Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Borowiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6051-4300 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57204292914

PBN: 5e709207878c28a04738edb4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An analysis of the spatial and temporal changes on the Jakobshavn Glacier (Greenland) using remote sensing data / Katarzyna Olszewska, Natalia BOROWIEC // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2021 vol. 47 no. 4, s. 187-201. — Bibliogr. s. 200-201, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-28. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/4597/2753

  orcid iD
 • keywords: remote sensing, ablation, global warming, glaciers, glacier calving, Greenland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2021.47.4.187

4
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE[Analysis of the suitability of airborne laser scanning to model buildings compliant with the specifications of the INSPIRE] / Urszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

6
7
8
 • Budowa modelu budynku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z lotniczego skaningu laserowegoReconstructing building model based on integrating lidar data and cadastral maps / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Dane lidarowe i fotogrametryczne jako źródło danych do opracowania bazy obrazów wejściowych w percepcji wizualnejLidar and photogrammetric data as a data source for preparation of an input image database in visual perception / Urszula MARMOL, Natalia BOROWIEC // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [143]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, baza danych, eye tracking, obrazy wejściowe, percepcja wizualna

  keywords: database, renewable energy sources, eye tracking, visual perception, input images

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Detection of line objects by means of Gabor wavelets and Hough transformDetekcja obiektów liniowych z wykorzystaniem falek Gabora i transformaty Hougha / U. MARMOL, N. BOROWIEC // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2020 vol. 66 iss. 3, s. 339-363. — Bibliogr. s. 360, Streszcz.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/134401/edition/117468/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: detekcja krawędzi, transformata Hougha, obiekty liniowe, falki Gabora

  keywords: edge detection, Hough transform, line objects, Gabor wavelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2020.134401

12
 • Ekstrakcja elementów liniowych infrastruktury kolejowej na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowegoExtraction of line railway objects from airbone laser scanner data / BOROWIEC Natalia // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 2211–2218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 2218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS)Generation of digital surface and terrain models of the Tatras Mountains based on airbone laser scanning (ALS) point cloud / Piotr Wężyk, Natalia BOROWIEC, Stanisław Szombara, Robert Wańczyk // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 651–661. — Bibliogr. s. 659–660, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2. — tekst: http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/wydawnictwa/miedzyzdroje/AFKIT_vol18b_Wezyk_generowanie.pdf

 • słowa kluczowe: NMT, ALS, NMPT, Tatry, znormalizowany NMPT

  keywords: DTM, DSM, Tatra Mountains, ALS, nDSM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych3D modeling of buildings based on lidar data / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Impact of JPEG compression on trustworthiness of multispectral images used for identification of agricultural boundariesWpływ kompresji JPEG na wiarygodność identyfikacji granic użytków rolnych na podstawie obrazów wielospektralnych / Krystian PYKA, Józef JACHIMSKI, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 61–77. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Influence of compression on results of farmland classification in multispectral satellite imagesWpływ kompresji na wyniki klasyfikacji użytków rolnych na wielospektralnych obrazach satelitarnych / Marta BOROWIEC, Natalia BOROWIEC, Andrzej WRÓBEL // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 79–96. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS : przydatność lotniczego skaningu laserowego do opracowania modeli budynków 3D[Integration scanning of photogrammetry, remote sensing and GIS : usefulness airborne laser scanning to develop 3D models of buildings] / Natalia BOROWIEC // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 63–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych obrazów satelitarnychGeometric correction of high-resolution satellite imagery / Natalia BOROWIEC // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 31–42. — Bibliogr. s. 40–42, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/Fgcf8U

 • słowa kluczowe: wysokorozdzielcze obrazy satelitarne, model wielomianów ilorazowych

  keywords: high resolution satellite imagery, Rational Function Model, RFM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowegoModeling of building roofs shape based on airborne laser scaner / Natalia BOROWIEC // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego [Dokument elektroniczny][Modeling of building roofs shape based on airborne laser scaner] / Natalia BOROWIEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — 133 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0509) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 127–133. — ISBN: 978-83-7464-610-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie generowania „prawdziwej” ortofotomapyDetermination of airborne laser scanner data range in process of true orthophoto generation / Barbara ZABRZESKA-GĄSIOREK, Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 831–840. — Bibliogr. s. 839–840, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Polyhedral building model from Airborne Laser Scanning DataWielościenny model budynku zbudowany na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego / Natalia BOROWIEC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: LiDAR, model 3D, budynek, rekonstrukcja

  keywords: building, LiDAR, reconstruction, 3D model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPTAirborne lidar data processing for digital surface model and digital terrain model generation / Beata HEJMANOWSKA, Natalia BOROWIEC, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 151–162. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Study of the precise determination of pipeline geometries using UAV scanning compared to terrestrial scanning, aerial scanning and UAV photogrammetry / Grzegorz LENDA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2023 vol. 23 iss. 19 art. no. 8257, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/19/8257/pdf?version=1696504024

  orcid iD
 • keywords: pipelines, terrestrial laser scanning, structure from motion, airborne laser scanning, UAV laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s23198257