Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Obrzud, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913587

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Efektywne wykorzystanie urządzeń jako element usprawnienia zarządzania produkcjąEfficient machines utilization as part of production management / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 543–558. — Bibliogr. s. 558, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Holonowe systemy montażowe[Holonic assembly system] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7641-120-0. — S. 209–217. — Bibliogr. s. 216–217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Innowacje organizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwaOrganization and product innovations as part of company restructuring / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring management in the processes on integration and development of the new economy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UEK. KEiOP, cop. 2008. — ISBN: 978-83-924656-9-0. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Kastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowejProduction customisation – new trends in world class manufacturing systems / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 75–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczychDirections of changes of intelligent manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Dariusz SALA // W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 217). — ISBN: 978-83-7695-115-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Koncepcja wykorzystania technologii agentowej w modelowaniu systemów wytwórczychThe concept of agent technology utilization in modeling manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRPInventory control in manufacturing systems based on MRP method / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 204–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Lean concept in plant maintenance organization / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 102–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Logika biznesowa elementem procesu wyboru strategicznegoBusiness logic as an element of the strategic choice process / Jacek OBRZUD, Dariusz SALA // W: Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 169). — ISBN: 978-83-7695-192-8. — S. 107–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Optymalizacja produkcji w przykładach na CD [Dokument elektroniczny] : wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie[The optimization of production in examples on CD] / Marek DUDEK, Kamil CZAJKA, Jacek OBRZUD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — [690] ekranów. — Wymagania systemowe: Windows 98/Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista ; napęd CD-ROM. — ISBN: 978-83-7537-010-2. — Afiliacja autorów potwierdzona oświadczeniem Kierownika Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją Wydziału Zarządzania

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Primenenie veroâtnostnyh metodov v investicionnoj deâtel'nosti promyšlennyh predpriâtijProbability theory approach for industrial investing / Olena Sorokina, Alexey Lozhko, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Primenenie veroâtnostnyh metodov v investicionnoj deâtel'nosti promyšlennyh predpriâtijProbability theory approach for industrial investing / Olena Sorokina, Alexey Lozhko, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. = Enterprise management : theory and practice : XI international scientific conference / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-242-2. — S. 140–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Procedury zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a wielkość zapasów produkcyjnychThe material-flow manegement procedures in manufacturing company whit reference to level of stock / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-79-9. — S. 154–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Product innovation process analysis in the automotive industry / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Projektowanie ciągłego przepływu przedmiotów pracy w zróżnicowanej asortymentowo produkcjiContinuous flow of the object of work projection / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja–integracja–rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo: Fundacja UE w Krakowie, 2011. — ISBN: 978-83-62511-85-3. — S. 421–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Projektowanie logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie przemysłowymThe logistics of client services in an industrial company / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 / pod red. Adama Stabryły. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; ISSN 1899-6205 ; nr 1). — ISBN: 978-83-7252-416-4. — S. 96–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Restrukturyzacja procesów zarządzania w oparciu o analizę logiki biznesowejRestructuring of the mangement processes based on the analysis of business logic / Dariusz SALA, Jacek OBRZUD // W: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Grzegorza Bełza ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 218). — ISBN: 978-83-7695-119-5. — S. 212–218. — Bibliogr. s. 217–218, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Selected aspects of logistic system products flow managment / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2008 nr 5, s. 52–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Standaryzacja procesu pracy w komórce produkcyjnejStandarization work in manufacturing cell / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the management of the contemporary enterprise / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN: 978-83-927790-3-2. — S. 307–316. — Bibliogr. s. 316, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Szczupła produkcja jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwaChosen conditioning of lean manufacturing / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 509–526. — Bibliogr. s. 525–526, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Tendencje rozwoju nowoczesnych systemów wytwórczychThe growth trend of modern productive systems development / Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 267–270. — Bibliogr. s. 270, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym[Theoretical and practical aspects of process management in manufacturing enterprise] / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7641-120-0. — S. 218–227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Total Productive Maintenance jako metoda doskonalenia procesu produkcyjnegoTotal Productive Maintenance as the method improvement of the production process / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 37–57. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • TPM jako metoda world class manufacturing w przemyśle stalowymTPM as a method of world class manufacturing in the steel industry / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = The methodical and instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — ISBN: 978-83-7464-705-2. — S. 69–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • World class manufacturing methodology / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Managing organizations in changing environment : models – concepts – mechanisms / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow Univeristy of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-68-6. — S. 301–314. — Bibliogr. s. 313–314, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych