Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Niemczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • 1\textsuperscript{st} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Kraków : book of abstract / eds. Konrad ŚWIERCZEK, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — 23 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Crystal structure and oxygen nonstoichiometry in $La_{1-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{3-\delta}$ and $La_{2-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{4 \pm \delta}$ oxides / Anna NIEMCZYK, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Fizykochemiczne właściwości tlenków na bazie miedzi jako potencjalnych materiałów elektrodowych dla technologii SOFC oraz SOEC[Physicochemical properties of copper-based oxides as potential electrode materials for SOFC and SOEC] / Anna NIEMCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 111-112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • $La_{2-x}Cu_{1-y}M_yO_{4-\delta}$ (M – In, Sc, Ga) with mixed ionic-electronic conductivity as oxygen-transport membranes / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-16. — Bibliogr. s. P-16. — Z. Du, Z. Zhang - dod. afiliacja: University of Science and Technology, Beijing, China. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: oxygen transport membranes, A-site deficiency, B-sublattice doping

5
 • $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4 \pm \delta}$ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivity / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: 1\textsuperscript{th} Polish-Chinese workshop on Advanced materials for energy-related applications : 31\textsuperscript{st} March 2017, Krakow : book of abstract / eds. Konrad Świerczek, Anna Olszewska, Anna Niemczyk ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, 2017 + CD. — S. 21. — Bibliogr. s. 21. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • $Ln_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}In_{z}O_{4+\delta}$ (Ln - selected lanthanides) oxides with enhanced mixed ionic-electronic conductivity for application as ceramic membranes / Zijia ZHANG, Zhihong DU, Anna NIEMCZYK, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 582. — Bibliogr. s. 582. — Z. Zhang, Z. Du – dod. afiliacja: University of Science and Technology Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowychDevelopment of highly effective electrode materials based on copper compounds for solid oxide fuel cells / Anna NIEMCZYK // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 34

 • słowa kluczowe: SOFC, katody, mieszane przewodnictwo, tlenki miedzi

8
 • Structure and transport properties of proton-conducting $BaSn_{0.5}In_{0.5}O_{2.75}$ and A-site substituted $Ba_{0.9}Ln_{0.1}Sn_{0.5}In_{0.5}O_{2.8}$ (Ln = La, Gd) oxides / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA, Anna NIEMCZYK, Anna OLSZEWSKA, Kun ZHENG // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2017 vol. 307, s. 44-50. — Bibliogr. s. 49-50, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-25. — Dod. afiliacja autorów: Centrum Energetyki AGH. — tekst: https://goo.gl/3t8YVS

 • keywords: crystal structure, perovskites, proton conductivity, nonstoichiometry

9
 • Structure, nonstoichiometry and mixed transport in Sr and Ba-doped cuprates $LaCuO_{3-\delta}$ and $La_{2}CuO_{4+\delta}$ / Anna NIEMCZYK, Zhihong DU, Zijia ZHANG, Hailei Zhao, Konrad ŚWIERCZEK, Bisham Poudel, Bogdan Dabrowski // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 581. — Bibliogr. s. 581. — Z. Du, Z. Zhang – dod. afiliacja: University of Science and Technology, Beijing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo przewodzących ceramik $Ba_{1-x}Ln_x(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$ (Ln: wybrane lantanowce)Structure, sinterability and transport properties of $Ba_{1-x}Ln_x(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$(Ln: selected lanthanides) proton-conducting ceramics / Wojciech SKUBIDA, Anna OLSZEWSKA, Anna NIEMCZYK, Kacper Cichy, Dariusz ZIENTARA, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 18–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, perowskity, spiekalność, przewodnictwo protonowe

  keywords: crystal structure, protonic conductivity , sinterability, perowskites

11
 • Synthesis and physicochemical properties of layered oxides from $La_{2-x}(Sr,Ba)_xMO_{4±\delta}$ (M: Cu, Ni) group / A. NIEMCZYK, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-29. — Bibliogr. s. P-29. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: transport properties, layered oxides, MIEC