Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Grzesiak, dr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9090-4702 połącz konto z ORCID

ResearcherID: T-1134-2017

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych[CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • DEA jako metoda oceny technologii energetycznych - porównanie wybranych technologiiDEA as a method of energy technologies assessment - a comparison of selected technologies / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 245–259. — Bibliogr. s. 258–259, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność, DEA, technologie energetyczne, metoda obwiedni danych

  keywords: efficiency, DEA, Data Envelopment Analysis, energy technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejśćEconomic assessment of coal gasification technologies using real option analysis – review of applied approaches / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, wartość strategiczna, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, model wyceny, XNPV

  keywords: coal gasification, strategic value, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skaliEconomic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, sekwencyjne opcje składane, model wyceny, XNPV, wartość strategiczna ROV

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, strategic value ROV, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Emisyjność technologii naziemnego zgazowania węgla ukierunkowanych na wytwarzanie energii elektrycznejThe emissivity of technologies of ground-based coal gasification focused on electricity production / Paweł GRZESIAK // W: Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska : monografia / red. Wioletta M. Bajdur, Joanna Kulczycka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63500-55-9. — S. 68–80. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, oczyszczanie syngazu, IGCC

  keywords: coal gasification, gaz syntezowy, synthesis gas, syngas cleaning, IGCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ewaluacja wdrażania modelu CAF[Evaluation of implementation of CAF model] / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Bartosz SOLIŃSKI // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznymThe concept of statistical process control application in the energy sector / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Radosław KAPŁAN, Paweł GRZESIAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 6, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: karty kontrolne, sektor energetyczny, zarządzanie jakością, zdolność procesu, statystyczne sterowanie procesem

  keywords: energy sector, quality management, process capability, statistical process control, control charts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowychSupport mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metodyka wyceny technologii zgazowania węgla w analizie opcji rzeczowychValuation methodology of coal gasification technologies in the real options analysis / Paweł GRZESIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, opcje rzeczowe, wartość strategiczna

  keywords: coal gasification, valuation, strategic value, real options

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węglaData envelopment Analysis (DEA) models used to efficiency evaluation of the energo-chemical coal processing / Piotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych[Economic assessment of the municipal and industrial waste gasification process] / Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, odpady, ocena efektywności

  keywords: waste, economic assessment, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węglaAssessment of economic selected coal gasification technologies / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Potential support mechanisms of clean coal technology investmentsPotencjalne mechanizmy wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z czystymi technologiami węglowymi / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 214–225. — Bibliogr. s. 224–225, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, mechanizmy wsparcia, wsparcie finansowe, zgazowanie węgla

  keywords: clean coal technologies, support mechanisms, coal gasification, financial support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Prototypes of a Web system for citizen provided information, automatic knowledge extraction, knowledge management and GIS integration / Antoni LIGĘZA, Weronika T. ADRIAN, Sebastian ERNST, Grzegorz J. NALEPA, Marcin SZPYRKA, Michał Czapko, Paweł GRZESIAK, Marcin Krzych // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7 ; e-ISBN: 978-3-642-21512-4. — S. 268–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • keywords: knowledge management, security, GIS, INDECT, citizens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Valuation of decision flexibility and strategic value in coal gasification projects with the option-to-switch between different outputs / Piotr W. Saługa, Paweł GRZESIAK, Jacek Kamiński // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 11 art. no. 2826, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2826/pdf

 • keywords: coal gasification, strategic value, real options analysis, compound options, option-to-switch, binomial lattice

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13112826

20
 • Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznejUsing the CAF self-assessment model in public administration / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznejUsing the CAF self-assessment model in public administraction / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 111–[125]. — Bibliogr. s. 124–[125], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zgazowanie węgla : uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju[Coal gasification – conditions, effectiveness and perspectives for development] / pod red. Krzysztofa KWAŚNIEWSKIEGO i Michała Kopacza ; aut.: Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 227, [1] s., 10 k. złoż.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 223–[228]. — ISBN: 978-83-7464-831-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: