Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Pięta, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56800647700

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • A multidimensional analysis and modelling of flotation process for selected Polish lithological copper ore types / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A multidimensional analysis and modelling of flotation process for selected Polish lithological copper ore types / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01005, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NN4cXa [2017-10-13]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — Mineral Engineering Conference MEC2017 : [Poland, Wisła, 20–23 September 2017]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201712301005

3
 • Adjustment of limestone grinding in an electromagnetic mill for use in production of sorbents for flue gas desulphurization / Marta Wołosiewicz-Głąb, Paulina PIĘTA, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tomasz GAWENDA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2019 vol. 55 iss. 3, s. 779–791. — Bibliogr. s. 790–791, Abstr.. — M. Wołosiewicz-Głąb - afiliacja: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-102838-39475?filename=Adjustment%20of%20limestone.pdf

 • keywords: process modelling, electromagnetic mill, grinding kinetics, limestone grinding, sorbent for flue gas desulphurization, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp19011

4
 • Analysis of beneficiation of various coal types dependably on analytic moisture of researched material / T. NIEDOBA, A. SUROWIAK, P. PIĘTA // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 27–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: approximation, statistical analysis, multi-dimensional analysis, statistical test, type of coal, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Analysis of distributions of various coal types properties by means of statistical methods / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of hard coal quality for narrow size fraction under 20 mm / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00016, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, Poland, 23–26 May 2017. — tekst: https://goo.gl/DwqrHj

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20182900016

8
 • Analysis of relations between chosen coal properties and particles size and density / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK // W: Mineral processing in the global challenge [Dokument elektroniczny] : 23–26 May 2019, Golem-Durres, Albania : proceedings / eds. Kimet Fetahu, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tiranë : Albpaper, 2019. — e-ISBN: 978-9928-05-264-3. — S. 323–331. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 330–331, Abstr.. — W publikacji błąd: K. Niedoba zamiast T. Niedoba. — tekst: https://bmpcalbania2019.org/RegistrationForm/1.Final_Kimeti-libri%20Kongresit%20TOTAL.pdf

 • keywords: particle size, coal, multi-dimensional statistical analysis, particle density, quality of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of cluster analysis for identification and assessment of hard coal properties / Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 62–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • keywords: cluster analysis, single-linkage clustering, multi-dimensional comparative analysis, mineral processing, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of variance analysis to compare characteristics of various types of hard coalZastosowanie analizy wariancji do porównania charakterystyk różnego typu węgli kamiennych / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 15–22. — Bibliogr. 21–22, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2016_full/IM%201-2016-a3.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, typ węgla, wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza wariancji, klasy ziarnowe

  keywords: multi-dimensional statistical analysis, coal types, particle fractions, variance analysis, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Applications of ANOVA in mineral processing / Tomasz NIEDOBA, Paulina PIĘTA // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2016 vol. 23, s. 43–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/VFHphi

 • keywords: multi-dimensional analysis, ANOVA, copper-molybdenum sulphides flotation, hard coal properties, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/msc162304

12
 • Approximation of particle size distribution curves for selected dolomite crushed aggregateAproksymacja krzywych składu ziarnowego wybranych kruszyw łamanych / PIĘTA P. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 51-52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: aproksymacja, kruszywa łamane, krzywa składu ziarnowego

  keywords: approximation, particle size distribution, crushed aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier : case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [280]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier – case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2017 vol. 95 art. no. 042037, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — WMESS 2017 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/15XfY7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/95/4/042037

15
 • Clean coal technologies in every stage of coal production in Polish industry / Paulina PIĘTA // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.. — Na karcie tyt. dodatkowo: Interdisciplinary topics in mining and geology

 • keywords: CCS, clean coal technology, limiting CO2 emission, hard coal and lignite, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150209

16
 • Czyste technologie węglowe na każdym etapie produkcji węgla w polskim przemyśleClean coal technologies in every stage of coal production in Polish industry / Paulina PIĘTA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 48–50. — Bibliogr. s. 49–50. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

 • słowa kluczowe: CCS, węgiel kamienny i brunatny, czysta technologia węglowa, gazyfikacja, ograniczenie emisji CO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Factor analysis in determining the quality of coal / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK // W: MEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Grinding kinetics adjustment of copper ore grinding in an innovative electromagnetic mill / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Dariusz FOSZCZ, Szymon Ogonowski, Tomasz NIEDOBA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2018 vol. 8 iss. 8 art. no. 1322, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-08. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/8/8/1322/pdf

 • keywords: electromagnetic mill, process modeling, comminution of copper ore, grinding kinetics, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app8081322

21
 • Identification of coal types on the basis of analysis of their properties by means of statistical methods / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK, D. JAMRÓZ // W: IMPC 2018 : innovative technologies are key to successful mineral processing : XXIX international mineral processing congress : 17–21 September 2018, Moscow, Russia : abstract book. — [Moscow : s. n.], 2018. — ISBN: 978-5-98191-086-9. — S. 211–212, paper 5. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.

 • keywords: coal, multi-dimensional analysis, factor analysis, coal types, quality of coal, identification of coal type

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identification of coal types on the basis of analysis of their properties by means of statistical methods / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK, D. JAMRÓZ // W: IMPC 2018 : 29 International Mineral Processing Congress : 17–21 September 2018, Moscow, Russia. — [Westmount] : Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2019. — ISBN: 978-703022711-9. — S. 3298-3310. — Bibliogr. s. [3310], Abstr.. — T. Niedoba, P. Pięta, A. Surowiak – dod. afiliacja: Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering ; D. Jamróz - dod. afiliacja: Faculty of Mining and Geoengineering

 • keywords: coal, multi-dimensional analysis, factor analysis, coal types, quality of coal, identification of coal type

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Installation for plastic waste depolymerization as an alternative energy source for use in households / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Łukasz GRABOWSKI, Sebastian SAS // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • keywords: energy recovery, polyolefins, plastic waste, alternative energy source, depolymerization technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Multidimensional analysis of copper ore flotation in terms of applied hydrophobizing agents / Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25