Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mieszaniec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909488

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza zmian w udziałach przedsiębiorstw górniczych wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji[Analysis of changes in the shares of mining enterprises introducing different types of innovation] / Jerzy MIESZANIEC // W: Innowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją : nauka i  praktyka / red. nauk. Stanisław Dawidziuk, Marek Lewandowski. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7520-138-3. — S. 105–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Bariery działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach górniczychBarriers for innovation activities in mining enterprises / Jerzy MIESZANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 116–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacjiFactors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, eco-innovation

4
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracownikówMining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, employee satisfaction, Corporate Social Responsibility (CSR)

5
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwojuHard coal mining in the context of sustainable development / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 116–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

6
 • Innovative activities of mining enterprises in the aspects of sustainable development / Jerzy MIESZANIEC // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 84–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: sustainable development, mining, innovative activity, CSR, eco-innovation

7
 • Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczegoNon-technological innovations in the industrial enterprises of mining sector / Jerzy MIESZANIEC // W: Ekonomia / red. nauk. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 305). — ISBN: 978-83-7695-382-3. — S. 469–480. — Bibliogr. s. 479–480, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, innowacyjność, innowacje nietechnologiczne, przemysł, innowacje organizacyjne

  keywords: mining, innovativeness, non-technological innovations, industry, organizational innovations

8
 • Innowacje organizacyjne w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw[Organizational innovations in the processes of enterprise restructuring] / Jerzy MIESZANIEC // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7875-095-6. — S. 623–636. — Bibliogr. s. 635–636

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem[Innovative solutions for the increase of enterprise competitiveness in the area of transport management] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej[The use of simulation decision-making games in distance learning in the aspect of teamwork] / Jerzy MIESZANIEC // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2010 nr 5, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwieMacroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

12
 • Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym[The method for stakeholder analysis as the innovative concept in the mining enterprise management] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa[The possibility of use the content management system to building effective internet service for enterprises] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 152–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Nakłady na działalność innowacyjną i ich struktura w przedsiębiorstwach górniczychThe structure of expenditures on innovation activity in mining enterprises / Jerzy MIESZANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowiskoEvaluation of knowledge of coal mine workers on the influence of mining activities on the environment / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, wpływ na środowisko, aspekt środowiskowy, system zarządzania środowiskowego

  keywords: environmental impact, mining enterprise, environmental aspect, environmental management system

16
 • Oceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych[Evaluation and creating an innovative attitudes of employees in the mining companies] / Jerzy MIESZANIEC // W: Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 20.06.12. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.. — Tytuł przejęto ze strony tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Oceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczychEvaluation and creating an innovative attitudes of employees in the mining companies / Jerzy MIESZANIEC // W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — ISBN: 978-83-7164-766-6. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Określenie istotności elementów otoczenia ekonomicznego kopalń węgla kamiennego[Determining importance of the economical environment elements for hard coal mines] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 232–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Proinnowacyjne narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą – ich zastosowanie w systemach intranetowych[The pro-innovative knowledge management IT tools - application in intranet systems] / Jerzy MIESZANIEC // W: Uwarunkowania informatyczne i prawne intranetu – zarządzanie komunikacją wewnętrzną : XVI edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA : 18 stycznia 2012 r., Warszawa / Centrum Promocji Informatyki. — [Warszawa : s. n.], [2012] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–59. — Bibliogr. s. 36–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Proinnowacyjne narzędzia informatyczne zarządzanią wiedzą[The pro-innovative knowledge management IT tools] / Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 132–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górniczeThe reasons to undertake innovative activities by mining companies / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 580–589. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 588-589, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, przemysł wydobywczy, górnictwo i wydobywanie, działalność innowacyjna

  keywords: mining industry, innovation, mining and exploitation, innovation activity

22
 • Rola innowacji w tworzeniu bazy przewagi konkurencyjnej[Importance of innovation for creating base for competitive advantage] / Jerzy MIESZANIEC // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacjiThe importance of stakeholders in innovation process / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK, Artur BATOR // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 502–516. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 514–516, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, interesariusze, górnictwo i wydobywanie, działalność innowacyjna

  keywords: stakeholders, innovation, innovative activity, mining and quarrying

24
 • Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostawSimulation game as a tool for learning decision-making and consequences of wrong decision in logistics supply chain / Jerzy MIESZANIEC, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

 • słowa kluczowe: logistyka, e-learning, gra symulacyjna

  keywords: logistics, supply chain, e-learning, simulation game

25
 • Systemy wspomagające administrację wspólnoty mieszkaniowej w dobie społeczeństwa informacyjnego[Systems supporting of hausing community administration in the era of the information society] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 232–241. — Bibliogr. s. 240–241, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych