Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Obłąkowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH[Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania działania hemolitycznego wybranych materiałów węglowychStudy of the haemolytic action of selected carbon materials / Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Danuta Paluch, Bogusława Żywicka, Dorota OBŁĄKOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 no. 77–80 spec. ed., s. 21–22. — Bibliogr. s. 22. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania oddziaływania kompozytu węglowo-krzemowego na elementy morfotyczne krwiStudies of composite carbon/silicon reaction on cellular morphotic elements of blood / Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Danuta Paluch, Bogusława Żywicka, Ewa Karuga, Dorota OBŁĄKOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2009 vol. 12 no. 89–91 wyd. spec., s. 130–134. — Bibliogr. s. 134, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Komfort cieplny w pomieszczeniach z klimatyzacją[Thermal comfort in air-conditioning rooms] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 12, s. 84–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Monitoring wybranych parametrów budynku a audyt energetyczny[Monitoring of selected building parameters and energy audit] / M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2003 nr 12, s. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomasa, sieć ciepłownicza, audyt energetyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Nowe koncepcje ogniw paliwowychNew concept fuel cells / Piotr TOMCZYK, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena stanu higieniczno-wentylacyjnego w akademikach miasteczka studenckiego AGH[Review of the hygienic and ventilation condition of the university campus students houses] / Maria Jurzecka, Andrzej Raźniak, Krzysztof Chachaj, Dorota OBŁĄKOWSKA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 147–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Otrzymywanie i właściwości membran $3CeO_{2}\cdot ZrO_{2}$ w atmosferze spalin silnika o zapłonie samoczynnymObtaining of $3CeO_{2}\cdot ZrO_{2}$ membranes and their properties at combustion gases of self-acting ignition engine / Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Piotr TOMCZYK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Otrzymywanie i właściwości membran na bazie roztworów stałych tlenku ceru i cyrkonu stosowanych jako elementy systemu OBD w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnymFabrication and properties of zirconia and ceria solid solution based membranes utilized for OBD system elements in Diesel engines / Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Magdalena DUDEK, Piotr TOMCZYK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pomiar strumienia ciepła na potrzeby audytu energetycznego budynku[Measurement of the heat flux for the energy audit of building] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2006 R. 11 [nr] 3, s. 25–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pomiar współczynnika przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych w warunkach praktycznych[Measurement of thermal conductivity coefficients of insulating materials in practical condition] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2006 R. 11 [nr] 5, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Projekt energetycznego wykorzystania biomasy w ramach Akademickiego Centrum Naukowo-Technologicznego „AKCENT”Biomass-for-energy project in the framework of akcent consortium / Adam GUŁA, Dorota OBŁĄKOWSKA, Artur WYRWA, Wiesław CHADYSZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tendencje rozwojowe ogniw paliwowych[Development trends of fuel cells] / Piotr TOMCZYK, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: Jakość i efektywne użytkowanie energii elektrycznej : seminarium z cyklu „Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Leonardo da Vinci jako forma projektu „Edukacyjny Program Jakości Zasilania Leonardo” : Leonardo Power Quality Initiative : Kraków, 17–18 listopada 2004 / red. Ryszard Klempka. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — ISBN10: 83-88309-21-8. — S. 45–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ materiałów węglowych na krzepnięcie krwiInfluence of carbon materials on blood coagulation / Maria Szymonowicz, Stanisław Pielka, Danuta Paluch, Bogusława Żywicka, Ewa Karuga, Dorota OBŁĄKOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2009 vol. 12 no. 89–91 wyd. spec., s. 135–139. — Bibliogr. s. 139. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ węgla pirolitycznego na parametry morfologiczne krwiEffect of pyrolytic carbon on the morphological parameters of blood / Maria Szymonowicz, Andrzej Janus, Stanisław Pielka, Dorota OBŁĄKOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 96–98, s. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Współpraca krakowskich uczelni: biomasowy projekt „AKCENT”[Cracow universities cooperation: biomass project “AKCENT”] / Adam GUŁA, Dorota OBŁĄKOWSKA, Artur WYRWA // W: Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii – 2004 : X konferencja naukowo-techniczna : referaty sesji : 29–31 marzec 2004, Warszawa. A., Zagadnienia ogólne ; B. Energetyka wodna ; C. Energetyka słoneczna ; D. Energetyka wiatrowa ; E. Energetyka geotermalna + Pompy ciepła ; F. Energia z biomasy ; G. Instalacje biogazowe ; H. Inne problemy energetyki odnawialnej. — Kielce : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Radiokomunikacji, 2004. — (Biblioteka Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii). — Dod. ISBN: 8390609045 (błędny). — ISBN10: 839160215X. — S. 51–55 [numeracja całości nieciągła]. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie materiałów z układu $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ jako nośników złoża katalitycznego w silniku spalinowymApplication of materials from $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ system as a catalytic layer support in combustion engine / Barbara MAŁECKA, Magdalena DUDEK, Dorota OBŁĄKOWSKA, Ryszard GAJERSKI, Paweł Fuć // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 151–158. — Bibliogr. s. 158. — Abstrakt W:

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie materiałów z układu $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ jako nośników złoża katalitycznego w silniku spalinowymApplication of materials from $CaO-TiO_{2}-SnO_{2}-ZrO_{2}$ system as a catalytic layer support in combustion engine / Barbara MAŁECKA, Magdalena DUDEK, Dorota OBŁĄKOWSKA, Ryszard GAJERSKI, Paweł Fuć // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie pomiarów strumienia ciepła w audycie[Application of the heat flux measurements in audit] / Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Dorota OBŁĄKOWSKA // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2006 R. 14 [nr] 5, s. 84–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie wybranych elektrolitów ceramicznych do konstrukcji sensorów kontrolno-pomiarowych OBDApplication of selected ceramic electrolytes as components of sensors working in OBD systems / Paweł Fuć, Jerzy Merkisz, Magdalena DUDEK, Barbara MAŁECKA, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie wybranych elektrolitów ceramicznych do konstrukcji sensorów kontrolno-pomiarowych OBDApplication of selected ceramic electrolytes inon board diagnostic sensors / Paweł Fuć, Jerzy Merkisz, Magdalena DUDEK, Barbara MAŁECKA, Dorota OBŁĄKOWSKA // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Znaczenie monitoringu wybranych parametrów budynku dla procedury audytu energetycznego[Importance of selected building parameters monitoring for energy auditing] / M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // W: IX [Dziewiąte] ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane–Kościelisko 21–23 maja 2003 / red. Julian Sokołowski, Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2003. — S. 339–349. — Bibliogr. s. 349

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: