Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Borowiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6051-4300

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900540

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE[Analysis of the suitability of airborne laser scanning to model buildings compliant with the specifications of the INSPIRE] / Urszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

5
 • Budowa modelu budynku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z lotniczego skaningu laserowegoReconstructing building model based on integrating lidar data and cadastral maps / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparison of sealing surface degree assessment based on orthophotomap and lidar data / Natalia BOROWIEC, Adam Hamerla // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2013 vol. 12 no. 1, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: sealing surface, image classification, land use, orthophotomap, airborne laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7424/jsm130105

7
 • Ekstrakcja elementów liniowych infrastruktury kolejowej na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowegoExtraction of line railway objects from airbone laser scanner data / BOROWIEC Natalia // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 2211–2218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 2218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS)Generation of digital surface and terrain models of the Tatras Mountains based on airbone laser scanning (ALS) point cloud / Piotr Wężyk, Natalia BOROWIEC, Stanisław Szombara, Robert Wańczyk // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 651–661. — Bibliogr. s. 659–660, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych3D modeling of buildings based on lidar data / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of compression on results of farmland classification in multispectral satellite imagesWpływ kompresji na wyniki klasyfikacji użytków rolnych na wielospektralnych obrazach satelitarnych / Marta BOROWIEC, Natalia BOROWIEC, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 79–96. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS : przydatność lotniczego skaningu laserowego do opracowania modeli budynków 3D[Integration scanning of photogrammetry, remote sensing and GIS : usefulness airborne laser scanning to develop 3D models of buildings] / Natalia BOROWIEC // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 63–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych obrazów satelitarnychGeometric correction of high-resolution satellite imagery / Natalia BOROWIEC // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 31–42. — Bibliogr. s. 40–42, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/Fgcf8U

 • słowa kluczowe: wysokorozdzielcze obrazy satelitarne, model wielomianów ilorazowych

  keywords: Rational Function Model (RFM), high-resolution satellite imagery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowegoModeling of building roofs shape based on airborne laser scaner / Natalia BOROWIEC // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego [Dokument elektroniczny][Modeling of building roofs shape based on airborne laser scaner] / Natalia BOROWIEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — 133 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0509) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 127–133. — ISBN: 978-83-7464-610-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie generowania „prawdziwej” ortofotomapyDetermination of airborne laser scanner data range in process of true orthophoto generation / Barbara ZABRZESKA-GĄSIOREK, Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 831–840. — Bibliogr. s. 839–840, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ortofotomapa w terenach miejskichOrthophotomap in urban areas / Natalia BOROWIEC, Barbara ZABRZESKA-GĄSIOREK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 95–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/dTmLya

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, prawdziwa ortofotomapa, numeryczny model pokrycia terenu

  keywords: laser scanning, true orthophotomap, Digital Surface Model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polyhedral building model from Airborne Laser Scanning DataWielościenny model budynku zbudowany na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego / Natalia BOROWIEC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: lidar, model 3D, budynek, rekonstrukcja

  keywords: building, reconstruction, lidar, 3D model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPTAirborne lidar data processing for digital surface model and digital terrain model generation / Beata HEJMANOWSKA, Natalia BOROWIEC, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 151–162. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Transformata Hough'a jako narzędzie wspomagające wykrywanie dachów budynkówHough transform as a tool support building roof detection / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 45–54. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: chmura punktów, transformata Hough'a, detekcja, płaszczyzna

  keywords: detection, Hough Transform, cloud of points, plane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ gęstości skanowania laserowego na jakość „prawdziwej” ortofotomapyInfluence of density of laser scanner data on the true orthophotomap quality / Barbara ZABRZESKA-GĄSIOREK, Natalia BOROWIEC // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie operacji na chmurze punktów we wspomaganiu analizy transportu ponadnormatywnegoThe use of points cloud processing in supporting oversize transport analysis / Natalia BOROWIEC, Anna Pulak // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 vol. 19 nr 6 dod.: CD, s. 804–811. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 811. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-20. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/262/203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.179

23
 • Wykrywanie budynków na podstawie lotniczego skanowania laserowegoDetection of buildings based on airborne laser scanning data / Małgorzata Bucior, Natalia BOROWIEC, Ireneusz Jędrychowski, Krystian PYKA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 3, s. 57–70. — Bibliogr. s. 68–69, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wyodrębnienie drzew z danych lidarowych z zastosowaniem transformaty HoughaTree extraction from the cloud of points using Hough transform / Natalia BOROWIEC, Bożena Niemiec // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2018 vol. 30, s. 54–66. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/vol30_2018/afkit.2018.004.pdf

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, lotniczy skaning laserowy, detekcja obiektów, transformata Hougha

  keywords: digital image, object detection, Hough transform, airborne laser scanner

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2018.004