Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Ł. Michalski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0122-3057

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913578

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowychNet present value in evaluating capital investments / Marek Łukasz MICHALSKI // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 6, s. 119–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-06/EM_09.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie, wartość bieżąca netto, ocena efektywności, inwestycje rzeczowe, planowanie inwestycji, decyzje inwestycyjne, wskaźnik rentowności

  keywords: management, net present value, economic efficiency, capital investment, investment planning, investment decisions, profitability index

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Criteria for strategic management of natural gas exploration processes / Marek MICHALSKI // W: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 [Dokument elektroniczny] : zborník vedeckých prác. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM, 2014. — Materiały z International Conference on Current Problems of the Corporate Sector, Bratislava, Slovakia, 15 May 2014. — e-ISBN: 978-80-225-3867-1. — S. 334–339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fpm.euba.sk/userdata/adivincova/Stefan_Majtan_a_kolektiv_Aktualne_problemy_podnikovej_sfery_2014_copy.pdf [2014-10-22]. — Bibliogr. s. 339, Abstr.

 • keywords: energy, natural gas, liquefied natural gas, exploration, investment, strategic management, social cost, externalities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Current conditions for the strategic management of the global energy sector / Marek MICHALSKI // W: Theory of management  7 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers / ed. Štefan Hittmár ; University of Zilina. Faculty of Management Science and Informatics. Institute of Management. — Zilina : EDIS University Publishing House. University of Zilina, cop. 2014. — ISBN: 978-80-554-0954-2. — S. 26–28. — Bibliogr. s. 28

 • keywords: energy sector, energy resources, strategic management, social cost

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Economic measures for evaluating logistic processes in the energy industryEkonomiczne mierniki w ocenie procesów logistycznych w przemyśle eneregetycznym / Lech A. BUKOWSKI, Marek Ł. MICHALSKI // W: Zarządzanie logistyką i jakością / red. nauk. Leszek Bylinko, Marcin Jakubiec, Mariusz Kubański. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — (Zarządzanie XXI wieku ; ISSN . ; ISSN: ; t. 2). — Dodatkowy numer ISBN 978-83-62292-19-6. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62292-11-0. — S. 55–69. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Environmental economics of nuclear power development / Marek MICHALSKI // W: Economy and society: modern foundation for human development : international scientific conference : October 31th, 2016, Leipzig, Germany : proceedings of the conference, Pt. 2 / Leipzig University. Faculty of Economics and Management Science. — Leipzig : Leipzig University, 2016. — ISBN: 978-9934-8585-8-1. — S. 143–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Financialization as a factor constraining economic growth and standard of living improvement in PolandFinansjalizacja jako czynnik ograniczający wzrost gospodarczy i poziom życia mieszkańców Polski / Marianna Księżyk, Marek Ł. MICHALSKI // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2012 nr 12, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22–23, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2012.12/manage.2012.12.7.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Model systemu ocen procesów wytwarzania energii elektrycznejA model of an assessment system to manage the processes of electricity generation / Marek Łukasz MICHALSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–22]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [22], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Model systemu ocen procesów wytwarzania energii elektrycznejA model of an assessment system to manage the processes of electricity generation / Marek Łukasz MICHALSKI // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 47–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natural gas as a strategic alternative to coal in the Polish power sector / Marek MICHALSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 24

 • keywords: coal, natural gas, power sector, power plants, strategic management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena prywatyzacji emerytur w Polsce na tle wybranych krajów świataAn assessment of pension privatization in Poland compared to selected countries in the world / Marianna Księżyk, Marek MICHALSKI // W: Liberalny kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. — ISBN: 978-83-7571-234-6. — S. 109-129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.. — Marek Michalski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Marianna Księżyk – afiliacja: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • słowa kluczowe: systemy emerytalne, prywatyzacja emerytur, system kapitałowy, system mieszany, system substytucyjny

  keywords: pension systems, pensions privatization, private account based system, mixed system, substitutive system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowychPayback periods and rates of return in evaluating capital investments / Marek Łukasz MICHALSKI // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 45–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyceOptimization of investment decisions in the electric power industry / Marek Łukasz MICHALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 207, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0443). — Bibliogr. s. 195–[208], Summ.. — ISBN: 978-83-7464-473-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyceOptimization of investment decisions in electric power industry / Marek MICHALSKI. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 207, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 195–[208], Summ.. — ISBN: 978-83-66364-38-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prywatne emerytury w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów UEPrivate pensions in Poland contradict the basic objectives of the UE / Marianna Księżyk, Marek Ł. MICHALSKI // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 10, s. 7–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-10/EM_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Risks of capital investments in coal-fired power plants and alternatives / Marek MICHALSKI // W: Knowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : challenges and development of modern finance and information technology in changing market conditions / ed. by Anna Malina, Ryszard Węgrzyn ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-68-3 ; e-ISBN: 978-83-65173-69-0. — S. 57–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf [2017-01-25]. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rozwój krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej w świetle umów międzynarodowych i prawodawstwa UEThe functioning and development of the Polish electricity generation industry in the light of international agreements and EU directives / Marek Łukasz MICHALSKI // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 91–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznejInvestment and operational risk analysis in the electricity generation industry / Marek Łukasz MICHALSKI // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 75–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Socioeconomic effects of the issuance of money by private banks / Marianna Księżyk, Marek Ł. MICHALSKI // W: Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis / eds. Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-73-0. — S. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80, Summ.. — Marianna Księżyk – afiliacja: WSZiB School of Banking and Management

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Strategic management of hard coal resources / Marek Ł. MICHALSKI // Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ; ISSN 1899-3524. — 2014 R. 7 nr 3, s. 131–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Strategic management of natural gas resources / Marek Ł. MICHALSKI // Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ; ISSN 1899-3524. — 2015 R. 7 nr 3, s. 105–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Strategic management of oil resources / Marek Ł. MICHALSKI // Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ; ISSN 1899-3524. — 2015 R. 8 nr 4, s. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Strategic management of Polish brown coal resources / Marek Ł. MICHALSKI // Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ; ISSN 1899-3524. — 2016 R. 9 nr 2, s. 139–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zasoby, węgiel brunatny, kopalnie, efekty zewnętrzne, likwidacja kopalń, koszt społeczny

  keywords: resources, brown coal, social cost, externalities, mines, mine decommissioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: