Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Jerzy Mościcki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507346961

PBN: 900454

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • 2D resistivity imaging of an anisotropic 3D body – result of a laboratory experiment / W. J. MOŚCICKI // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological study for investigation of Upper Jurassic debris flow deposits from the Kraków Upland (Southern Poland) / WOŹNIAK T., MOŚCICKI W. J., BANIA G., ĆWIKLIK M. // W: GeoBremen 2017 [Dokument elektroniczny] : the system earth and its materials - from seafloor to summit : joint meeting of DGGV and DMG : Bremen, Germany, September 24–29, 2017 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bremen : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [453]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland / Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI // W: AQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42\textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rome : [IAH], 2015. — Dysk Flash. — S. 505. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

4
5
 • Badania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)[DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula river flood bank in Czernichow village (near Kraków in Poland] / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania geoelektryczne w Staruni w latach 2004–2007[Geoelectric investigations in Starunia during the period 2004–2007] / W. J. MOŚCICKI // W: Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni : materiały na II międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia pierwszego mamuta i nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku : Starunia–Lwów–Iwano-Frankiwsk–Kraków, 15–17 maja 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-915765-6-4. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badanie strefy aeracji na stanowisku lizymetrycznym przy pomocy penetracyjnego profilowania oporności elektrycznejApplication of penetrometer-based electrical resistivity profiling to study the unsaturated zone in a lysimeter experiment / Anna J. ŻUREK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI // Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 1644-3586. — 2017 z. 151, s. 121–132. — Bibliogr. s. 130–132, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: lizymetr, eksperyment znacznikowy, penetracyjne profilowanie opornościowe

  keywords: lysimeter, tracer experiment, penetrometer-based electrical resistivity profiling

8
 • Budowa utworów przypowierzchniowych na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach koło Krakowa – wyniki badań elektrooporowych[The subsurface structure of manor-park complex in Branice near Krakow - the geoelectrical research] / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Monika Florek-Odrazil // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 407–423. — Bibliogr. s. 421-423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia palaeontological site and vincinity (Carpathian region, Ukraine) / Włodzimierz J. MOŚCICKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 333–342. — Bibliogr. s. 341–342. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_333_342.pdf

 • keywords: Ukraine, Starunia, geoelectric survey, DC resistivity soundings, electromagnetic terrain conductivity measurements, resistivity imaging, penetrometer-based resistivity profiling

10
 • DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland) / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 63–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.

 • keywords: Quaternary, electrical resistivity tomography, vertical electrical soundings, shallow geology, flood bank, geophysics in civil engineering, DC resistivity methods

11
 • Electric resistivity and compactness of sediments in the vincinity of boreholes drilled in the year 2007–2008 in the area of Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine) / Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 343–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_343_355.pdf

 • keywords: Ukraine, Starunia, geoelectric survey, geological boreholes, DC azimuthal pole-dipole resistivity soundings, penetro-meter-based resistivity profiling, penetration velocity measurements

12
 • Geoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych[Geoelectric monitoring of the ground resistivity in the place of temporary landfill of solid animal manure] / Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Internetowy serwis do przechowywania i wizualizacji danych geoelektrycznych[An Internet service for storing and visualisating geoelectrical data] / Bartłomiej Ślipek, Anna PIĘTA, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI // W: Infobazy 2011 : nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej : Gdańsk–Sopot, 5–7 września 2011 roku / red. Antoni Nowakowski ; Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2011 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-930549-5-4. — S. 345–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Metoda tomografii elektrooporowej w archeologii – przykłady zastosowańApplication of electrical resistivity tomography (ERT) in archaeology – three case histories / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI // W: Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich / red. Jan Gancarski ; Muzeum Podkarpackie w Krośnie. — Krosno : Mitel, 2008. — ISBN: 978-83-923562-7-1. — S. 227–239. — Bibliogr. s. 238, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
 • Results of scientific-research cooperation between Department of Geophysics AGH UST and Institute of Geophysics VAST on near-surface geological structure investigations by geophysical techniques in Vietnam in period 2000–2014 / Nguyen van Giang, Jadwiga JARZYNA, Jerzy ZIĘTEK, Jerzy DEC, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Jerzy KARCZEWSKI, Andrzej BUGAJSKI, Janusz MADEJ, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, [et al.] // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 73–76. — Tekst ang.-wietn.

18
19
 • Temperatura gruntu na północno-wschodnim stoku Świnicy i w Koziej Dolince w okresie 2004–2009[Temperature on the northern slope of Świnica peak and in Kozia Dolinka valley (Tatra Mts.) in the 2004–2009 period] / Włodzimierz J. MOŚCICKI // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Temperatura na NE stoku Świdnicy i w Koziej Dolince w Tatrach w okresie 2007–2009Temperature on the northern slope of Świnica peak and in Kozia Dolinka valley (Tatra Mts.) in the 2007–2009 period / Włodzimierz Jerzy MOSCICKI // W: Nauka a zarządzaniu obszarem Tatr i ich otoczeniem. T. 1, Nauki o Ziemi : materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16 października 2010 / red. Adam Kotarba ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Krakowski. — Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2010. — Na okł.: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 2010. — ISBN: 978-83-61788-35-5. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Temperature regime on northern slopes of Hala Gąsienicowa in the Polish Tatra Mountains and its relationship to permafrostTermika północnych stoków tatrzańskich w otoczeniu Hali Gąsienicowej w aspekcie występowania wieloletniej zmarzliny / Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica ; ISSN 0081-6434. — 2008 vol. 42, s. 23–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr., Streszcz.

 • keywords: ground temperature profile, permafrost, BTS, air temperature, Polish Tatra Mts.

22
 • The application of resistivity investigations in archaeology – two case studies from Kraków, Poland / W. J. MOŚCICKI // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The investigations of contaminant spread around the landfills by geophysical techniques - application to Dong Thanh and Nam Son waste sites, Vietnam / Nguyen Van Giang, Le Huy Minh, Nguyen Ba Duan, Guy Marquis, Le Ngoc Thanh, Nguyen Quang Dung, Jadwiga JARZYNA, Jerzy MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 379–386. — Bibliogr. s. 385–386. — Jerzy Mościcki - właśc. Włodzimierz Jerzy Mościcki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The study of hydrogeological conditions for management of aquifer recharge in the semi-sand dunes area Bac Binh by complex geophysical techniques / Nguyen Van Giang, Nguyen Thi Kim Thoa, Le Huy Minh, Nguyen Ba Duan, Le Ngoc Thanh, Nguyen Quang Dung, Jadwiga JARZYNA, Jerzy DEC, Jerzy MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK, Andrzej BUGAJSKI // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 424-430. — Bibliogr. s. 430. — Jerzy Mościcki - właśc. Włodzimierz Jerzy Mościcki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The use of the DC resistivity sounding in high mountains areas – example from periglacial zone of the Sucha Woda Valley (Tatra Mts., Poland) / Włodzimierz J. MOŚCICKI // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica ; ISSN 0081-6434. — 2011 vol. 45, s. 107–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych