Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesława Nocuń-Wczelik, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3662-6537

ResearcherID: brak

Scopus: 6602863952

PBN: 901104

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
2
 • Application of calorimetry in evaluation the effect of chemical admixtures on cement hydration / W. NOCUŃ-WCZELIK, B. TRYBALSKA // W: CCTA 11 : 11\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis : 9–13 September 2012, Zakopane, Poland. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-63663-01-8. — S. 89. — Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Application of calorimetry in the studies of cement-admixture to concrete intaractions / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: CCTA 10 : 10\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2\textsuperscript{nd} Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference : 20 August–3 September 2009 Zakopane, Poland : abstracts. — Szczecin : PPH Zapol, cop. 2009. — Na okł. dod.: conference materials. — ISBN: 978-83-751818-3-8. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinuHydration characteristics of calcium zirconium aluminate in the presence of reactive alumina / MADEJ D., SZCZERBA J., NOCUŃ-WCZELIK W. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinuHydration characteristics of calcium zirconium aluminate in the presence of reactive alumina / Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 367–374. — Bibliogr. s. 373–374, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1111

 • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, hydratacja, badania mikrokalorymetryczne, reaktywny tlenek glinu, spoiwo hydrauliczne, Ca7ZrAl6O18

  keywords: refractories, hydration, Ca7ZrAl6O18, hydraulic binder, microcalorimetric studies, reactive alumina

6
 • Badania oddziaływania wybranych domieszek do betonu na proces hydratacji cementu portlandzkiegoEffect of some concrete admixtures on the portland cement hydration / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Tadeusz Wasąg, Magdalena Styczyńska, Grzegorz Miłosławski // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 577–588. — Bibliogr. s. 588, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania porównawcze wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego wieloskładnikowego klasy 52,5 w obecności wybranych domieszek do betonuComparison of the class 52,5 portland and blended portland cements setting and hardening process in the presence of admixtures / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Aleksandra Maziarz // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2012 / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [14], Streszcz., Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: S6). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego w obecności wybranych domieszek do betonuSetting and hardening of portland cement with admixtures to concrete / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Sylwia KUCHAR, Kinga Stec // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 791–799. — Bibliogr. s. 799, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego w obecności wybranych domieszek do betonuSetting and hardening of portland cement with admixtures to concrete / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Sylwia KUCHAR, Kinga Stec // Drogi : budownictwo infrastrukturalne ; ISSN 2084-9389. — Tytuł poprz.: Drogi: lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN: 1899-0150. — 2012 nr 12, s. 33–39. — Bibliogr. s. 37, Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania wpływu domieszek redukujących zawartość wody i opóźniających wiązanie zaczynu cementowegoInvestigation of the influence of water reducing additions and set retarding additives in cement paste / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Przemysław Czapik // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 263–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Blended cementitious systems with calcium aluminate and calcium sulfate expansive additive / NOCUŃ-WCZELIK W., Konik Z., STOK A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 206. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 974–978. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 978, Abstr. — Tyt. w dok. elektr.: Blended systems with calcium aluminate and calcium sulphate expansive additives

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Calorimetry among the other methods in the studies of recycled water re-use in concrete technology : [abstract] / Iwona Jarosińska-Klusek, Grzegorz ŁÓJ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures / W. NOCUŃ-WCZELIK, Z. Konik, A. STOK // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 51–52. — Afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures / W. NOCUŃ-WCZELIK, A. Bochenek, M. Migdał // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2012 vol. 109 iss. 2, s. 529–535. — Bibliogr. s. 535, Abstr.. — 10th International seminar on Thermal analysis and calorimetry dedicated to the memory of Prof. St. Bretsznajder : Plock, Poland, September 28-30, 2011. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-012-2379-2.pdf

 • keywords: ettringite, heat of hydration, expansion, calcium sulfoaluminate, portland cement

16
17
18
 • Cement : metody badań, wybrane kierunki stosowania[Cement : properties, application] / Andrzej BOBROWSKI, Marek GAWLICKI, Artur ŁAGOSZ, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK ; pod red. Wiesławy NOCUŃ-WCZELIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 264, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0371). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-313-9. — Podręcznik jest uzupełnioną i zaktualizowaną wersją skryptu: Laboratorium materiałów wiążących

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Cement : metody badań : wybrane kierunki stosowania[Cement : properties : application] / pod red. Wiesławy NOCUŃ-WCZELIK. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 292, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0632). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-809-7. — Podręcznik jest uzupełnioną i zaktualizowaną wersją skryptu: Laboratorium materiałów wiążących

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Cementy powszechnego użytku z dodatkiem mielonego odpadu perlitu ekspandowanegoCommon cements with the addition of ground waste expanded perlite / Ewa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Waldemar PICHÓR, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 659–672. — Bibliogr. s. 672, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Co nowego na temat tak zwanej fazy C-S-H?What's new about so-called C-S-H phase? / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Differential calorimetry as a tool in the studies of cement hydration kinetics with sulfate and nitrate solutions : [abstract] / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Differential calorimetry as a tool in the studies of cement hydration kinetics with sulphate and nitrate solutions / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 130 iss. 1, s. 249–259. — Bibliogr. s. 259, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-08. — tekst: https://goo.gl/9dWpqh

 • keywords: microstructure, calorimetry, nitrates, cement hydration, sulphates

24
 • Efekty cieplne procesu hydratacji spoiw mineralnych[Heat evolution of cement hydration] / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK // W: Cement : metody badań : wybrane kierunki stosowania / pod red. Wiesławy Nocuń-Wczelik. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0632). — ISBN: 978-83-7464-809-7. — S. 170–193. — Bibliogr. s. 192–193

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Effect of anti-adhesives on the structural phenomena on concrete surface in macro- and microscale / W. NOCUŃ-WCZELIK, D. Gieracki, J. Piotrowska-Łój // W: CCC 2013 : Concrete structures in urban areas : the 9\textsuperscript{th} Central European Congress on Concrete Engineering : Wrocław, Poland, September 4–6, 2013 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7125-229-7. — S. 398–401. — Bibliogr. s. 401, Summ.

 • keywords: anti-adhesives, concrete surface, concrete microstructure