Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Kaźmierczuk, dr inż.

poprzednio: Kotuła

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza skupień dla danych geofizyki otworowej pochodzących z mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiegoCluster analysis for log data from the miocene formation from the Carpathian Foredeep / Monika KAŹMIERCZUK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł. — Toż W: GEOPETROL 2006 [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki : Zakopane 18–21. 09. 06. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wymiaru fraktalnego parametrów petrofizycznychFractality of petrophysical parameters / Monika KOTUŁA, Jadwiga JARZYNA, Zofia MORTIMER // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cluster analysis for log data for thin Miocene beds / M. KAŹMIERCZUK // W: Near surface 2005 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–7 September 2005, Palermo, Italy : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja piaskowców w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiegoIdentification of sandstones in the Miocene rock formation in the Carpathian Foredeep / Monika KAŹMIERCZUK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 287–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improvement of lithology and saturation determined from well logging using statistical methods / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2006 vol. 54 no. 4, s. 378–398. — Bibliogr. s. 397–398, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/R5rBZi

 • keywords: Carpathian Foredeep, well logging, statistical methods, Miocene deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-006-0030-y

6
 • Statistical techniques in well log interpretation for thin interbedded layers / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : Madrid 2005 : the challenge of discovery : 67th EAGE conference & exhibition : 13–16 June 2005, Madrid : extended abstracts & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Well log interpretation in the Miocene formation in The Carpathian Foredeep with statistical methods / M. KAŹMIERCZUK-KOTUŁA // W: EAGE [Dokument elektroniczny] : Paris 2004 : sharing the earth : 66\textsuperscript{th} EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition : 7–10 June 2004, Paris : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–4, P016. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 2, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wydzielenie litofacji na podstawie profilowań geofizyki otworowej z wykorzystaniem metod statystycznychIdentification of the lithophacies using the well log data and statistical methods / Monika KOTUŁA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konf., s. 213–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16–19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie analizy składowych głównych do opracowania parametrów zbiornikowych w rejonie złóż Międzychód, Sieraków, Sowia Góra, Grotów i LubiatówPrincipal components analysis for processing reservoir parameters for hydrocarbon deposits of Międzychód, Sieraków, Sowia Góra, Grotów and Lubiatów / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA, Roman SEMYRKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie metod statystycznych do identyfikacji piaskowców w mioceńskich utworach z rejonu złoża DzikówIdentification of sandstones in the Miocene deposit of Dzików with the use of statistical methods / Monika KAŹMIERCZUK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 177–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża Dzików[Multidimensional statistical methods used in geological interpretation of well logs in the Miocene formation in Dzików region] / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w mioceńskich utworach z rejonu złoża gazu Dzików w SE PolsceApplication of statistical methods to geological interpretation of well logs of the miocene formation in the area of Dzików gas field in SE Poland / Monika KAŹMIERCZUK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 11, s. 1004–1014. — Bibliogr. s. 1014, Abstr.. — Polski Kongres Geologiczny : sesja geofizyczna : Kraków, 26–28.06.2008 r. / pod red. Jadwigi Jarzyny. — Warszawa : Polski Instytut Geologiczny, 2009. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_11_20.pdf

 • keywords: Carpathian Foredeep, statistical methods, Dzików sandstones, gas deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej[Application of statistical methods to aid geological interpretation of well logs] / Monika KAŹMIERCZUK // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych / red. Janusz Wątroba ; StatSoft Polska. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2006. — Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2006 r. w Warszawie. — ISBN: 9788388724312 ; ISBN10: 8388724312. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej[Application of statistical methods to aid geological interpretation of well logs] / Monika KAŹMIERCZUK // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 3 / red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. — ISBN: 978-83-88724-38-1. — S. 369–377. — Bibliogr. s. 377

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania interpretacji profilowań geofizyki otworowejApplication of statistical methods to aid well log interpretation / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 409–417. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża KsiężpolApplication of statistical methods to geological interpretation of well logs of the Miocene formation in the area of Księżpol gas field / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 577–590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_67.pdf

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, metody statystyczne, złoża gazu ziemnego

  keywords: Carpathian Foredeep, statistical methods, gas deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie wybranych metod statystycznych do opracowania parametrów zbiornikowych utworów dolomitu głównego w rejonie MiędzychódApplication of selected statistical methods in processing of reservoir parameters of main dolomite deposits in Międzychód region / Jadwiga JARZYNA, Monika KAŹMIERCZUK, Roman SEMYRKA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 487–496. — Bibliogr. s. 495–496, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł. — Toż na CD. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: