Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mysza, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Bezpośrednie i pośrednie czynniki kształtujące wielkość kapitału[Direct and indirect elements formative capital size] / Tomasz DZIUBIŃSKI, Stanisław MYSZA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elastyczne i efektywne planowanie salda gotówkowego w przedsiębiorstwie[Flexible and effective planning of the cash balance in company] / Stanisław MYSZA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 146–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Housing in Poland – perspectives of development / Stanisław MYSZA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 183–189. — Bibliogr. s. 189, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele GARCH w prognozowaniu wielkości sprzedaży ceramiki sanitarnejGARCH models to predict the amount of sanitary ceramics sold / Henryk GURGUL, Stanisław MYSZA, Robert Syrek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 391–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modele wielkości sprzedaży ceramiki sanitarnejQuantitive econometric models of sanitary ceramics sale / Henryk GURGUL, Stanisław MYSZA, Robert Syrek // W: Polska Ceramika 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 12–15 września 2004 r. = Polish Ceramics 2004 : proceedings of III international scientific and technological conference : Kraków, September 12–15, 2004 / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 84. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 247–255. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modyfikacja modelu Millera-Orr'a w celu doskonalenia zarządzania gotówką w przedsiębiorstwieModification of Miller-Orr model – improvement of the cash management in companies / Stanisław MYSZA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 441–449. — Bibliogr. s. 449, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ogólna koncepcja sporządzania planu amortyzacji w analizie efektywności ekonomicznej inwestycjiGeneral outline of laying out a plan of amortisation in analysis of economic effectiveness of investment / Stanisław MYSZA, Tomasz DZIUBIŃSKI // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 515–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rachunek kosztów docelowych w przekroju działań jako narzędzie wspomagające podjęcie decyzji o opłacalności produkcji nowego wyrobu[Target costing of business activity as a supporting tool in decision making on a new product profitability of production] / Stanisław MYSZA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 3 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. — Kraków : KZF WZ AGH, 2002. — Do książki dołącz. CD-ROM. — ISBN10:  8391638405. — S. 159–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Strategia planowania optymalnej wielkości salda gotówkowego w przedsiębiorstwieThe strategy of planning the optimum cash balance in company / MYSZA Stanisław // W: 21. międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 8–9 maja 2000. T. [5], Zarządzanie i marketing = 21\textsuperscript{th} international scientific symposium of students and young research workers / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ], [2000]. — ISBN10: 83-85911-46-4. — S. 80–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strategiczne aspekty budżetowania w grupie kapitałowej będącej w kryzysie finansowym[Strategic aspects of budget in capital group being in financial crisis] / Stanisław MYSZA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 151–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wkład controllingu dla podejmowania decyzji w zakresie kosztów i zysku w przedsiębiorstwie[Controlling contribution to decision-making in terms of costs and earnings in the enterprise] / Stanisław MYSZA // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 106–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie prognoz sekwencyjnych do przewidywania nagłych zmian wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie branży ceramiki sanitarnej[The application of sequence forecasting in the prediction of sudden changes of sales volume in a company operational in the ceramic sanitaryware sector] / Henryk GURGUL, Stanisław MYSZA, Robert Syrek // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 227–235. — Bibliogr. s. 235, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: