Wykaz publikacji wybranego autora

Lyubomyr Petryszyn, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4168-3891 połącz konto z ORCID

ResearcherID: O-6879-2015

Scopus: 55976325300

PBN: 5e70923a878c28a04739208a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 150 publikacji Autora


1
 • A new recurrence data encode method in information systems of managementNowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [5], Summ., Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptivnoe sžatie informacii na osnove binominal'nogo sčetaAdaptive compression based on binominal numbers / Borysenko A. A., PETRYSHYN L. B., Ivanchuk A. V., Skakovskaya A. N., Protasova T. A. // W: KryMiKo 2014 : SVČ-tehnika i telekommunikacionnye tehnologii : 24-â meždunarodnaâ krymskaâ konferenciâ : 7–13 sentâbrâ 2014 g., Sevastopol', Krym, Rossiâ : materialy konferencii, t. 1 = CriMiCo 2014 : microwave & telecommunication technology : 2014 24\textsuperscript{th} international Crimean conference : September 7–13, 2014, Sevastopol, Crimea, Russia : conference proceedings / IEEE etc.. — Moscow etc. : Weber Publishing, 2014. — ISBN: 978-966-335-413-2. — S. 385–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr., Anot.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algoritmi pobudovi ortogonalnih bazisìv na osnovì rekursivnih funkcìj GaluaAlgorithms for constructing orthogonal basis from the recursive Galois functions / Natalìâ Previsokova, Lûbomir PETRYSZYN // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp’ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 15-20 travnâ 2017 roku, Ìvano-Frankìvs'k = Information technologies and computer modelling : proceedings of the International scientific conference : 2017 May, 15th to 20th Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ìvano-Frankìvs'k : PNU ìm. V. Stefanika, 2017. — ISBN: 978-617-7468-02-7. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Anot., Abstr.

 • keywords: discrete orthogonal transform, Galois functions system, transform base, basis properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analitičeskoe modelirovanie informacionnyh sistem avtomatizirovannogo upravleniâAnatytical modelling of infosystems of automated management / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 268–275. — Bibliogr. s. 274, Rez., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analìz bazisu Uolša âk perehìdnoï sistemi do sistem funkcìj ìz rekursivnim vporâdkuvannâmAnalysis of the walsh basis as the transitional system to recursive ordering functions systems / L. B. PETRYSHYN // W: ÌTKM 2016 [Dokument elektroniczny] : Ìnformacìjnì Tehnologiï ta Komp'ûterne Modelûvannâ : Mìžnarodna naukovo – praktična konferencìâ : 23–28 travnâ 2016 Ìvano-Frankìvs'k – Âremče / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — [Âremče : s. n.], [2016]. — S. 75–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://itcm.pnu.edu.ua/2016/docs/Petryshyn2.pdf [2017-02-08]. — Bibliogr. s. 79, Anot., Abstr.. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet, Ukraïna

 • keywords: Walsh functions, coding, Rademacher, Gray, number theoretical transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analìz efektivnostì peretvorennì formi ìnformacìï v sistemah koduvannâ Galua[Efficiency analysis of the information form conversion in the Galois coding systems / L. B. PETRYSHYN, W. WASZKIELEWICZ // W: Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j uŝìl'nennâ ìnformacìï : tezi dopovìdej peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : m. Vìnnicâ, Ukraïna 15–17 travnâ 2007 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni [etc.]. — Vìnnicâ : VNTU, 2007. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analìz efektivnostì zastosuvannâ fìbonaččì-podìbnih metodìv koduvannâ povìdomlen'Efficacy analysis of the Fibonacci-similar information encoding methods / M. L. Petrišin, L. B. PETRIŠIN // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2015 vip. 4, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet, Ukraïna

 • keywords: Fibonacci, code, binary, polibonacci, redundancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analìz sistemnih vlastivostej ta obgruntuvannâ efektivnostì metodìv peretvorennâ formi ìnformacìï[Analysis of systems properties and the efficiency of the information forms transformation of methods] / Petrišin L. B. // W: Ìnformacìjnì tehnologìї: problemi ta perspektivi [Dokument elektroniczny] : monografìâ / red. V. S. Ponomarenko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkìv : Vid. Rožko S. G., 2017. — e-ISBN: 978-966-97498-5-7. — S. 269–280. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://194.44.152.155/elib/local/r568.pdf

 • keywords: information form transformation, function system, basis, cod, code system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analìz ta klasifìkacìâ metodìv peretvorennâ geometričnih koordinat[Analysis and classification of the geometric coordinating transformation methods] / L. B. PETRYSHYN, V. V. Monasterec'kij // W: Teorìâ ta metodi obrobki signalìv : druga mìžnarodna naukova konferencìâ : 20–22 travnâ 2008 roku : tezi dopovìdej / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraìni, Nacìonal'nij avìacìjnij unìversitet. — Kiïv : [s. n.], 2008. — S. 99–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analìz vlastivostej diskretnih bazisìv ta kodovih sistemAnalysis of discrete bases and code systems properties / PETRYSHYN L., Petryshyn M. // W: Zastosuvannâ ìnformacìjnih tehnologìj u pìdgotovcì ta dìâl'nostì sil ohoroni pravoporâdku [Dokument elektroniczny] : mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 15 bereznâ 2023 roku, M. Harkìv : zbìrnik tez dopovìdej = Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces : international scientific and practical conference : March 15, 2023, Kharkiv / ed. O. Û. Ìohov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kharkiv : [National Academy of the National Guard of Ukraine], [2023]. — S. 221–223. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kinf.nangu.edu.ua/since_files/Doc/tezMNPK_2023.pdf [2023-11-13]. — Bibliogr. s. 223. — L. Petryshyn - dod. afiliacja: Prykarpattia National University named of V. Stefanik; M. Petryshyn - afiliacja: Prykarpattia National University named of V. Stefanik

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza procesowa sieciowych systemów zarządzaniaProcesses analysis of networks management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Wioleta Cieślik, Mykhailo Petryshyn // W: MC&FPGA-2020 [Dokument elektroniczny] : theoretical and applied aspects of device development on microcontrollers and FPGAs : II international scientific and practical conference : June 25–26, 2020, Kharkiv. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kharkiv : National University of Radio Electronics], [2020]. — S. 41–44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://mcfpga.nure.ua/wp-content/uploads/2020/09/10-35598-mcfpga-2020-013.pdf [2020-09-22]. — Bibliogr. s. 44, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, systemy rozproszone, kooperacja sektorowa, modelowanie wizualizacyjne, procesy informacyjne, analiza procesowa

  keywords: management, distributed systems, process analysis, information processes, sectoral cooperation, visualization modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.35598/mcfpga.2020.013

12
 • Analiza procesowa zintegrowanych informatycznych systemów zarządzaniaProcess analysis of integrated information management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Agnieszka ROGÓŻ-DUDA // W: IST-2019 [Dokument elektroniczny] : Informacìjnì Sistemi ta Tehnologìï : materialì 8-ï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 9–14 veresnâ 2019, Kobleve-Harkìv, Ukraïna = IST-2019 : Information Systems and Technologies : proceedings of the 8-th international scientific and technical conference : September 9–14, 2019, Kobleve-Kharkiv, Ukraine / red. A. D. Tevâšev, L. B. Petryszyn, V. G. Kobzêv ; Ministerstvo Osvìti ta Nauki Ukraïni, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkiv : Harkìvskij Nacìonal'nij Unìversitet Radìoelektronîki, 2019. — e-ISBN: 987-617-7683-63-5. — S. 4–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://istconf.nure.ua/archive/ist_2019.pdf [2020-03-12]. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, systemy rozproszone, kooperacja sektorowa, modelowanie wizualizacyjne, procesy informacyjne

  keywords: management, distributed systems, information processes, sectoral cooperation, visualization modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of modern information encryption methodsAnaliza nowoczesnych metod szyfrowania informacji / Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25, s. 123–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.. — Artukuły laureatów XLIX sesji studenckich kół naukowych pionu hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Application of anti-grey code in digital components diagnosing / PETRYSHYN L. // W: 2\textsuperscript{nd} international conference on Computer algebra and information technologies : August 21–26, 2016, Odessa, Ukraine : abstracts = II mìžnarodna konferencìâ ”Komp'ûterna algebra ta ìnformacìjnì tehnologìï” : 21–26 serpnâ 2016 r., Odesa, Ukraïna : tezi dopovìdej / Ì. Ì. Mechanikov Odess National University. — Odesa : TEC, 2016. — ISBN: 978-617-7337-43-9. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Applying of the Walsh functions systems in navigation digital data processing / Lubomyr PETRYSHYN // W: MSNMC 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 IEEE 4th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control : October 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine : proceedings / Ministry of Education and Science of Ukraine, IEEE Central Ukraine Joint Chapter SP/AES Societies, National Aviation University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ukraine : IEEE], cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-1053-0. — S. 300–303. — Bibliogr. s. 303, Abstr.. — Dod. afiliacja - National University, Ukraine. — tekst: http://goo.gl/wtjsvP

 • keywords: Walsh, navigation signal processing, functions, Rademacher, Gray, phase interdependence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MSNMC.2016.7783166

16
 • Architektonika wieloprocesorowych komputeryzowanych systemów zarządzaniaArchitectonics of the multiprocessor computerized control systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: efektywność, system, obsługa, potok, prawdopodobieństwo

  keywords: efficiency, system, handling, stream, probability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Arhitektonika mnogoprocessornyh komp'ûterizovannyh sistem upravleniâArchitecture of the multiprocessor computerized management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 185–199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 196–198, Annot., Summ., Streszcz.. — Lubomyr PETRYSHYN – dod. afiliacja: Prikarpatskij Nacional'nyj Universitet

 • słowa kluczowe: efektywność, system, obsługa, potok, prawdopodobieństwo

  keywords: efficiency, system, handling, stream, probability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Automated routing system for massive servicing distantly located objectsAutomatyzowany system routingu dla celów obsługi masowej lokalnie odległych obiektów / Pavlo Chernovolenko, Taras Chuchvara, Anastasiia Davydok, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bìtorìêntovane koduvannâ maršrutìv v ìgrah ìz dvovimìrnim trasuvannâm[Bit oriented routes coding in games with two-dimensional tracing] / L. B. PETRIŠIN // W: Problemi ìnformatiki ta modelûvannâ [Dokument elektroniczny] : tezisi šìstnadcâtoï mìžnarodnoï naukovo – tehnìčnoï konferencìï : 12–16 veresnâ 2016, Harkìv – Odesa / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkìv : NTU „HPI”, cop. 2016. — ISSN 2524-0269. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://pim.net.ua/arch_f/tez_pim_2016.pdf [2017-02-08]. — L. B. Petrišin – dod. afiliacja: DVNZ PNU, Ukraïna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Cifrova obrobka informacìï v rozoseredženih sistemah upravlìnnâ ìz zastosuvannâm švidkogo ortogonal'nogo peretvorennâ na osnovì trìjkovih simetričnih funkcìjDigital information processing in dispersed management systems with application of the fast orthogonal transform based on symmetric ternary functions / A. V. Izmajlov, L. PETRYSZYN // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2018 vip. 3, s. 79–89. — Bibliogr. s. 87–88. — tekst: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18911/soi_2018_3_13.pdf

 • keywords: digital information processing, symmetric ternary functions, fast orthogonal transform, divide-and-conquer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.30748/soi.2018.154.11

21
 • CSYSC-2020 [Dokument elektroniczny] : komp'ûternì nauki, ìnformacìjnì tehnologìï ta sistemi upravlìnnâ : 1–2 grudnâ 2020 roku, Ìvano-Frankìvs'k, Ukraïna : materìali mìžnarodnoï naukovo-tehničnoï konferencìï zdobuvačìv višoï osvìti ta molodih včenihCSYSC-2020 : computer science, information technologies and management systems : 1-2 December 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine : proceedings of the International scientific young scientists conference / nauk. red. L. B. PETRYSZYN ; Mínísterstvo Osvíti í Nauki Ukraïni, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ìvano-Frankìvs'k : PNU ìm. V. Stefanika, 2020. — 179, [1] s.. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1dlOfGrkVbhEVFOq90rxE5ZyLqaZGM_3b/view [2020-12-30]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy ref.. — e-ISBN: 978-966-640-494-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Diskretne tríjkove simetrične vejvlet-peretvorennâ ta jogo zastosuvannâ dlâ cifrovoï obrobki ínformacíï u rozpodílenih sistemah upravlínnâDiscrete symmetric ternary wavelet transform and its application for digital information processing in dispersed management systems / Artem Ìzmajlov, Lyubomyr PETRYSZYN // W: Informacìjnì tehnologìï ta komp'ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs'k = ”Information technologies and computer modelling” : proceedings of the International scientific conference : May 14–19, 2018, Ivano-Frankivsk / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs'k : Suprun V. P., 2018. — ISBN: 978-617-7468-26-3. — S. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Annot., Abstr.. — tekst: http://itcm.comp-sc.if.ua/2018/zbirnyk.pdf

 • keywords: discrete wavelet transform, digital information processing, symmetric ternary functions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Do viznačennâ fundamental'noï konstanti kìl'kostì ìnformacìï (entropìï)For determination of fundamental quantity information constant (entropy) / L. B. PETRYSHYN, M. L. Petryshyn // Sistemi Obrobki Ìnformacìï ; ISSN 1681-7710. — 2012 vyp. 4 t. 1, s. 97–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Efektivnìst' zastosuvannâ diskretnogo trìjkovogo simetričnogo vejvlet-peretvorennâ dlâ cifrovoï obrobki informacìï u pozpodìlenih sistemah upravlìnnâApplication effectiveness of discrete symmetric ternary wavelet transform for digital information processing in dispersed management systems / Artem Izmailov, Lubomyr PETRYSHYN // W: IST-2018 [Dokument elektroniczny] : Informacìjnì Sistemi ta Tehnologìï : materialì 7-ï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï, prisvâčenoï 55-rìččû kafedri Prikladnoï matematiki HNURE, 55-rìččû kafedri Programnoï ìnženerìï HNURE ta 40-rìččû kafedri Prikladnoï matematiki ta informacìjnih tehnologìj HNUMG ìmenì O. M. Beketova : 10–15 veresnâ 2018, Kobleve-Harkìv, Ukraïna = IST-2018 : Information Systems and Technologies : proceedings of the 7-th international scientific and technical conference : September 10–15, 2018, Kobleve-Kharkiv, Ukraine / red. A. D. Tevâšev, L. B. Petryszyn, V. G. Kobzêv ; Ministerstvo Osvìti ta Nauki Ukraïni, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Harkiv : HNURE, 2018. — e-ISBN: 987-617-7683-63-5. — S. 194–197. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/nov-zbirnyk-ist-2018.pdf [2020-03-12]. — Bibliogr. s. 197, Abstr.

 • keywords: discrete wavelet transform, digital information processing, symmetric ternary functions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: