Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Hajder, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0437-3328 orcid iD

ResearcherID: X-4491-2018

Scopus: 57209412853

PBN: 5e7093e1878c28a0473b2766

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • A heterogeneous parallel processing system based on virtual multi-bus connection network / Piotr HAJDER, Łukasz RAUCH, Mariusz Nycz, Mirosław Hajder // W: FedCSIS 2019 [Dokument elektroniczny] : position papers of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : [September 1–4 2019, Leipzig, Germany] / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polskie Towarzystwo Informatyczne, cop. 2019. — (Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 19). — Dod. ISBN: 978-83-955416-2-9. — e-ISBN: 978-83-955416-1-2. — S. 9–17. — Tryb dostępu: https://annals-csis.org/Volume_19/pliks/position.pdf [2020-01-23]. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2019F356

2
3
 • Assessment of the vulnerability of the Apache server to DDoS attacksBadanie podatności serwera Apache na ataki odmowy usługi / Mariusz Nycz, Tomasz Szeliga, Piotr HAJDER // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Scientific Letters of Rzeszow University of Technology ; 296. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — Inny tytut: RUTJEE. — 2017 t. 25 z. 36, s. 67–76. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-31. — P. Hajder - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/88

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Apache, ataki DDoS

  keywords: security, DDoS attack, web server, Apache

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/re.2017.6

4
 • Badanie sprawności systemów IDS/IPS przed atakami DoS i DDoSEfficiency test of IDS/IPS systems against DoS and DDoS attacks / Mariusz Szarek, Mariusz Nycz, Piotr HAJDER // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Scientific Letters of Rzeszow University of Technology ; 294. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — Inny tytut: RUTJEE. — 2016 t. 24 z. 35, s. 19–34. — Bibliogr. s. 33, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-30. — P. Hajder - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/elektrotechnika/76

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona, usługi, sieci, testy, odmowa, wykrywanie, wtargnięcie, przeciwdziałanie

  keywords: security, detection, networks, service, protection, intrusion, tests, denial, counteraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/re.2016.7

5
 • Bezpieczeństwo informacji : podejście kompleksoweInformation security : a comprehensive approach / Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Piotr HAJDER. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. — 224, [2] s.. — Bibliogr. s. 221–224, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7934-328-7. — P. Hajder - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: audyt, bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo IT

  keywords: information security, audit, cybersecurity, security IT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cloud native approach to the implementation of an environmental monitoring system for smart city based on IoT devices / Mirosław Hajder, Lucyna HAJDER, Piotr HAJDER, Janusz Kolbusz // W: Computational Science – ICCS 2023 : 23rd International Conference : Prague, Czech Republic, July 3–5, 2023 : proceedings, Pt. 5 / eds. Jiří Mikyška [et al.]. — Cham : Springer Nature, cop. 2023. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 14077). — ISBN: 978-3-031-36029-9 ; e-ISBN: 978-3-031-36030-5. — S. 514–521. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-26

  orcid iD
 • keywords: environmental monitoring, smart city, Internet of Things, cloud native

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-36030-5_41

7
 • Cyber-physical system for integrated management of steel and rolling mills – architecture and implementation details / Krzysztof BZOWSKI, Monika PERNACH, Piotr HAJDER, Krzysztof REGULSKI // W: KomPlasTech 2023 [Dokument elektroniczny] : XXVIII conference on computer methods in materials technology : 5–8 March 2023, Zakopane, Poland : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2023]. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://komplastech.agh.edu.pl/public_repo/abstracts/43.pdf [2023-03-15]. — Bibliogr. s. 3

 • keywords: system architecture, rolling mill, cyber physical system, electrosteel plant, implementation details

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cyber-physical system supporting the production technology of steel mill products based on ladle furnace tracking and sensor networks / Piotr HAJDER, Andrzej OPALIŃSKI, Monika PERNACH, Łukasz SZTANGRET, Krzysztof REGULSKI, Krzysztof BZOWSKI, Michał Piwowarczyk, Łukasz RAUCH // W: Computational Science – ICCS 2023 : 23rd International Conference : Prague, Czech Republic, July 3–5, 2023 : proceedings, Pt. 5 / eds. Jiří Mikyška [et al.]. — Cham : Springer Nature, cop. 2023. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 14077). — ISBN: 978-3-031-36029-9 ; e-ISBN: 978-3-031-36030-5. — S. 448–462. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-26

  orcid iD
 • keywords: sensors, machine learning, cyber physical system, steelmaking automation, vision processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-36030-5_36

9
10
 • Direct communication of edge elements in the Industrial Internet of Things / Piotr HAJDER, Mirosław Hajder, Mateusz Liput, Mariusz Nycz // Annals of Computer Science and Information Systems [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5963. — 2020 vol. 23, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Communication papers of the 2020 federated conference on Computer Science and Information Systems : September 6–9, 2020 : Sofia, Bulgaria. — tekst: https://annals-csis.org/Volume_23/pliks/communication.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2020F194

11
 • Distributed system for monitoring of welding processes and prediction of final products quality / Krzysztof REGULSKI, Łukasz RAUCH, Krzysztof BZOWSKI, Piotr HAJDER, Monika PERNACH, Jan KUSIAK // W: KomPlasTech 2023 [Dokument elektroniczny] : XXVIII conference on computer methods in materials technology : 5–8 March 2023, Zakopane, Poland : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2023]. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://komplastech.agh.edu.pl/public_repo/abstracts/44.pdf [2023-03-15]. — Bibliogr. s. 4

 • keywords: Industry 4.0, non destructive investigation, process monitoring, high frequency induction welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Elimination of digital exclusion of a senior as a step for longevityEliminacja wykluczenia cyfrowego seniorów jako krok do długowieczności / Piotr HAJDER, Mariusz Nycz, Mirosław Hajder // W: Social and technical aspects of security, [Pt. 1] = Społeczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa, T. 1 / pod red. Mariusz Nycza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2019. — ISBN: 978-83-7934-352-2. — S. 5–20. — Bibliogr. s. 18–19, Summ., Streszcz.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Impact of quantitatively assessed emphysema on chest tube drainage after lobectomy for non-small cell lung cancer / T. Gil, [et al.], P. HAJDER, [et al.] // Journal of Thoracic Oncology ; ISSN 1556-0864. — 2018 vol. 13 iss. 10 P2.17-11 suppl., s. S856. — IASLC 19th World conference on Lung Cancer : 23 September 2018 - 26 September 2018

 • keywords: pulmonary lobectomy, air leak, chest tube, digital chest drainage system, lung cancer, syngo CT. Pu

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jtho.2018.08.1537

15
 • Impact of quantitatively assessed emphysema on chest tube drainage after lobectomy for non-small cell lung cancer / T. Gil, [et al.], P. HAJDER, [et al.] // W: IASLC 2018 [Dokument elektroniczny] : International Association for the Study of Lung Cancer : 19th world conference on Lung cancer : September 23-26, 2018 Toronto, Canada : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toronto : s. n.], [2018]. — S. 616-617, P2.17-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wclc2018.iaslc.org/wp-content/uploads/2018/09/WCLC2018-Abstract-Book_vF-LR-REV-SEPT-25-2018.pdf [2019-02-14]

 • keywords: pulmonary lobectomy, air leak, chest tube, digital chest drainage system, lung cancer, syngo CT. Pu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Information security of weather monitoring system with elements of Internet things / M. Liput, P. HAJDER, M. Nycz, M. Hajder // W: Security and trust issues in Internet of Things : blockchain to the rescue / eds. Sudhir Kumar Sharma, Bharat Bhushan, Bhuvan Unhelkar. — Boca Raton : CRC Press ; Taylor & Francis Group, 2021. — (Internet of Everything (IoE): Security and Privacy Paradigm ; ISSN 2692-8531). — ISBN: 978-0-367-49065-2 ; e-ISBN: 978-1-003-12166-4. — S. 57-84. — Bibliogr., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Low-cost architecture of the universal security threat detection system for industrial IoT / M. Hajder, P. HAJDER, M. Nycz // W: Handbook of wireless sensor networks: issues and challenges in current scenario's / eds. Pradeep Kumar Singh, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1132). — ISBN: 978-3-030-40304-1 ; e-ISBN: 978-3-030-40305-8. — S. 301–324. — Bibliogr. s. 322–324, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-09

  orcid iD
 • keywords: industrial networks, IDEFo diagrams, attack detection system, self adjusting communication architecture, industrial information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-40305-8_15

19
 • Moving multiscale modelling to the edge: benchmarking and load optimization for cellular automata on low power microcomputers / Piotr HAJDER, Łukasz RAUCH // Processes [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2227-9717. — 2021 vol. 9 iss. 12 art. no. 2225, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-09. — tekst: https://www.mdpi.com/2227-9717/9/12/2225/pdf

  orcid iD
 • keywords: cellular automata, distributed computing, edge computing, Raspberry PI, NVidia Jetson

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/pr9122225

20
 • Ogólnopolska sieć komputerowa edukacji – studium przypadku [Dokument elektroniczny][Nationwide computer network of education - a case study] / Mirosław Hajder, Piotr HAJDER, Mariusz Nycz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2017. — 137 s.. — Tryb dostępu: https://ksiegarnia.wsiz.pl/img/cms/pliki/ogolnopolska-siec-komputerowa-w-edukacji.pdf [2020-12-18]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 133–137. — e-ISBN: 978-83-64286-51-3. — P. Hajder – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Reconfiguration of the multi-channel communication system with hierarchical structure and distributed passive switching / Piotr HAJDER, Łukasz RAUCH // W: Computational Science – ICCS 2019 : 19th International Conference : Faro, Portugal, June 12–14, 2019 : proceedings, Pt. 2 / eds. João M. F. Rodrigues, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 11537. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-030-22740-1 ; e-ISBN: 978-3-030-22741-8. — S. 502–516. — Bibliogr. s. 514–516, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048u0000b.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-22741-8_36.pdf

  orcid iD
 • keywords: distributed systems, reconfiguration, multi-channel architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-22741-8_36

22
 • Scalable computing system with two-level reconfiguration of multi-channel inter-node communication / Mirosław Hajder, Piotr HAJDER, Mateusz Liput, Janusz Kolbusz // W: Computational Science – ICCS 2021 : 21st international conference : Krakow, Poland, June 16–18, 2021 : proceedings, Pt. 4 / eds. Maciej Paszyński, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 12745. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-030-77969-6 ; e-ISBN: 978-3-030-77970-2. — S. 540–553. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-09

  orcid iD
 • keywords: multi-channel architecture, scalable systems, hierarchical embedding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-77970-2_41

23
 • Security of cyber-physical environmental monitoring systems based on Internet of Things – basic challengesBezpieczeństwo cyberfizycznych systemów monitoringu środowiska bazujących na Internecie rzeczy – podstawowe wyzwania / Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Piotr HAJDER, Mateusz Liput // W: Social and technical aspects of security, [Pt. 2] = Społeczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa, T. 2 / pod red. Mariusza Nycza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2020. — ISBN: 978-83-7934-354-6. — S. 5–18. — Bibliogr. s. 17, Summ., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: monitoring środowiskowy, Internet rzeczy, systemy cyberfizyczne

  keywords: security, environmental monitoring, Internet of Things, cyber physical systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Security of cyber-physical environmental monitoring systems based on Internet of Things – reliability and survivabilityBezpieczeństwo cyberfizycznych systemów monitoringu środowiska bazujących na Internecie rzeczy – niezawodność i żywotność / Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, Piotr HAJDER, Mateusz Liput // W: Social and technical aspects of security, [Pt. 2] = Społeczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa, T. 2 / pod red. Mariusza Nycza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2020. — ISBN: 978-83-7934-354-6. — S. 19–37. — Bibliogr. s. 35–36, Summ., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, teoria grafów, monitoring środowiskowy, systemy cyberfizyczne, prawdopodobieństwo rozłączenia

  keywords: security, environmental monitoring, graph theory, probability of disconnection, cyber physical systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25