Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Misa, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Eksploatacja częściowa pokładów węgla ze szczególnym uwzględnieniem stabilności filarów i ochrony powierzchniPartial exploitation of coal seams with particular emphasis on the stability of coal pillars and surface protection / Krzysztof TAJDUŚ, Rafał MISA, Anton Sroka // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2012 t. 7 z. 1, s. 211–226. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ., Abstr.. — Krzysztof Tajduś, Rafał Misa – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geotechnical protection of surface development under tunnel construction / Rafał MISA, Krzysztof TAJDUŚ, Anton Sroka // W: 13. Geokinematischer Tag [Dokument elektroniczny] : 10. und 11. Mai 2012, Freiberg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–16]. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Rafał Misa, Krzysztof Tajduś – dod. afiliacja: The Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Łupki – innowacyjne i przyszłościowe źródło ropy i gazu[Shale – an innovative and forward-looking source of oil and gas] / Maciej CELEJ, Rafał MISA // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 49–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Numeryczna analiza rozwiązania geotechnicznego minimalizującego wpływy przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych podziemną eksploatacją górnicząNumerical analysis of geotechnical solution in the reduction of impacts of land surface displacements caused by underground mining exploitation / Rafał MISA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 11, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja autora: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • słowa kluczowe: MES, przemieszczenia poziome, metody numeryczne, geotechniczne metody ochrony obiektów budowlanych, rowy odprężające

  keywords: horizontal displacements, numerical methods, FEM (Finite Element Method), geotechnical methods of building protection, decompression trenches

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu – doświadczenia krajowe oraz zagraniczneInfluence of underground mining operation on highways – domestic and foreign experience / Krzysztof TAJDUŚ, Rafał MISA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 39–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.. — K. Tajduś, R. Misa – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • słowa kluczowe: przemieszczenia poziome, szkody górnicze, deformacje powierzchni, drogi szybkiego ruchu w rejonie eksploatacji górniczej

  keywords: horizontal displacements, mining damages, surface deformations, highways in the area of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: