Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Oruba-Brożek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • The effect of surface-active compounds on the tensile strength of limestone and porphyry particlesWpływ związków powierzchniowo czynnych na wytrzymałość na rozciąganie ziaren wapienia i porfiru / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 1, s. 133–147. — Bibliogr. s. 147

 • słowa kluczowe: kąt zwilżania, rozkład Weibulla, wytrzymałość ziarna na rozciąganie, związki powierzchniowo czynne

  keywords: particle tensile strength, surface-active compounds, Weibull's distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Wpływ struktury ziaren mineralnych na ich właściwości wytrzymałościowe na przykładzie wapienia i porfiruThe effect of structure of mineral particles on their strength properties exemplified by limestone and porphyry / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 3, s. 91–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wapień, wytrzymałość na rozciąganie, rozkład Weibulla, porfir, mikroszczeliny wrodzone, stopień rozdrabniania

  keywords: limestone, tensile strength, porphyry, Weibull's distribution, pre-existing microcraks, crushing ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ związków powierzchniowo czynnych na wyniki rozdrabniania ziaren dolomituThe effect of surface active compunds upon the results of crushing of dolomite particles / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK, Anna NOWAKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 35–50. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zależność wytrzymałości na rozciąganie ziaren wapienia i porfiru od rodzaju mikroszczelinThe dependence of tensile strength of limestone and porphyry particles on the kind of micro-cracks / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 200–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków–Przegorzały 22–24 września 2003 / red. Tadeusz Tumidajski ; Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin. — Kraków : PTPK, 2003

 • słowa kluczowe: wapień, wytrzymałość na rozciąganie, ziarna wapienia, ziarna porfiru, mikroszczeliny, porfir

  keywords: limestone, tensile strength, microcracks, porphyry, limestone particles, porphyry particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: