Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kosakowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1792-3429 orcid iD

ResearcherID: S-5870-2017

Scopus: 6603218802

PBN: 5e709207878c28a04738ed3c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 146 publikacji Autora


1
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians) / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy Koltun, Jan KUŚMIEREK // W: “Problemi geologìï ta naftogazonosnostì Karpat” : mìžnarodna naukova konferencìâ : do 100-rìččâ vìd dnâ narodžennâ člen-korespondenta NAN Ukraïni Mikoli Romanoviča Ladižens'kogo ta 55-rìččâ Ìnstitutu geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni : L'vìv [26–28 veres. 2006 r.] : tezi dopovìdej / redkol. M. Ì. Pavlûk [et al.] ; Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin, Naukova rada z problemi “Geologìâ ì geohìmìâ gorûčih kopalin”, Ukraïns'kij nacìonal'nij komìtet Karpato-Balkans'koï geologìčnoï asocìacìï. — L'vìv : Ìnstitut geologìï ì geohìmìï gorûčih kopalin NAN Ukraïni, 2006. — S. 263–264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 1-D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from Oligocene Menilite source rocks in the Polish and Ukrainian Carpathians / Paweł KOSAKOWSKI // W: AAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 1D modelling of hydrocarbon generation and expulsion from Oligocene Menilite source rocks in the San and Stryi rivers region (Polish and Ukrainian Carpathians) / Paweł KOSAKOWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2013 vol. 57 no. 2, s. 307–324. — Bibliogr. s. 323–324. — Publikacja dostępna online od: 2013-04-10. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/8094/pdf_696

 • keywords: Menilite Shales, Outer Carpathians, petroleum geochemistry, source rocks, petroleum generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1086

4
 • 1-D modelling of petroleum processes for the Lower Palaeozoic source rocks in the Polish Baltic Basin / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Paweł Poprawa, Leszek Pikulski // W: “Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-915765-8-8. — S. 45–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • 1-D modelling of the hydrocarbon generation for the Jurassic source rocks (SE Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • 1-D modelling of the hydrocarbon generation history of the Jurassic source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland – western Ukraine) / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Yuriy V. Koltun // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2011 vol. 81 no. 3, s. 473–485. — Bibliogr. s. 484–485, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_3_473_485.pdf

 • keywords: source rocks, hydrocarbon generation, Jurassic, western Ukraine, 1-D modelling, hydrocarbon expulsion, SW Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • 2-D modelling of petroleum processes of the lower Paleozoic strata in the Polish part of the Baltic region / Magdalena WRÓBEL, Paweł KOSAKOWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 257–266. — Bibliogr. s. 266. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7572/6207

 • keywords: migration, generation, Lower Palaeozoic, Baltic region, accumulation, petroleum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • 2-D modelling of petroleum processes within Palaeozoic and Mesozoic complex in SE Poland / Magdalena WRÓBEL, Paweł KOSAKOWSKI // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 29–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego[Petroleum analysis in Devonian and Carboniferous strata of the central part of the Lublin basin] / Magdalena WRÓBEL, Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Wacław BURZEWSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 132–133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Assessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine) / Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2012 vol. 63 no. 4 conf. vol., s. 319–333. — Bibliogr. s. 332–333, Abstr.. — Alpine-Petrol'2012 : 2nd international conference : 25–28 September 2012, Kraków (Poland) / eds. Maciej J. Kotarba, Jan Golonka, Jozef Vozár. — Bratislava : Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2012. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/63-4/article-604/#

 • keywords: Poland, petroleum geochemistry, Jurassic, Cretaceous, Ukraine, source rocks characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10096-012-0025-3

11
 • Assessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine) / Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Badania geochemiczne materii organicznej metodami Rock-Eval i LECO[Geochemical studies of organic matter in Rock-Eval and LECO methods] / Marcin Janas, Paweł KOSAKOWSKI // W: Wilga IG 1 / red. nauk. Maria I. Waksmundzka, Krystian Wójcik. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2019. — (Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytut Geologicznego ; ISSN 1231-9848 ; z. 157). — ISBN: 978-83-66305-67-0. — S. 169–177. — Bibliogr. dla całej książki s. 242–252. — Dostęp również online: {https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/profile-glebokich-otworow/pgow-157-wilga/7226-6-organika-wilga/file.html} [2020-01-15]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bajocian (Middle Jurassic) palaeoenvironment in central part of Polish Basin / Adam ZAKRZEWSKI, Adam KOWALSKI, Paweł KOSAKOWSKI // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [70–71]. — Bibliogr. s. [71]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Burial and thermal history modelling of the Ediacaran succession in western and SW Ukraine and Moldova / N. Radkovets, P. KOSAKOWSKI, J. Rauball, A. ZAKRZEWSKI // Journal of Petroleum Geology ; ISSN 0141-6421. — 2018 vol. 41 iss. 1, s. 85–106. — Bibliogr. s. 103–106. — tekst: https://goo.gl/UyUhvP

  orcid iD
 • keywords: source rocks, petrography, Ukraine, 1-D modelling, burial history, Ediacaran, black shales, Moldova, Dobrogean foredeep, East European Platform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/jpg.12694

19
 • Burial and thermal history of the Baltic Basin – constraints from 1-D maturity modelling / Paweł Poprawa, Paweł KOSAKOWSKI, Izabella Grotek // W: “Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-915765-8-8. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Burial and thermal history of the Polish part of the Baltic region / Paweł Poprawa, Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 131–141. — Bibliogr. s. 140–141. — Zeszyt tematyczny poświęcony badaniom geologicznym polskiego regionu Morza Bałtyckiego. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7563/6198

 • keywords: maturity modelling, subsidence, northern Poland, Baltic region, burial history, thermal evolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Burial history, thermal history and hydrocarbon generation modelling of the Jurassic source rocks in the basement of the Polish Carpathian Foredeep and Outer Carpathians (SE Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2012 vol. 63 no. 4 conf. vol., s. 335–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.. — Alpine-Petrol'2012 : 2nd international conference : 25–28 September 2012, Kraków (Poland) / eds. Maciej J. Kotarba, Jan Golonka, Jozef Vozár. — Bratislava : Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2012. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/63-4/article-605/#

 • keywords: Carpathian Foredeep, Outer Carpathians, source rocks, Jurassic, SE Poland, 1-D modelling, generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10096-012-0026-2

22
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland) / Dariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Wojciech GÓRECKI, Paweł KOSAKOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Grzegorz MACHOWSKI // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Charakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-DębicaOrganic geochemical study and hydrocarbon generation modelling of the Palaeozoic-Mesozoic basement in the Tarnów-Dębica area / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej Jerzy KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena WRÓBEL, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI // W: Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials = Oil and gas – conventional and unconventional plays. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Charakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiegoGeochemical characteristics of organic matter within Carboniferous strata in the southern part of the Upper Silesian block / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI // W: Możliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego = Hydrocarbon generation potential of Carboniferous rocks in the southern part of the Upper Silesian and Małopolska blocks / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — Dod. ISBN: 8389541327. — ISBN10: 8391576531. — S. 49–70. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Charakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku małopolskiegoGeochemical characteristics of organic matter within Carboniferous strata in the southern part of the Małopolska block / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI // W: Możliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego = Hydrocarbon generation potential of Carboniferous rocks in the southern part of the Upper Silesian and Małopolska blocks / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — Dod. ISBN: 8389541327. — ISBN10: 8391576531. — S. 71–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: