Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Migaczewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901239

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnychActive person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the dynamics of the Internet use by persons with disabilities in Poland over the decade 2003-2013 in the context of their socio-demographic characteristics / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2016 [no.] 3, s. 341–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.

 • keywords: disability, digital divide, internet, Social Diagnosis

3
 • Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawczaThe manner of using the Internet by persons with and without disability in the perspective of digital exclusion: a comparative analysis / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 175–201. — Bibliogr. s. 198–200, Summ.

 • słowa kluczowe: Internet, niepełnosprawność, cyfrowe wykluczenie, funkcjonalność Internetu

  keywords: Internet, disability, digital exclusion, functionality of the Internet

4
 • Disabled citizens – defining their own role in the political process : an empirical analysis of the attitudes of disabled people in Poland in 2002–2014Niepełnosprawny obywatel – definiowanie własnej roli w procesie politycznym : analiza empiryczna postaw polskich niepełnosprawnych w latach 2002–2014 / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2016 nr 59, s. 43–58. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, Europejski Sondaż Społeczny, podmiotowość polityczna, obywatelstwo

  keywords: disability, European Social Survey, political subjectivity, citizenship

5
 • Dziennikarstwo – zawód służby społecznej? : przyczynek do rozważań nad etycznym wymiarem profesjiJournalism – public service profession? : contribution to the discussion over the ethical dimension of journalism / Ewa MIGACZEWSKA // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 85–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Dziennikarz – zawód zaufania publicznego? : analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń[Journalist – the profession of public trust? : analysis of social expectations and perceptions] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Media lokalne i dziennikarstwo : aspekty współczesne i historyczne / red. nauk. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. — (Konteksty Współczesności) ; (Media i Polityka ; t. 1). — ISBN: 978-7571-100-4. — S. 111–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Etyczne postulaty \emph {versus} polska praktyka : konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarzaEthical demands {\it versus} the Polish practice : confrontation of documents of the professional deontology with the realization of the journalist's profession / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Etyka a moralność : aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. — ISBN: 978-83-7525-488-4. — S. 160–179. — Bibliogr. s. 177–178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Etykieta biznesu współczesnych organizacji w wybranych krajach Europy[Business etiquette in contemporary organisations in selected countries of Europe] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 235–257. — Bibliogr. s. 255–256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Funkcjonalność witryn internetowych urzędów administracji publicznej na szczeblu lokalnym w perspektywie potrzeb osób niepełnosprawnychThe functionality of websites of public local administration in view of the needs of people with disabilities / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Samorządność w warunkach kryzysu / pod red. Sławomira Partyckiego. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. — ISBN: 978-83-7702-662-5. — S. 140–148. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Homo consumens, homo eligens, homo creator... – rzecz o obliczach konsumenta w ponowoczesnym społeczeństwie[Homo consumens, homo eligens, homo creator... – on the faces of a consumer in the postmodern society] / Ewa MIGACZEWSKA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2012 nr 2, s. 191–205. — Bibliogr. s. 204–205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Imperatyw zysku? : o komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach[Imperative of the profit? : about the commercial model of the media material and its creators] / Ewa MIGACZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2013. — 264 s.. — Bibliogr. s. 241–252. — ISBN: 978-83-64275-24-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Istota i projektowanie działań public relations[The essence and designing of public relations activity] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 99–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Jak go widzą, tak go piszą... : analiza wizerunku polskiego dziennikarza w opiniach ekspertów sceny medialnej i zawodowej elity[Presented as seen... : the analysis of the image of Polish journalist in the opinions of media experts and professional elite] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 287–299. — Bibliogr. s. 297–299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • „Komunikowanie” na rynku pracy – nowe możliwości zawodowe[“Communication” on the labor market – new professional possibilities] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 178–188. — Bibliogr. s. 187–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Meandry wolności : media i dziennikarze w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza[Windings of freedom : media and journalists in Poland and Ukraine – comparative analysis] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Polska–Ukraina : teraźniejszość i przyszłość : studia społeczno-polityczne : Rzeszów – Sanok 2010. — Jurowce : Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej, 2010. — Tyt. także w j. ukraińskim. — ISBN: 978-83-61084-79-2. — S. 241–248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Miejski ratusz w globalnej wiosce : charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym[City hall in global village : the character of citizen activity in the information society] / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 225–238. — Bibliogr. s. 237–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Niepełnosprawny internauta w sieci cyfrowych nierówności[Disabled internet user in the digital networks of inequality] / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersyet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. — Kraków: KTiME UP, 2012. — ISBN: 978-83-7271-736-8. — S. 271–288. — Bibliogr. s. 286–288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Obecni czy nieobecni? : osoby z niepełnosprawnością w cyberprzestrzeniPresent or absent? : people with disabilities in cyberspace / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality - the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 245–255. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, bariery w dostępie do sieci, osoba z niepełnosprawnością

  keywords: barriers to access to the network, internet, person with disability

19
 • Partycypacja społeczna czynnikiem rozwoju powiatu? : analiza opinii urządników wybranych samorządów powiatowych województwa świętokrzyskiegoSocial participation as a factor of the development of the local district? : analysis of the opinions of the local government officials in selected districts of Świętkorzyskie voivodeship / Ewa MIGACZEWSKA, Tomasz MASŁYK // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/4, s. 153–167. — Bibliogr. s. 166–167. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.4/human.2012.11.4.153.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Polski dziennikarz: wzór normatywny jego roli zawodowej[Polish journalist: normative model of his professional role] / Ewa MIGACZEWSKA // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 188–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowejThe portrait of the active, disabled Internet user / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 3, s. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Internet, niepełnosprawność, profil społeczno-demograficzny, cyfrowy podział

  keywords: disability, socio-demographic profile, the Internet, digital divide

22
 • Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych[The potential of the Internet and its (non)use in the context of the needs of people with disabilities] / Jarosław KRÓLEWSKI, Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 335–376. — Bibliogr. s. 375–376

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The influence of socio-demographic and psychosocial characteristics of people with disabilities in Poland on their involvement in the Internet community / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 771. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych