Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Pilarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5250-1099 orcid iD

ResearcherID: Q-9380-2016

Scopus: 57202774866

PBN: 5e709207878c28a04738ed6c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania mikroskopowe ceramiki funeralnej kultury ceramiki sznurowej ze stanowisk 5 i 6 w Szczytnej, pow. JarosławMicroscopic examination of funeral pottery of the Corded Ware culture at sites 5 and 6 in Szczytna, Jarosław district / Joanna Trąbska, Monika PILARZ, Barbara TRYBALSKA // W: Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej / pod red. P. Jarosza, J. Machnik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. — Rzeszów : Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ; Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2017. — (Via Archaeologica Ressoviensia ; T. 12). — ISBN: 978-83-65627-18-6. — S. 161–189. — Bibliogr. s. 186, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badenian oyster limestones in the Kraków area (Tyniec and Wola Justowska), Poland (Northern Central Paratethys) / Michał KROBICKI, Barbara Studencka, Monika PILARZ, Piotr Olejniczak, Iwona Czepiec // W: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 8\textsuperscript{th} international workshop : 27th–31st May 2019, Chęciny, Poland : abstract volume : field trip guidebook / ed. Barbara Studencka. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology. Institute of Geology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-945216-8-4. — S. 54–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biostratigraphy of middle Miocene deposits in the ”Czeczott” Mine pit shaft S-1 and Plac Inwalidów borehole based on calcareous nannoplankton (western part of the Carpathian Foredeep) – preliminary results / A. Nosowska, M. Garecka, M. PILARZ // W: 20\textsuperscript{th} Czech–Polish–Slovak palaeontological conference : Chęciny, 20–23 October 2019 : abstracts / ed. by Anna Żylińska. — Warszawa : Faculty of Geology. University of Warsaw, 2019. — ISBN: 978-83-945216-9-1. — S. 40. — Dostęp również online: http://eceg-event.pl/files/UserFiles/ABSTRACTS%2020th%20CZECH%20%E2%80%93%20POLISH%20%E2%80%93%20SLOVAK.pdf [2020-01-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów kredy górnej i miocenu w wierceniu „Bibice” (okolice Krakowa)Micropaleontological biostratigraphy of the Upper Cretaceous and Miocene deposits in “Bibice” borehole (Krakow area) / Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Monika PILARZ, Elżbieta Machaniec // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: miocen, biostratygrafia, mikropaleontologia, późna kreda, okolice Krakowa

  keywords: biostratigraphy, Miocene, micropaleontology, Late Cretaceous, Krakow area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biostratygrafia miocenu w szybie S-1 KWK „Czeczott” w Woli koło PszczynyBiostratigraphy of Miocene deposits in pit shaft S-1 “Czeczot” Mine (Wola near Pszczyna) / Monika PILARZ, Ewa ŁUCZKOWSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 267–279. — Bibliogr. s. 276–278, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Calcareous nannoplankton and foraminifera from the middle Miocene Skawina Formation in the Kraków area, Poland / M. Garecka, M. PILARZ // W: 20\textsuperscript{th} Czech–Polish–Slovak palaeontological conference : Chęciny, 20–23 October 2019 : abstracts / ed. by Anna Żylińska. — Warszawa : Faculty of Geology. University of Warsaw, 2019. — ISBN: 978-83-945216-9-1. — S. 24. — Dostęp również online: http://eceg-event.pl/files/UserFiles/ABSTRACTS%2020th%20CZECH%20%E2%80%93%20POLISH%20%E2%80%93%20SLOVAK.pdf [2020-01-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diversity of Badenian pellets from borehole Chełm 7 (Kłodnica formation, Carpathian Foredeep, Poland) / A. Ciurej, M. PILARZ // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — ISBN: 978-83-7863-666-3. — S. 33. — Bibliogr. s. 33. — Dostęp również online: {https://goo.gl/hMn6mY} [2016-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mikrofauna badenu z wiercenia Poręba-Żegoty XXV/25[Badenian microfauna from Poręba-Żegoty XXV/25 drilling] / Monika PILARZ // W: Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny : XVII konferencja paleontologów : 21–23.IX.2000 Kraków / Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Katedra Stratygrafii Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000]. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Miocene microfossils from deposits of the Kłodnica Formation (Chełm 7, Carpathian Foredeep, Poland) : [abstract] / Monika PILARZ, Agnieszka Ciurej // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 121–122. — Bibliogr. s. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • New data on age of oyster limestones – Wola Justowska outcrop (Miocene, Kraków area, Carpathian Foredeep, Poland) / Monika PILARZ, Piotr Olejniczak // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 43–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • New data on the age of the Machów Formation deposits filling the Fore-Carpathian Basin in Poland: evidence from Przecław / Barbara Studencka, Krzysztof BUKOWSKI, Arjan de Leeuw, Małgorzara Garecka, Monika PILARZ, Piotr Witalis // W: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 7\textsuperscript{th} international workshop : 28–31 May 2017, Velika, Croatia : abstracts book / eds. Marija Horvat, Lara Wacha. — Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. — ISBN: 978-953-59036-2-8. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • New data on the stratigraphy of Miocene deposits in the Carpathian Foredeep (Kraków Area, Poland) / Monika PILARZ // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 59-61. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New evidence of the brizziite, sodium antimonate from the central Paratethys Sea strata in Poland / Bożena GOŁĘBIOWSKA, Monika PILARZ, Krzysztof BUKOWSKI // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 12 art. no. 1403, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-11. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/12/1403/pdf

  orcid iD
 • keywords: Polish Carpathian Foredeep, Miocene, Sb mineralization, fluorcalcioroméite, brizziite, Paratethys Sea

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11121403

14
15
16
 • The Early Badenian tuff level in the borehole Kaczyce K2/07 (Carpathian Foredeep Basin, Poland): its radioisotopic 40Ar/39Ar age and biostratigraphic position / Krzysztof BUKOWSKI, Karin Sant, Monika PILARZ, Klaudia Kuiper, Małgorzata Garecka // W: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 8\textsuperscript{th} international workshop : 27th–31st May 2019, Chęciny, Poland : abstract volume : field trip guidebook / ed. Barbara Studencka. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology. Institute of Geology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-945216-8-4. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The European Micropaleontological Reference Centre in Kraków / Michael Kaminski, Anna WAŚKOWSKA, Sławomir BĘBENEK, Monika PILARZ // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2016]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 18). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/UAwsWU [2017-01-18]. — M. A. Kaminski – afiliacja: King Fahd University of Petroleum & Minerals, Arabia Saudyjska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The youngest deposits infilling the Gdów "embayment" (Carpathian orogenic front, south Poland) are not older than late Sarmatian-Pannonian / Antoni Wójcik, Małgorzata Garecka, Tomasz Malata, Monika PILARZ // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2021 vol. 65 no. 2 art. no. 22, s. 1-15. — Bibliogr. s. 13-15. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-21. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/28525/pdf

  orcid iD
 • keywords: Carpathian Foredeep, Miocene, Carpathian orogenic front, neogene basin, Sarmatian, Pannonian, Gdów "embayment"

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1593

19
 • Upper Cretaceous and Miocene foraminiferal assemblages from the Bibice area (vicinity of Kraków) : [abstract] / Elżbieta Machaniec, Monika PILARZ, Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN // W: Integrating microfossil records from the oceans and epicontinental seas : MIKRO 2011 : eighth micropalaeontological workshop and annual TMS Foram-Nannofossil Group Meeting : Kraków, June, 27–30, 2011 / eds. Marta Bąk, Michael A. Kaminski, Anna Waśkowska. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation, 2011. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 17). — ISBN: 978-83-924869-8-5. — S. 109–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: