Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Pytko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5232-3993 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709209878c28a04738ef5b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Analiza zjawisk związanych ze sprzężeniem kół lokomotyw z szynami oraz łożyskowaniem osi wagonów w aspekcie zwiększenia ich trwałościThe analysis of couple wheel of locomotives with rails and the bearings of carriages influences on the durability / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 233–242. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Badania właściwości ciernych wybranych tworzyw poliuretanowych stosowanych w napędach kolejek szynowychInvestigations of friction properties of selected polyurethane materials used in drive wheels of railways / Kazimierz FURMANIK, Paweł PYTKO, Jan Matyga // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 3, s. 43–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ciecze chłodząco-smarujące wytwarzające w czasie obróbki skrawaniem powłoki podkładowe pod warstwy przeciw-korozyjneCutting-tool lubricants that create ground coats for anticorrosion layers during cutting process / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : Ustroń, 28–30 IV 2010 r. : [IV konferencja] / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929335-1-9. — S. 144–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ciecze z kompleksami metali mogące mieć zastosowanie przy toczeniu cylindrów hydraulicznych wymagających chromowania[Liquids with metallic complexes with possible application in turning hydraulic cylinders that require chromium plating] / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Nowoczesne produkty chemiczne dla górnictwa : konferencja : Ustroń, 12–14.06.2007 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-4-5. — S. 162–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Człowiek w świecie : problemy surowcowe i energetyczne a wyzwania etyczne[The man in the world : mineral and ecological problem versus ethics] / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Philosophia vitam alere : prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin / red. Stanisław Ziemiański. — Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005. — ISBN10: 8389631490. — S. 589–605. — Bibliogr. s. 604–605

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostyka połączeń ciernych w górnictwieThe diagnosis of coupling machine elements in the mining / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg. okładki. — S. 115–116. — Pełny tekst W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : referaty : Ustroń 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CBiDGP. — [Polska : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Diagnostyka połączeń ciernych w górnictwieThe diagnosis of coupling machine elements in the mining / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — ISBN: 978-83-929335-0-2. — S. 155–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Experimental study of flow induced by rotating axial paddle wheels / Paweł PYTKO // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2016. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 7). — ISBN: 978-83-938602-3-4. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fiziko-termičeskie processy pri točenii stali i ih vliânie na obrazovanie pokrytij iz metallov, imeûŝihsâ v smazočno-ohlaždaûŝih židkostâhPhysical-thermal processes in machining of steels affecting the creation of coatings from metals contained in cooling-lubricating liquids / Paweł PYTKO, Stanisław PYTKO // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 209. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2004 z. 62, s. 301–312. — Bibliogr. s. 312. — MECHANICS 2004 : proceedings of the international scientific conference : Rzeszów, June 2004 / ed. Mieczysław Korzyński. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Fiziko-termičeskie processy pri točenii stali i ih vliânie na obrazovanie pokrytij iz metallov, imeûŝihsâ v smazočno-ohlaždaûŝih židkostâhPhysical-thermal processes in machining of steels affecting the formation of coatings from metals contained in cooling-lubricating liquids / P. PYTKO, S. PYTKO // Fizičeskâ Mezomehanika ; ISSN 1683-805X. — 2004 t. 7 spec. vypusk Čast' 1, s. 410–414. — Materialy meždunarodnoj konferencii po fizičeskoj mezomehanike, komp'ûternomu konstruirovaniû i razrabotke novyh materialov : 23–28 avgusta 2004, Tomsk, Rossiâ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Napięcie powierzchniowe a efekt RebinderaPhysical surface tension and Rebinder's effect / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2007 R. 38 nr 3, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optymalizacja projektowania pomp małej mocy z wykorzystaniem MES[Optimization of low power pump design with the use of FEM] / Paweł PYTKO, Bartosz Szkobel // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2017. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska ; 9) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska). — ISBN: 978-83-938602-1-0. — S. 67–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problematyka ekologiczna w Polsce i na świecieEcological problems in Poland and in the world / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : IV międzynarodowa konferencja : 6–8 października 2010, Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Gónictwa Podziemnego Sp. z o. o., Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 103. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problemy surowcowe świata i Polski a problemy ekologiczneWorld's and Poland's mineral and ecological problems / Paweł PYTKO, Stanisław PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : III międzynarodowa konferencja : Ustroń 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Processes of the friction in the conditions of boundary lubrication / PYTKO S., PYTKO P., FURMANIK K. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 376–389. — Bibliogr. s. 389

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stan zasobów wodnych Europy i wielu krajów świata oraz zapotrzbowanie wody do produkcji przemysłowej i rolniczejLevel of water resources in Europe and other countries vs water demand for industrial and agricultural production / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. Jan Skowronek. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, cop. 2009. — Artykuły publikowane w monografii zostały wygłoszone na II Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów degradowanych”, która odbyła się 4–6 czerwca 2008 r. w Ustroniu. — ISBN: 978-83-905712-8-7. — S. 36–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stan zasobów wodnych Europy i wielu krajów świata oraz zapotrzebowanie wody dla produkcji przemysłowej i rolniczejLevel of water resources of Europe and many countries of the world as well as industrial and agricultural production water demand / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 4–6 czerwca 2008r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : 4–6 czerwca 2008 : referaty ; prezentacja CBiDGP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Katowice : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The new cooling lubricating liquid used during cutting of steel / P. PYTKO, S. PYTKO // International Journal of Applied Mechanics and Engineering ; ISSN 1734-4492. — Tytuł poprz.: Applied Mechanics and Engineering. — 2004 vol. 9 spec. iss., s. 255–262. — Bibliogr. s. 262. — Third International Tribology Conference, ITC 2004 : Zielona Góra, August 28–31, 2004

 • słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów

  keywords: cutting process, surface layer formation, coatings, new technology, cooling-lubricating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Tribologia dla przemysłu i człowiekaTribology for industry and man / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2012 R. 43 nr 5, s. 115–136. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tribologia smarowania granicznegoTribology of the boundary lubrication / Stanisław PYTKO, Paweł PYTKO, Kazimierz FURMANIK // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 5, s. 189–204. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych[Device to a dynamic engine supercharger] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTKO Paweł, Topoliński Łukasz. — Int.Cl.: F02B 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383378 A1 ; Opubl. 2009-03-30. — Zgłosz. nr P.383378 z dn. 2007-09-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 7, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383378A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Urządzenie do dynamicznego doładowania silników spalinowych[Device for dynamic charging of combustion engines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł PYTKO, Łukasz Topoliński. — Int.Cl.: F02B 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211513 B1 ; Udziel. 2011-11-21 ; Opubl. 2012-05-31. — Zgłosz. nr P.383378 z dn. 2007-09-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211513B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Vliânie vida smazočnogo sredstva na iznos zub'ev zubčatyh kolës[Effect of lubricants on the gear tooth wear] / S. PYTKO, P. PYTKO // W: Naukoemkie tehnologii v mašinostroenii i aviadvigatelestroenii (TM – 2012) : materialy IV meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii : 3–5 sentâbrâ 2012 g., Rybinsk : sbornik, Č. 2 / gl. red. V. A. Poletaev ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF etc.. — Rybinsk : RGATU imeni P. A. Solov'eva, 2012. — ISBN: 978-5-88435-446-3. — S. 11–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • What we know about the boundary lubrication / PYTKO S., PYTKO P., FURMANIK K. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 376–389. — Bibliogr. s. 389

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: