Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łój, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3687-5453 orcid iD

ResearcherID: S-2687-2018

Scopus: 8837081400

PBN: 5e709207878c28a04738ed49

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • An example of subsurface microgravimetric survey / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-31-5. — S. 743–749. — Bibliogr. s. 749. Abstr.

 • keywords: geotechnics, microgravimetric, subsurface investigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza badań magnetycznych na przykładzie cmentarzyska ciałopalnego[Magnetic survey analysis on the example of cremation cementary] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr Janczewski // W: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek, Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae". — Wrocław : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-83-61416-73-9. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of geophysical methods to restore the sub-cretaceous surface of the Upper Nysa Kłodzka Graben / Janusz Badura, Olgierd Jamroz, Jan Farbisz, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostradGravity research fot the construction of highways / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: deformacje ciągłe, metoda grawimetryczna, metoda mikrograwimetryczna, anomalia siły ciężkości, strefy rozluźnień, deformacje nieciągłe, gęstość objętościowa

  keywords: continuous deformation, gravity method, microgravity method, gravity anomaly, bulk density, loosened zone, discontinuous deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczychGravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / Sławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 405–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania grawimetryczne podłoża zapory wschodniej składowiska „Żelazny Most”Gravity research of the base of the eastern substratum of the industrial waste stockpile “Żelazny Most” / Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 383–396. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania mikrograwimetryczne jako potencjalne narzędzie do oceny stanu ośrodka w otoczeniu planowanego lub istniejącego rurociągu[Microgravimetric research as a potential vehicle for assessing the condition of rock mass colse to a planned or existing pipeline] / S. PORZUCEK, M. ŁÓJ // W: ÌGG 2018 : naftogazova galuz' : perspektivi naroŝuvannâ resursnoï bazi : mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 23-25 travnâ 2018, [M. Ìvano-Frankìvs'k] : materìali = IGG 2018 : International Scientific and Technical Conference Oil and gas industry : prospects for building upresource base / red. V. R. Homin, S. S. Kurovec', V. G. Omel'čenko ; Ministerstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, Ìvano-Frankìvs'kij Nacìonal'nij Tehìčnij Unìversitet Nafti ì Gazu. — M. Ìvano-Frankìvs'k : [s. n.], 2018. — S. 365–367. — Bibliogr. s. 367. — Dostęp również online: {http://nung.edu.ua/files/files/event/zbirnyk_2018.pdf} [2019-03-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania mikrograwimetryczne strefy zapadliskowej w rejonie XIX-wiecznego kościoła w InowrocławiuMicrogravity research sinkhole dangered terrain near 19th century church in Inowroclaw / Monika ŁÓJ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 413–420. — Bibliogr. s. 420, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budowa geologiczna strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec w świetle badań grawimetrycznychAmplitude of Kraków–Lubliniec tectonic zone according to gravity measurements / Monika ŁÓJ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Detailed analysis of the gravitational effects caused by the buildings in microgravity survey / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/3%20Applied%20Geophysics/Loj%20Porzucek.pdf [2019-09-11]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 54-55. - Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Elementy budowy geologicznej zachodniej części wielickiego złoża solnego w świetle badań grawimetrycznychElements of geological structure of the west part of Wieliczka salt deposit in the light of gravity survey / Monika ŁÓJ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 413–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_47.pdf

 • słowa kluczowe: badania grawimetryczne, modelowanie grawimetryczne, rozkład rezydualny

  keywords: gravity survey, gravity modelling, schedule of residual gravity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Expected discontinuous terrain deformation with the microgravity method in a selected area of shallow coal extraction / M. ŁÓJ // W: Near Surface 2010 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-88-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Biliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karstBadania geofizyczne i modelowanie dla rozpoznania krasu gipsowego / Monika ŁÓJ, Tomisław Gołębiowski, Sławomir PORZUCEK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 83–97. — Bibliogr. s. 95–97, Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, georadar, mikrograwimetria, kras gipsowy

  keywords: modelling, GPR, microgravimetry, gypsum karst

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gravity survey of Sudeten Marginal Fault between Złoty Stok – Srebrna Góra / MADEJ Janusz, ŁÓJ Monika, PORZUCEK Sławomir, Badura Janusz // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Gravity vertical profiling in the shaft mining ”Sosnica – Makoszowy” / M. ŁÓJ // W: Near Surface Geoscience 2012 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : remote sensing workshop : 3–5 September 2012, Paris, France / European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-34-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Afiliacja: University of Science & Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Grawimetryczne badania dynamiki rejonu wysadu solnego „Dębina”Gravity research on dynamics of the area salt dome “Dębina” / Monika ŁÓJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 169–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_15.pdf

 • słowa kluczowe: badania grawimetryczne, czasowe zmiany sił ciężkości, współczesne procesy geodynamiczne

  keywords: temporal gravity changes, gravity measurement, contemporary geodynamic process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Grawimetryczny obraz południowo-wschodniej części Karpat Polskich[Gravity projection of the south-western part of the Polish Carpathians] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Jan GOLONKA // W: LXXXVIII zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego [Dokument elektroniczny] : perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach : 18-20.05.2023, Dobczyce : materiały zjazdowe / pod red. nauk. Agaty Jarzynki, Tadeusza Peryta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2023]. — e-ISBN: 978-83-67672-97-9. — S. 27–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ptgeol.pl/wp-content/uploads/88.Zjazd_PTGeol_Abstrakty.pdf [2023-06-06]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Lineaments in the gravity image of the border zone between the Central and Outer Carpathians / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ, Jan GOLONKA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2023 vol. 13 iss. 8 art. no. 995, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-26. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/13/8/995/pdf?version=1690440291

  orcid iD
 • keywords: Outer Carpathians, Flysch Carpathians, gravity anomaly, gravity, Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, lineaments, gravity derivatives, analytic signal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min13080995

22
 • Magnetic survey on the archaeological site - cremation burial case study / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr Janczewski // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: magnetic method, burial cremation, magnetic vertical gradient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S05.028

23
24
 • Methodology of periodic gravimetric investigations in monitoring geodynamic processes : selected examples / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 103–112. — Bibliogr. s. 111–112, Abstr.. — 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Microgravimetric and GPR surveys and modeling for detection of loose zones in the flood dike : [abstract] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Tomisław Gołębiowski, Mark Everett // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/%C5%81%C3%B3j%20at%20all.pdf [2018-07-19]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: