6874-2018

Scopus: 6504050200

PBN: 5e70923a878c28a04739206d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 181, z ogólnej liczby 183 publikacji Autora


1
 • A genetic algorithm to generate assembly sequences / Piotr ŁEBKOWSKI, T. SAWIK // W: EURO XV/INFORMS XXXIV Joint international meeting : OR/MS for the new millennium : theory, analysis, networking, optimization, management, logistics, information, strategy, planning, innovation : Barcelona, Spain, July 14–17, 1997 : final program / Sociedad de Estadística e Investigación Operativa ; Universitat Politècnica de Catalunya. — [Spain : s. n.], [1997]. — S. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A two-level procedure for generating assembly sequences using a genetic algorithm / P. ŁEBKOWSKI // W: IEPM'97 : international conference on Industrial engineering and production management : Lyon, October 20–24, 1997 : proceedings, Book 1 / ed. Diana Raulier. — [Mons : s. n.], [1997]. — S. 129–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Algorithms of robust resources allocation for resource-constrained project scheduling problem / Piotr ŁEBKOWSKI // W: INFORMS annual meeting San Diego 2009 : INFORMing the globe : October 11–14, 2009. — S. l. : INFORMS Institute for Operations Research and the Management Sciences, [2009]. — S. 385, WC49, 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Algorytm alokacji buforów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymiAlgorithm of robust buffer allocation for project scheduling problem with predefined milestones / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [17], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Algorytm dla problemu losowego przydziału personeluAlgorithm for random personnel assignment problem / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Algorytm dla problemu losowego przydziału personeluAlgorithm for random personnel assignment problem / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 10. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 299–306. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Algorytm dla problemu maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych projektu rozliczanego etapowo[An algorithm for maximising discounted cash flow problem of project settled with stages] / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — ISBN: 978-83-930399-6-8. — S. 572–582. — Bibliogr. s. 581–582, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kamienie milowe, harmonogramowanie projektu z ograniczoną dostępnością zasobów, zdyskontowane przepływy pieniężne, wartość bieżąca netto, algorytm losowy z przesunięciami prawostronnymi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Algorytm dwukryterialnej optymalizacji w rozwiązywaniu problemów dostawSimulated annealing to solve bicriteria optimization problems / Marcin WOCH, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 151–164. — Bibliogr. s. 162–164, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Algorytm ewolucyjny wyboru sekwencji operacji montażu mechanicznegoEvolutionary algorithm of the mechanical – assembly operation sequence selection / Piotr ŁEBKOWSKI // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : sterowanie procesami dyskretnymi ; zarządzanie i inżynieria produkcji / pod red. Mirosława Zaborowskiego. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 247–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Algorytm ewolucyjny wyznaczania sekwencji operacji montażu mechanicznego[Evolution algorithm of determination of mechanical assembly sequence] / Marek Grabowski, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 401–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Algorytm priorytetowy alokacji buforów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymiPriority algorithm of buffer allocation for project scheduling problem with defined milestones / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Algorytm priorytetowy alokacji buforów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi : [streszczenie]Priority algorithm of buffer allocation for project scheduling problem with defined milestones / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2, s. 130. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Abstr. — Publikacja umieszczona na płycie CD 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Algorytm priorytetowy harmonogramowania projektu przy ograniczonych zasobach[Priority algorithm for project scheduling at the limited resources] / Marcin KLIMEK, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 532–540. — Bibliogr. s. 540, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Algorytm symulowanego wyżarzania do optymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych etapowo rozliczanego projektuSimulated annealing algorithm for optimising discounted cash flow of project settled with stages / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 50–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kamienie milowe, symulowane wyżarzanie, harmonogramowanie projektu z ograniczonymi zasobami, zdyskontowane przepływy pieniężne, procedury generowania rozwiązań

  keywords: milestones, resource-constrained project scheduling, simulated annealing, schedule generation schemes, discounted cash flows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Algorytm symulowania wyżarzania do optymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych etapowo rozliczanego projektuSimulated annealing algorithm for optimising discounted cash flow of project settled with stages / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kamienie milowe, symulowane wyżarzanie, harmonogramowanie projektu z ograniczonymi zasobami, zdyskontowane przepływy pieniężne, procedury generowania rozwiązań

  keywords: milestones, resource-constrained project scheduling, simulated annealing, discounted cash flow, schedule generation schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Algorytmy metaheurystyczne dla problemu harmonogramowania projektu z kamieniami milowymiMetaheuristic algorithms for project scheduling problem with milestones / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1796. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2008 z. 150, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ., Abstr.. — XVI Krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Algorytmy odpornej alokacji zasobów dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobówAlgorithms of robust resource allocation for resource-constrained project scheduling problem / Marcin KLIMEK, Piotr ŁEBKOWSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 2, s. 371–379. — Bibliogr. s. 379, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto24.pdf

 • słowa kluczowe: harmonogramowanie projektu z ograniczoną dostępnością zasobów, harmonogramowanie odporne, alokacja zasobów

  keywords: resource allocation, robust scheduling, esource-constrained project scheduling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Algorytmy wstawień dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobówInsertion algorithms for the resource-constrained project scheduling problem / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 120–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Algorytmy wstawień dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobów[Insertion algorithms for the resource-constrained project scheduling problem] / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Algorytmy wstawień dla zagadnienia harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi[Insertion algorithms for the scheduling for projects with defined milestones] / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 676–685. — Bibliogr. s. 684–685, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Alokacja zasobów dla odpornego harmonogramowania projektuResource allocation for robust project scheduling / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania, T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka, Jolanty Krystek. — Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010. — ISBN: 978-83-62652-00-6. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Alokacja zasobów dla problemu harmonogramowania projektu z ważonymi kosztami niestabilnościResource allocation for project scheduling problem with weighted instability costs / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 237–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto21.pdf

 • słowa kluczowe: harmonogramowanie projektu z ograniczoną dostępnością zasobów, alokacja zasobów, ważone koszty niestabilności

  keywords: resource-constrained project scheduling, resource allocation, weighted instabiliy costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • An LP model for a Steel Mill capacity expansion planning / Antoni KORCYL, Piotr ŁEBKOWSKI, Tadeusz SAWIK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 1999 t. 3 z. 1, s. 185–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: