Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Chrustek, mgr

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Arrangement of structures in the Orava Basin associated with left-lateral strike-slip tectonic zone in the Western Carpathians / CHRUSTEK M. // W: XVIII\textsuperscript{th} Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia : proceedings / eds. Milan Sudar, Marko Ercegovac, Aleksandar Grubić ; National Committee of the Carpathian-Balkan Geological Association, Serbian Geological Society. — Belgrade : [Serbian Geological Society], 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe)Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 155–201, [1] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 194–200, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carpathian tectonics in the making : deformations and earthquakes in the Stare Bystre area (southern Poland) / Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geological characterisation of the Krynica Subunit in the vicinity of Krościenko on the Dunajec river (Magura Nappe, Outer Flysch Carpathians)Charakterystyka geologiczna podjednostki krynickiej w okolicach Krościenka nad Dunajcem (płaszczowina magurska, zewnętrzne Karpaty fliszowe) / Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA, Agnieszka Janeczko, Filip Stachyrak // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 1, s. 127–144. — Bibliogr. s. 141–143, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-01/Geologia_2005_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: płaszczowina magurska, litostratygrafia, tektonika, podjednostka krynicka, paleocen, dolny eocen, środkowy eocen

  keywords: Magura Nappe, Paleocene, lithostratigraphy, tectonics, Krynica Subunit, Lower Eocene, Middle Eocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geoturystyka na weekend – krótka wycieczka geologiczna nad jezioro Iseo, WłochyGeotourism for the weekend – short fieldtrip on Iseo Lake, Italy / Monika CHRUSTEK // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Paleogeografia basenów fliszowych polskich Karpat Zewnętrznych a rozmieszczenie wapieni organicznych i organodetrytycznych w basenach fliszowych[The flysch basins paleogeography of the Polish Outer Carpathians – position organic and organodetritic limestones in flysch basins] / Jan Golonka, Marek Cieszkowski, Monika CHRUSTEK, Michał KROBICKI, Ewa Malata, Jacek MATYSZKIEWICZ, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Jacek RAJCHEL, Andrzej Ślączka, Tadeusz SŁOMKA, Anna Tomaś, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // W: Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy : Kraków, 21 kwietnia 2005 : seminarium naukowe / red. Jan Golonka, Marek Cieszkowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. — [Kraków : UJ ING], [2005]. — S. 61–65. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pozycja geologiczna paleoceńskich wapiennych piaskowców organodetrytycznych we fliszu jednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej w okolicach Krościenka nad Dunajcem[Geological position of the Paleocene calcareous organodetritic sandstones in the Magura Unit flysch in the vicinity of Krościenko upon Dunajec] / Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA, Agnieszka Janeczko // W: Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy : Kraków, 21 kwietnia 2005 : seminarium naukowe / red. Jan Golonka, Marek Cieszkowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. — [Kraków : UJ ING], [2005]. — S. 23–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Tectonic deformations in the Orava Basin Margins in the Western Carpathians, based on the DEM analysis and geological research / Monika CHRUSTEK // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006. — tekst: https://goo.gl/NPfhu8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The fault tectonics of the Middle Skawa River Valley (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20, s. 29–30. — Bibliogr. s. 29. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The Orava Deep Drilling Project and post-palaeogene tectonics of the Northern CarpathiansProblematyka głębokiego wiercenia na Orawie a popaleogeńska tektonika Karpat północnych / Jan GOLONKA, [et al.], Monika CHRUSTEK [et al.], Michał KROBICKI [et al.], Michał STEFANIUK, [et al.] // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2005 vol. 75 no. 3, s. 211–248. — Bibliogr. s. 241–247, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/75_3_211_248.pdf

 • keywords: Carpathians, neotectonics, plate tectonics, palaeogene, Neogene, continental deep drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: