Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Zaczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5351-3948

ResearcherID: brak

Scopus: 55311098800

PBN: 909908

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Algorytmy rozmyte w nawigacji kołowego robota mobilnegoFuzzy logic algorithms in wheel mobile robot navigation / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/1, s. 429–438. — Bibliogr. s. 437–438, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytmy ruchu w nieznanym otoczeniu dla robota Khepera IIIPath planning algorithms in unknown environment for Khepera III mobile robot / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1, s. 1085–1094. — Bibliogr. s. 1094, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto31.pdf

 • słowa kluczowe: planowanie trajektorii, roboty mobilne, omijanie przeszkód, czujniki odległościowe, czujniki ultradźwiękowe

  keywords: mobile robots, path planning, obstacle avoidance, proximity sensors, ultrasonic sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analytic method of solution of the transcendental equations for purposes of control system design / Henryk GÓRECKI, Mieczysław ZACZYK // W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek in the occasion of his eightieth birthday / eds. Mikołaj Busłowicz, Krzysztof Malinowski ; Committee on Automatic Control and Robotics Polish Academy of Sciences. — Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2012. — ISBN: 978-83-62582-17-4. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analytic results for oscillatory systems with extremal dynamic properties / Henryk GÓRECKI, Mieczysław ZACZYK // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2014 vol. 24 no. 4, s. 771–784. — Bibliogr. s. 784

 • keywords: extremal dynamic properties, oscillatory systems, extremal time

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amcs-2014-0057

5
6
7
 • Design of systems with extremal dynamic properties / H. GÓRECKI, M. ZACZYK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2013 vol. 61 no. 3, s. 563–567. — Bibliogr. s. 567, Abstr.

 • keywords: systems, extremal dynamic properties, overvoltages waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2013-0057

8
 • Design of the oscillatory systems with the extremal dynamic properties / H. GÓRECKI, M. ZACZYK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2014 vol. 62 no. 2, s. 241–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • keywords: extremal dynamic properties, oscillatory systems, symmetrical equations, regions of the roots

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2014-0024

9
10
11
12
 • Implementacja regulatorów rozmytych w sterowniku robota[Implementation of fuzzy controllers in the robot controller] / Mieczysław ZACZYK // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych – profile działalności naukowo-badawczejLaboratory of Automatics, Robotics and PV systems – areas of research / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Janusz TENETA, Mieczysław ZACZYK, Maciej GARBACZ, Łukasz WIĘCKOWSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 137–143. — Bibliogr. s. 141–143, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Mobile robot Khepera III : programming for MATLAB/Simulink environment / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // W: RiE 2010 : proceedings of the 1\textsuperscript{st} international conference on Robotics in Education : Sept. 16–17, 2010 Bratislava, Slovakia / eds. Peter Hubinský, Richard Balogh ; STU FEI Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. — Bratislava : SUT, [2010]. — ISBN: 978-80-2773353-3. — S. 123–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optymalizacja parametryczna przy wielomianowych wskaźnikach jakościParametric optimization for polynomial criteria / Mieczysław ZACZYK // W: XIV [Czternasta] krajowa konferencja automatyki : Zielona Góra 24–27 czerwca 2002, T. 1 / red. nauk. Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz. — Zielona Góra : Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ, 2002. — S. 433–438. — Bibliogr. s. 438, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problemy badawcze automatyki, robotyki i fotowoltaiki[Research issues in automatics, robotics and photovoltaics] / Jerzy CHOJNACKI, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 51–52. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Prototypowanie sterowników dla robotów z wykorzystaniem systemu dSPACEPrototyping of robots controllers with the use of dSPACE system / Mieczysław ZACZYK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2007 R. 9 nr 6, s. 116–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Prototypowanie sterowników dla robotów z wykorzystaniem systemu dSPACEPrototyping of robots controllers with the use of dSPACE system / Mieczysław ZACZYK // W: Automatyzacja w przemyśle – 2007 : konferencja naukowo-techniczna : 22–23 października 2007 – Szczyrk. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [6–10]. — Bibliogr. s. [10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Regulatory rozmyte w sterowaniu robota przemysłowego IRP-6Fuzzy controllers in the process of control of industrial robot IRP-6 / Mieczysław ZACZYK // W: KKA 2005 : XV Krajowa Konferencja Automatyki : [Warszawa 27–30 czerwca 2005], T. 2 / red. Zdzisław Bubnicki, Roman Kulikowski, Janusz Kacprzyk. — Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2005. — S. 239–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Wykorzystanie obrazu z kamery do pozycjonowania robota IRp-6Pattern recognition problem for positioning industrial robot IRp-6 / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 8 z. 3, s. 139–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, analiza obrazu, robot IRp-6, pozycjonowanie robota

  keywords: image processing, image analysis, IRp-6 robot, positioning industrial robot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie obrazu z kamery w procesie śledzenia trajektorii przez robota IRp[Application of the vision system in following the trajectory by the robot IRp] / Mieczysław ZACZYK // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 443–448. — Bibliogr. s. 448, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: