Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Ostachowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-psm, Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6484-200X orcid iD

ResearcherID: W-7401-2018

Scopus: 36989782400

PBN: 5e709213878c28a04738f8a4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
2
 • AA6013 aluminium alloy deformed by forward-backward rotating die (KoBo): microstructure and mechanical properties control by changing the die oscillation frequency / Paweł Koprowski, Magdalena Bieda, Sonia Boczkal, Anna Jarzębska, Paweł OSTACHOWSKI, Jakub KAWAŁKO, Tomasz Czeppe, Wojciech Maziarz, Marek ŁAGODA, Krzysztof Sztwiertnia // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2018 vol. 253, s. 34–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-01. — tekst: https://goo.gl/jbyZDG

  orcid iD
 • keywords: SEM, TEM, EBSD, scanning electron microscopy, KOBO method, strength, transmission electron microscopy, AA6013 aluminium alloy, electron backscattered diffraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmatprotec.2017.10.043

3
 • Analiza własności mechanicznych i struktury stopu miedzi Cu6,5P wyciśniętego metodą KOBO[Analysis of mechanical properties and structure of Cu6.5P copper alloy extruded with KOBO method] / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Paweł OSTACHOWSKI, Wojciech Suder // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 485–493. — Bibliogr. s. 493, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of microstructure and mechanical properties changes in AA1050 aluminum subjected to ECAP and KoBo processesAnaliza zmian mikrostruktury i własności mechanicznych aluminium AA1050 po procesie ECAP i KoBo / R. Bogucki, K. Sulikowska, M. Bieda, P. OSTACHOWSKI, K.  Sztwiertnia // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 3063–3068. — Bibliogr. s. 3067–3068

 • keywords: aluminium, mechanical properties, microstructure, ECAP, SPD, KOBO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0489

5
6
 • Badania strukturalne warstw powierzchniowych ceramiki korundowej poddawanej kuleczkowaniu wykonane testem teksturowym[Structural investigations of surface layers of corundum ceramics subjected to shot peening warried out in a texture test] / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Godwod, Paweł OSTACHOWSKI // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania walcowania ze zmianą drogi odkształcenia miedzi i stopu niklu Inconel 825Research on copper and inconel 825 nickel alloy rolling with deformation path changes / Marek Pawlicki, Paweł OSTACHOWSKI // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2018 vol. 29 nr 1, s. 11–31. — Bibliogr. s. 29–31, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://czasopismo.inop.poznan.pl/index.php/opm/article/view/224/203

  orcid iD
 • słowa kluczowe: miedź, walcowanie, zgniatanie obrotowe, Inconel 825, zmiana drogi odkształcenia

  keywords: copper, rolling, flow forming, deformation path changes, Inconel 825

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Charakterystyka mechaniczna tytanu po niskotemperaturowym wyciskaniu i walcowaniu : [streszczenie][The mechanical characteristic of titanium after low temperature extrusion and rolling : abstract] / Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // W: Materiały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyki mechaniczne i struktura drutu Al 99.7\% wyciskanego metodą KoBoMechanical chracteristics and structure of Al 99.7\% wire extruded by KoBo method / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, M. Jaskowski, M. Głownia, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Correlation between nanostructure and mechanical properties of metals subjected to severe plastic deformation / W. BOCHNIAK, A. KORBEL, P. OSTACHOWSKI // W: Nanotech Dubai 2015 : 2\textsuperscript{nd} edition Nanotech Dubai 2015 international conference & exhibition : 16–18 March 2015, Dubai, United Arab Emirates. — [Dubai : s. n.], [2015]. — S. 17–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • keywords: severe plastic deformation, KOBO method, superplasticity, cyclic change of deformation path, point defects generation, plastic flow viscosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Decomposition of supersaturated solid solution and its effect on physical properties and microstructure of the $Ag-Cu7.5$ alloy / WŁOCH Grzegorz, SOKOŁOWSKI Krystian, OSTACHOWSKI Paweł, Wicher Anna, Sobota Jakub // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 168–169. — Bibliogr. s. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Druty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych[Zinc wire with high mechanical properties] / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efekt cieplny w procesie wyciskania aluminium metodą KOBOHeat effect in the process of aluminum extrusion with KOBO method / Anna WALOCHA, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Paweł OSTACHOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11, s. 773–777. — Bibliogr. s. 777. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Efekt cieplny w procesie wyciskania aluminium metodą KOBO[Heat effect in the process of aluminum extrusion with KOBO method] / A. KORBEL, W. BOCHNIAK, A. WALOCHA, P. OSTACHOWSKI // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : s. n.], [2009]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effect of heat treatment on the precipitation hardening in FeNiCoAlTaB shape memory alloys / R. Chulist, M. Prokopowicz, W. Maziarz, P. OSTACHOWSKI, N. Schell // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2019 vol. 110 iss. 1, s. 70–74. — Bibliogr. s. 73–74. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29. — XVI international conference on Electron microscopy : Jachranka, Poland, 10–13 September 2017

  orcid iD
 • keywords: shape memory alloys, texture, X-ray, twinning, superelasticity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.111688

18
 • Effect of KOBO extrusion and following cyclic forging on grain refinement of $Mg–9Li–2Al–0.5Sc$ alloy / Jan Dutkiewicz, Damian Kalita, Wojciech Maziarz, Tomasz Tański, Wojciech Borek, Paweł OSTACHOWSKI, Marek Faryna // Metals and Materials International ; ISSN 1598-9623. — 2020 vol. 26 iss. 7, s. 1004–1014. — Bibliogr. s. 1013–1014, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-13. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12540-019-00350-y.pdf

  orcid iD
 • keywords: grain refinement, severe plastic deformation, magnesium alloys, transmission electron microscopy, Mg–Li–Al–Sc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12540-019-00350-y

19
 • Effect of magnesium powder application on the microstructure and properties of rods extruded by the forward-backward rotating die extrusion method / Anita Olszówka-Myalska, Patryk Wrześniowski, Paweł OSTACHOWSKI, Marcin Godzierz, Dariusz Kuc // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 12 art. no. 4094, s. 1-22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20-22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/12/4094/pdf?version=1654757629

  orcid iD
 • keywords: extrusion, powder metallurgy, SPD, KOBO, cellular structure, magnesium-based materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15124094

20
 • Effect of temperature and strain rate on the mechanical properties of 99.5 aluminium rods extruded by KOBO / Sonia Boczkal, Marzena Lech-Grega, Wojciech Szymański, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2017 vol. 879, s. 230–235. — Bibliogr. s. 235, Abstr.. — THERMEC'2016 : 9\textsuperscript{th} international conference on processing and manufacturing of advanced materials : May 28 – 3 June 2016, Graz, Austria. — tekst: https://goo.gl/EYTWh0

 • keywords: KOBO method, 99.5 Al, strain rate, structure and properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.879.230

21
22
 • Influence of KoBo extrusion at various parameters on microstructure of AA6013 aluminum alloy / P. Koprowski, M. Bieda, S. Boczkal, P. OSTACHOWSKI, K. Kudłacz, T. Czeppe, W. Maziarz, K. PIEŁA, K. Sztwiertnia // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] EO10

 • keywords: aluminum alloy, KOBO extrusion, plastic deformation, precipitate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kształtowanie elementów konstrukcyjnych dla lotnictwa ze stopów lekkich metodą wyciskania na zimno w złożonym stanie odkształceniaCold extrusion of light alloys by KOBO method for elements of means of transport / Agata Mrugała, Paweł OSTACHOWSKI, Marek ŁAGODA, Dariusz KUC // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2015 z. 267, s. 85–90. — Bibliogr. s. 90. — ISBN: 978-83-7814-370-3. — P. Ostachowski, M. Łagoda – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — FIMM 2015 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej : [17–19.05.2015, Jabłonna koło Warszawy]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Low temperature consolidation of AZ91 metal shavings / Paweł OSTACHOWSKI, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Marek ŁAGODA, Romana Śliwa // W: 23. mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 28.–30. september 2015, Portorož, Slovenija : program in knjiga pevzetkov = 23\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / eds. Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ljubljana : Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije, 2015. — 1 tablet. — Materiał dostępny także na stronie internetowej: {http://icmt23.com/e_files/content/Book\%20of\%20abstracts.pdf}. — ISBN: 978-961-92518-8-1. — S. 191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Low-temperature extrusion of titanium / Marek ŁAGODA, Paweł OSTACHOWSKI, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // W: 22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 22\textsuperscript{nd} international conference on materials and technology : 20–22 October 2014, Portorož, Slovenia : program and book of absracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-961-92518-7-4. — S. 139. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: