Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Osika, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903353
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • FEM analysis of new pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA // W: KU KDM 2012 : fifth ACC Cyfronet AGH user's conference : Zakopane, March 07–09, 2012 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-05-7. — S. 14–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, pole odkształcenia, pielgrzymowanie rur na zimno

  keywords: physical modelling, field of deformation, cold pilgering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji[Physical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nadzorowanie jednostkowych procesów wytwarzania rur : działania zapobiegawczeSupervising of single processes of tubes manufacture : protective measures / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Łukasz KARAŚ, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 635–641. — Bibliogr. s. 641. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • słowa kluczowe: jakość wyrobu, walcowanie pielgrzymowe na zimno, rury z miedzi i jej stopów

  keywords: quality of products, cold pilger process, copper and copper alloy tubess

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowa koncepcja procesu walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychNew concept of a cold pilger rolling process / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena jakości instalacyjnych rur miedzianych gatunku Cu-DHPAssessment of the quality of installation copper tubes of the kind Cu-DHP / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 743–748. — Bibliogr. s. 748. — Na okł. dod.: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, wymagania jakościowe, rury miedziane instalacyjne, narzędzia SPC

  keywords: research, quality, FMEA, copper tubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prototypowy system pomiaru odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimnoThe prototype strain measurement system in the cold pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Marcin MROCZKOWSKI, Bożena BORYCZKO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30. — ISBN: 978-83-7814-098-6. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — FIMM 2013 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Siły walcowania podczas pielgrzymowania na zimno rur miedzianychForce parameters during cold pilger rolling of copper tubes / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Jan Sendal, Roman Perlega, Łukasz KARAŚ, Czesław Boberek, Władysław Jarosiński, Mirosław Repeła, Jan Łatka, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 9, s. 518–524. — Bibliogr. s. 524

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe na zimno, rury miedziane, parametry siłowe

  keywords: copper tubes, cold pilger process, force parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei odlewanej w sposób ciągły[Method for the determination of ability to further plastic working of charge - continuously cast sleeve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Jan OSIKA. — Int.Cl.: B22D 2/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207583 B1 ; Udziel. 2010-08-11 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.374063 z dn. 2005-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207583B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stereofotogrametryczna metoda wyznaczania pól przemieszczeń w walcowaniu pielgrzymowym rur na zimnoStereofotogrammetric method used in displacement field calculation in tube pilger cold rolling / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA, Marzena Piwowarska // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 3, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, metoda stereofotogrametryczna, pole przemieszczeń, pole odkształceń

  keywords: stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, displacement field, deformation field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Walcarka pielgrzymowa do wytwarzania rur na zimno[Pipe cold rolling pilger mill] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan OSIKA, Czesław Boberek, Adam Machnik, Stanisław NOWAK [et al.] Andrzej PIETRZAK. — Int.Cl.: B21B 21/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209443 B1 ; Udziel. 2011-03-24 ; Opubl. 2011-09-30. — Zgłosz. nr P.375655 z dn. 2005-06-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209443B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ stanu naprężenia na odkształcalność graniczną w nowym procesie pielgrzymowym walcowania rur na zimnoStrain state impact on formability in new cold pilger rolling process / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2014 vol. 25 nr 4, s. 317–331. — Bibliogr. s. 331, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: stan naprężenia, metoda KOBO, walcowanie pielgrzymowe, odkształcalność

  keywords: KOBO method, formability, strain state, cold pilger rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wspomaganie projektowania produkcji i optymalizacja procesu wytwarzania rurProduction projecting support and tube manufacturing process optimization / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Marcin Rabczuk // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 789–795. — Bibliogr. s. 795. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wybrane aspekty technologiczne produkcji rur miedzianych instalacyjnych opartych na wsadzie z tulei odlewanych metodą ciągłą i tulei wyciskanych[Selected technological aspects of the manufacturing process of cooper instalation tubes based on blanc tubes obtained by continuos casting and extrusion] / Ludwik Ciura, Witold Malec, Łukasz Marchewka, Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Jan Łatka // W: Forming 2007 : plasticita materiálov : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : Podbanské – Vysoké Tatry, 12.–15. septembra 2007 / red. Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta Trnava. Katedra tvárnienia [etc.]. — Bratislava : STU, [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-2702-0. — S. 39–46. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie modelowania fizycznego i matematycznego do określenia odkształceń w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimnoPhysical modelling and numerical simulation of strain fields in the cold pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Marcin MROCZKOWSKI, Jan OSIKA, Bożena BORYCZKO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 141–146. — Bibliogr. s. 146. — ISBN: 978-83-7814-098-6. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — FIMM 2013 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wyznaczanie pól odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur miedzianych i aluminiowychStrain field calculations in cold pilger aluminium and copper tubes rolling process / Heinz Palkowski, Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11, s. 770–775. — Bibliogr. s. 774–775. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

 • słowa kluczowe: pomiar odkształceń, walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, optyczny system pomiarowy ARGUS

  keywords: strain measurement, cold tube pilger rolling, optical measurement system ARGUS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie metody sieci neuronowych w projektowaniu systemów sterowania i kontroli płaskości taśmy w walcarkach 20-walcowychApplication of a neural network method for the control system design and for checking strip flatness in 20-high rolling mills / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 10, s. 601–605. — Bibliogr. s. 605

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie modelowania fizycznego do wyznaczania pola odkształceń w procesie pielgrzymowego walcowania rur na zimno[Strain field determination in physical modelling of cold pilger tube rolling process] / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Heinz Palkowski // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 514–521. — Bibliogr. s. 521, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie walcowania planetarnego do wytwarzania instalacyjnych rur miedzianychApplication of planetary rolling for manufacturing copper water tubes / Antoni WOŹNICKI, Jan OSIKA, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 3, s. 133–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: