Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Grotowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0313-670X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57219504447

PBN: 5e7093e5878c28a0473b2d79

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Agent-based simulation of human behavior in the case of dangerous events / Mikołaj GROTOWSKI, Jerzy MIKULIK // W: Ìntelektual'nì sistemi ta ìnformacìjnì tehnologìï : Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 19-24 serpnâ 2019 roku, Odesa, Ukraïna : pracì = Intellectual systems and information technologies : proceedings of the International Scientific nad Practical Conference : 2019, August, 19\textsuperscript{th} to 24\textsuperscript{th} Odesa, Ukraine / naukovì redaktori Û. O.Gunčenko, O. O. Fraze-Frazenko ; Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, [et al.]. — Odesa : TEC, 2019. — ISBN: 978-617-7711-43-7. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.. — Dostępne również w wersji online w: ISIT 2019 : Short Paper Proceedings of the 1st International Conference on Intellectual Systems and Information Technologies : Odessa, Ukraine, August 19-24, 2019 / eds.  N. Kazakova, [et al.]. — [Odessa : CEUR-WS], cop. 2019. — (CEUR Workshop Proceedings ; ISSN 1613-0073 ; vol.  2683). — S. 47–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr. — tekst: {http://ceur-ws.org/Vol-2683/paper12.pdf}

  orcid iD
 • keywords: security, human behavior modelling, agent based simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza problematyki programowania zadań w zakładzie galwanizacyjnym[Analysis of the problem of programming tasks in the electroplating plant] / Mikołaj GROTOWSKI, Waldemar KACZMARCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 69. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: harmonogramowanie produkcji, heurystyki, problem harmonogramowania dźwigów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the dematel method in the assessment of threats at the workplace / Ju. CIEMCIOCH, M. GROTOWSKI // W: Tehnìčne regulûvannâ, metrologìâ, ìnformacìjnì ta transportnì tehnologìï [Dokument elektroniczny] : X mižnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 22–23 žovtnâ 2020 r., [Odesa, Ukraïna] / red. L. V. Kolomìêc', G. D. Bratčenko, V. D. Postovarova. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Odesa : FOP Bondarenko, 2020. — e-ISBN: 978-617-7829-72-9. — S. 129–131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OlrdILrG_g9B1ZNLR5OymyuRPo0x5-aX [2021-09-13]. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • keywords: risk, DEMATEL, safety, FMEA, work hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie zachowań ludzkich na potrzeby symulacji zdarzeń niebezpiecznychModeling human behavior for the simulation of dangerous events / Mikołaj GROTOWSKI, Jerzy MIKULIK // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf} [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9 ; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 165–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, bezpieczeństwo, ewakuacja, ochrona przeciwpożarowa, modelowanie zachowania, model agentowy symulacji

  keywords: security, modelling, human behavior modelling, fire prevention, agent based simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Planning to improve data security with limited resources / Judyta CIEMCIOCH, Grzegorz GINDA, Mikołaj GROTOWSKI // W: «Tehníčne regulûvannâ, metrologíâ, ínformačíjní ta transportní tehnologíï» : IX mížnarodna naukovo-praktična konferencíâ : 14–15 listopada 2019 r. / red.  L. V. Kolomíêč', G. D. Bratčenko, V. D. Postovarova ; Mínísterstvo Osvíti i Nauki Ukraïni, Odes'ka Deržavna Akademiâ Tehníčnogo Regulovannâ ta âkostí. — Odesa : Bondarenko M. O., 2019. — ISBN: 978-617-7829-24-8. — S. 111–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr., Anot.

 • keywords: data security, DEMATEL, FMEA, metaheuristic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Possibility of implementation a real-time production planning system to reduce the environmental impact of the production line in the case of the electroplating line / Mikołaj GROTOWSKI // W: ISIT 2021 [Dokument elektroniczny] : Ìntelektual'nì sistemi ta ìnformacìjnì tehnologìï : II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 13-19 veresnâ 2021 roku, Odesa, Ukraïna : pracì = International scientific and practical conference Intellectual Systems and Information Technologies : 13-19 September 2021, Odesa, Ukraine : conference proceedings / ed. Gunchenko Y., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Odesa : Odesa State Environmental University, 2021. — W bazie Scopus dod. ISSN 1613-0073 CEUR Workshop Proceedings. — e-ISBN: 978-966-186-161-8. — S. 244–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://isit.odeku.edu.ua/files/ISIT_2021_PROCEEDINGS_RO.pdf?fbclid=IwAR3dlgokevT5JFNQKdrQxSjBbxzO-9zjsfHlVTHHaDsHKav_RcHHvZpVYbo [2021-09-28]. — Bibliogr. s. 248, Abstr.. — W bazie Scopus na s. 228–232

  orcid iD
 • keywords: circular economy, European Green Deal, HSP, RHSP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Symulacja ewakuacji budynku w obliczu zagrożenia terrorystycznegoSimulate the evacuation of a building in the face of a terrorist threat / Mikołaj GROTOWSKI, Jerzy MIKULIK // W: Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy [Dokument elektroniczny] : VI ogólnopolska konferencja naukowa : 25 lutego 2022 r. : abstrakty / red. Joanna Jędrzejewska, Jakub Krzywonos. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2022. — e-ISBN: 978-83-67194-23-5. — S. 31–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/94hh9 [2022-02-28]. — Tekst pol.-ang.. — J. Mikulik - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wprowadzenie do symulacji ewakuacji budynku w obliczu zagrożenia terrorystycznegoAn introduction to evacuation simulation from a building in the face of a terrorist threat / Jerzy MIKULIK, Mikołaj GROTOWSKI // W: Kryminologia i prawo karne wobec zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / red. Łukasz B. Pilarz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2022. — ISBN: 978-83-67104-40-1. — S. 114–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.. — Toż pod adresem {https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/792/Kryminologia%20i%20prawo%20karne%20wobec%20zagro%C5%BCe%C5%84%20bezpiecze%C5%84stwa%20wewn%C4%99trznego%20pa%C5%84stwa.pdf}. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: symulacje, rozszerzona rzeczywistość, modele agentowe

  keywords: simulations, augmented reality, agent models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie metod MCDA w rozwiązywaniu zagadnień bezpieczeństwa[Application of MCDA methods in solving security problems] / Judyta CIEMCIOCH, Mikołaj GROTOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 47. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ryzyko, DEMATEL, AHP, MCDA, BHP, TOPSIS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: