Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Schmidt-Polończyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0674-9680 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57201112596

PBN: 5e7093d3878c28a0473b164b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Algorytm analizy zagrożeń i oceny determinant bezpieczeństwa użytkowników tuneli drogowychThe algorithm of hazard analysis and evaluating determinants of safety in a road tunnel / Stanisław NAWRAT, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 117–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu gęstości rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych na bezpieczeństwo ludzi podczas pożaru w tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnejAn analysis of the location of emergency exits as a factor impacting on human safety under fire conditions in road tunnels with the longitudinal ventilation system / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 44 iss. 4, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-30. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://panel.sft.cnbop.pl/storage/1c858775-d5bd-4d84-8a65-2d93c0883a12

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, ewakuacja, tunele drogowe, wyjścia ewakuacyjne

  keywords: evacuation model, road tunnels, escape routes, fire safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.44.4.2016.14

3
 • Analiza wybranych programów do modelowania procesów przepływowych, pożarów oraz ewakuacji w tunelach komunikacyjnychAnalysis of selected programs to modeling flow process, fires, evacuation in communication tunnels / Natalia SCHMIDT // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 497–508. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 508, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie komputerowe, CFD, FDS

  keywords: CFD, wentylacja tuneli, tunnel ventilation, FDS, computer modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of important factors having an impact on safety in road tunnels – research findingsAnaliza istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo w tunelach drogowych – wyniki badań / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Safety & Fire Technology ; ISSN 2657-8808. — 2022 vol. 59 iss. 1, s. 84–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: https://panel.sft.cnbop.pl/storage/6154ddf9-771d-4bc1-9174-52ccb962360f

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ewakuacja, tunel drogowy, pożar, zadymienie

  keywords: evacuation, safety, road tunnel, fire, smoke

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/sft.59.1.2022.4

5
 • Assessment of knowledge of Polish university technical students on using an Automated External Defibrillator (AED) – survey resultsOcena wiedzy polskich studentów technicznej uczelni wyższej w zakresie użytkowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego – wyniki badań ankietowych / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Jerzy Jaskuła // Safety & Fire Technology ; ISSN 2657-8808. — 2020 vol. 56 iss. 2, s. 62–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.. — tekst: https://sft.cnbop.pl/pdf/SFT-Vol.-56-Issue-2-2020-pp.62-75.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo, szkolenie z resuscytacji, defibrylator AED, pierwsza pomoc

  keywords: safety, rescue, first aid, Automated External Defibrillator (AED), resuscitation training

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/sft.56.2.2020.4

6
 • Bezpieczeństwo pożarowe w tunelowych trasach przewozowychFire safety in tunnel traffic routes / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4724–4730. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4729–4730, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda AHP, analiza zagrożeń, tunele komunikacyjne

  keywords: analysis of hazards, AHP method, road tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo w tunelach drogowych w warunkach pożaruSafety in road tunnels in the case of fire / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — ISBN: 978-83-7783-186-1. — S. 131-140. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ewakuacja, tunele drogowe

  keywords: evacuation, safety, road tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Computer modeling of a fire hazard and evacuation of transportation tunnels with longitudinal ventilation systemKomputerowe modelowanie zagrożenia pożarowego i ewakuacji w tunelach komunikacyjnych z systemem wentylacji wzdłużnej / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 93–104. — Bibliogr. s. 104, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.1/mining.2013.37.1.93.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo w tunelach drogowych, pożary w tunelach, bezpieczeństwo pożarowe, ewakuacja

  keywords: evacuation, safety in road tunnels, fires in tunnels, fire safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mining.2013.37.1.93

9
 • Czystość mikrobiologiczna powietrza w wybranych pomieszczeniach[Sanitary clearness of air in selected rooms] / Natalia SCHMIDT // W: Referaty laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. tomu Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluating determinants of safety in a road tunnel in terms of fire hazard with the use the method of Analytic Hierarchy ProcessOcena determinant bezpieczeństwa w tunelu drogowym w aspekcie zagrożenia pożarowego przy wykorzystaniu metody Analytic Hierarchy Process / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1173–1183. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1182–1183, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 2

 • słowa kluczowe: AHP, bezpieczeństwo w tunelach, zagrożenie pożarowe w tunelach

  keywords: AHP, safety in tunnels, fire hazard in tunnels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Grouping behaviour and decision making in road tunnels evacuation in smoke conditions : experimental approach / Jarosław WĄS, Jakub PORZYCKI, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Collective Dynamics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2366-8539. — 2020 vol. 5, s. 93–97. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 97, Abstr.. — 9th international conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics (PED2018) : 21-23 August 2018, Lund, Sweden. — tekst: https://collective-dynamics.eu/index.php/cod/article/view/A38/52

  orcid iD
 • keywords: decision making, evacuation experiments, grouping behaviour, artificial smoke

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17815/CD.2020.38

12
 • Infrastruktura tunelowa – lokalna i międzynarodowa dźwignia handluTunnel infrastructure – local and international leverage of trade / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4874–4881. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4880–4881, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ruch tranzytowy, obiekty tunelowe, transport tunelowy

  keywords: transport links, transit traffic, transport tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Methods of experimental studies for tunnel fire hazardSposoby badań eksperymentalnych zagrożenia pożarowego dla tuneli / Natalia SCHMIDT // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 131–132. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychUsing computer modeling to assess fire risk and traffic safety in tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 155–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie komputerowe do oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychComputer modeling of a fire hazard risk assessment and safety in transportation tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 2, s. 45–54. — Bibliogr. s. 54. — BiBT 2012 : „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : konferencja naukowa : 19–20 kwietnia 2012, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnychThe possibilities of reducing environmental hazards by applying communication tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnychPossibilities for reduction of environmental hazards through the use of transportation tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 116, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : Kraków, 10–11 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości stosowania technologii oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych w tunelach drogowychPossibility of using air purification technology from gas pollution in road tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 43 iss. 3, s. 215–222. — Bibliogr. s. 221-222, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-30. — tekst: https://panel.sft.cnbop.pl/storage/aa25f743-f9c5-4bef-b329-d0ef720b8ffc

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia, tunel, wentylacja tuneli, oczyszczanie powietrza

  keywords: tunnel ventilation, pollutants, tunnel, air purification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.43.3.2016.19

19
 • Możliwości wykorzystania technologii oczyszczania powietrza wentylacyjnego tuneli miejskichThe possibility of using air purification systems in urban tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : [21-22 kwietnia 2016, Kraków] / Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : [AGH], 2016. — S. 60–69. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnychRestrictions concerning the employment of longitudinal ventilation systems in road tunnels, in the light of Polish and international legal requirements / Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 1, s. 36–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: tunele drogowe, wymagania prawne, wentylacja wzdłużna

  keywords: road tunnels, legal requirements, longitudinal ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.1.7

21
 • Ocena bezpieczeństwa użytkowników tunelu drogowego z wentylacją wzdłużną w warunkach pożaru przy wykorzystaniu narzędzi modelowania numerycznegoSafety assessment of road tunnels with longitudinal ventilation, during a fire incident, utilizing numerical modelling tools / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 43 iss. 3, s. 253–263. — Bibliogr. s. 262–263, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-30. — tekst: http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/01/BiTP_Vol_43_Issue_3_2016pp.253-263.pdf

 • słowa kluczowe: ewakuacja, tunel drogowy, bezpieczństwo pożarowe, wentylacja pożarowa, wentylacja wzdłużna

  keywords: evacuation, road tunnel, fire safety, fire ventilation, longitudinal ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.43.3.2016.23

22
23
 • Pozyskanie i wykorzystanie metanu do klimatyzacji i produkcji energii elektrycznej w kopalniach węgla kamiennegoProduction and use of coal bed methane for air conditioning and electricity production in coal mines / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2016 nr 1, s. 28–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, wentylacja, metan, klimatyzacja, kopalnie, emisja

  keywords: ventilation, emission, safety, methane, air conditioning, mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń[Proecological technology of coal mine methane utilization] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT, Paweł KAMIŃSKI // W: Metan i jego wykorzystanie : Szkoła Eksploatacji Podziemnej / oprac. tekstów: Agnieszka Stopkowicz, Jacek Jarosz ; Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o. o.. — Kraków : ZOK, 2011 + CD-ROM. — Wydaw. zawiera referaty wygłoszone podczas obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej w latach 2002–2011. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozwój tunelowej infrastruktury komunikacyjnej w Polsce i na świecieDevelopment of polish tunneling communication infrastructure / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 106–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: