Wykaz publikacji wybranego autora

Juliusz Miecznik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
  • Pola elektromagnetyczne źródeł dipolowych[Electromagnetic fields of dipole sources] / MIECZNIK Juliusz // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 42–43

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
  • Próba określenia położenia głównych uskoków w rejonie Buska-Zdroju metodami geofizycznymi[An attempt to find the location of major faults near Busko Zdrój using geophysical methods] / Juliusz MIECZNIK // W: Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Lisika. — Kielce : Wydawnictwo XYZ, 2010. — ISBN: 978-83-930668-1-0. — S. 87–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
  • Visualization of magnetotelluric data with apparent velocity methodWizualizacja danych magnetotellurycznych przy zastosowaniu metody prędkości pozornej / Juliusz MIECZNIK, Wojciech KLITYŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 187–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_03.pdf

  • słowa kluczowe: wizualizacja, sondowanie magnetotelluryczne, prędkość pozorna, głębokość penetracji

    keywords: visualization, magnetotelluric sounding, apparent velocity, depth of penetration