Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Mika, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza polskich i niemieckich przepisów prawnych i technologicznych w zakresie katastruComparison analysis of Polish and German law and technological regulations on the field of cadastre / Monika MIKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 195–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, przepisy prawne

  keywords: legal regulations, real estate cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza polskich i niemieckich przepisów prawnych w aspekcie uprawnień zawodowych z dziedziny geodezji i kartografiiComparision analysis of Polish and German law regulations in the aspect of professional rights in geodesy and cartography field / Monika MIKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 1, s. 87–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami[The role of survey data in selected real estate management processes] / pod red. Anity KWARTNIK-PRUC ; aut.: Stanisław Bacior, Agnieszka BIEDA, Anita KWARTNIK-PRUC, Monika MIKA, Agnieszka PĘSKA, Monika Siejka, Anna TREMBECKA, Andrzej WRÓBEL. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 134 s.. — Bibliogr. s. 124–129. — ISBN: 978-83-60507-22-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Studium przepisów prawnych wybranych krajów europejskich z zakresu katastru nieruchomości z oceną możliwości wykorzystania stworzonych rozwiązań w warunkach polskich[Study of real estate law regulations of choosen European countries, with the estimation of the application possibility of created solutions, to the Polish conditions] / Monika MIKA // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 33-1–33-23. — Bibliogr. s. 33-23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • System ksiąg wieczystych w Polsce – analiza stanu istniejącego w aspekcie przepływu informacji o terenie i tworzenia katastru nieruchomościLand Register system in Poland – analysis of up-to-date condition in the aspects of terrain information flow and real estate cadastre creating / Ryszard HYCNER, Monika MIKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 1, s. 71–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Systemy czasu rzeczywistego a możliwości ich zastosowania do tworzenia katastru nieruchomościReal time systems and possibilities of their applications for real estate cadastre creating / Ryszard HYCNER, Monika MIKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 331–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wybrane problemy funkcjonowania katastru nieruchomości w Republice Czeskiej w aspekcie tworzenia katastru nieruchomości w PolsceChosen problems of Czech real estate cadastre functioning in the aspect of real estate cadastre creating in Poland / Monika MIKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 1, s. 97–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: