Wykaz publikacji wybranego autora

Alojzy Morzyniec, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, *Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Ciało człowieka w starożytności w perspektywie filozoficzno-kulturowejThe human body in antiquity in the philosophical and cultural perspective / Alojzy MORZYNIEC // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 99–122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ciało w dziejach kultury : zarazy, wojna, głód i śmierćThe body in the history of culture : epidemic, war, famine and death / Alojzy MORZYNIEC // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 123–140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Desakralizacja życia, neoliberalna duchowość a kryzys finansowyDesacralization of life, neoliberal spirituality and financial crisis / Alojzy MORZYNIEC // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 853–863. — Bibliogr. s. 862–863, Summ.. — Dod. afiliacja Autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekofilozoficzne efekty zastosowań inżynierii genetycznej[Eco-philosophical effects of genetical engineering applications] / Alojzy MORZYNIEC // Państwo i Społeczeństwo ; ISSN 1643-8299. — 2004 R. 4 nr 2 spec.: Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka / red. Andrzej Delorme, s. 203–216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Filozofia i nauki przyrodnicze w koncepcji Stefana Zachariasza PawlickiegoStefan Zachariasz Pawlicki's concept of philosophy and natural sciences / Alojzy MORZYNIEC // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 231–240. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Globalizacja gospodarcza, kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna[Economic globalisation, financial crises and social justice] / Alojzy MORZYNIEC // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2010 nr 4, s. 40–57. — Bibliogr. s. 55–57, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-65-5. — Dod. afiliacja autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Idee filozoficzne Maurycego StraszewskiegoMaurycy Straszewski's philosophical ideas / Alojzy MORZYNIEC // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 149–160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mariana Smoluchowskiego koncepcja nauki[Marian Smoluchowski's concept of science] / Alojzy MORZYNIEC // W: Filozofia w Polsce : estetyka / [red. merytoryczna Wit Jaworski]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — (Biblioteka Końca Wieku) ; (Prace Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 2). — ISBN10: 83-85827-45-5. — S. 85–97. — Bibliogr. s. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Moralne aspekty inżynierii genetycznej, a zwłaszcza zapłodnienia {\em in vitro}[The moral aspects of genetic engineering especially {\it in vitro} insemination] / Alojzy MORZYNIEC // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 122–133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rola religii we współczesnym świecie[A role of religion in the contemporary world] / Alojzy MORZYNIEC // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2010 nr 4, s. 58–82. — Bibliogr. s. 79–82, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60560-65-5. — Dod. afiliacja autora: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Świat wartości w perspektywie „Szoku przyszłości” Alvina Tofflera[The world of values in perspective of Alvin Toffler's “Future shock”] / Alojzy MORZYNIEC // W: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych : I ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : 22–23 kwietnia 2010, Kraków / Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii. Zespół Aksjologii i Filozofii Społecznej. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Terroryzm w medialnym obrazie świata / red. Krzysztof Liedel, Stanisław Mocka. — Warszawa, 2010 / Rec. Alojzy MORZYNIEC // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 9, s. 151–161. — Bibliogr. s. 161. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2010-09/SH_2010_09_12.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Unia Europejska wobec szans i zagrożeń ze strony inżynierii genetycznej[The EU in the face of opportunities and threats resulting from genetical engineering] / Alojzy MORZYNIEC // W: Europa 25 : opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej / pod red. Marka Bankowicza, Krzysztofa Szczerskiego. — Kraków : [Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy], 2004. — ISBN10: 8391860159. — S. 199–227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Władysława Natansona koncepcja nauki : życie i twórczośćWładysław Natanson's concept of science : his life and work / Alojzy MORZYNIEC // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 69–82. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ technologii na kulturę i formy organizacji społecznejThe influence of technology on culture and the forms of social organisation / Alojzy MORZYNIEC // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 121–140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Współczesne biotechnologie a dobro wspólne[Modern biotechnologies and the common good] / Alojzy MORZYNIEC // W: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — ISBN: 978-83-7271-611-8. — S. 397–408

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zaufanie jako kapitał społecznyTrust as social capital / Alojzy MORZYNIEC, Monika Zapałowicz // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Socjologia. — 2009 nr 9, s. 35–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-60560-41-9. — Dod. ISBN 978-83-60560-41-9. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: