Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Dworzak, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6356-3228 orcid iD

ResearcherID: GAW-1457-2022

Scopus: 56979065800

PBN: 5e709297878c28a04739899d

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, permissible charge weight, impact on environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomituComparative analysis of the muck pile fragmentation illustrated with the example of one of the dolomite open mit mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MWA comparative analysis of mining costs for blasting works with the application of different initiation systems / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 58–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, koszty eksploatacji, elektroniczny system inicjowania

  keywords: initiation systems, blasting works, mining costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW[A comparative analysis of mining costs for blasting works with the application of different initiation systems] / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — J. Pyra, M. Dworzak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym[Comparative analysis of hazards during blasting in opencast mining] / Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymComparative analysis of hazards during blasting in opencast mining / Michał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 265–278. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, ryzyko, roboty strzałowe, zagrożenia

  keywords: risk, blasting, mining, hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical modelAnaliza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Józef PYRA, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

9
10
11
 • Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadkuSelection of optimal millisecond delays for blasting - case study / Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 225–236. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań

  keywords: mining, millisecond blasting, blasting engineering, impact of vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of the ammonium nitrate(V) porous prill assortments and absorption index on ammonium nitrate fuel oil blasting properties / Andrzej BIESSIKIRSKI, Mateusz Pytlik, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Bogna Daria Napruszewska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3763, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/15/3763/htm

  orcid iD
 • keywords: thermal stability, morphology, ANFO, ammonium nitrate, VOD, post blast fumes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13153763

13
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SFM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kształtowanie świadomości o bezpieczeństwie wśród pracowników branży wydobywczej[Shaping safety awareness among workers in the mining industry] / Zbigniew BURTAN, Michał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: XXIX sympozjum Kruszywa Cement Wapno [Dokument elektroniczny] : 5-6 października 2022, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2022]. — S. [1–23]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.kieruneksurowce.pl/artykul,93793,prezentacje.html [2022-10-20]. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowychThe module computer software which can be applied during blasting works / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowe możliwości pomiarowe AGH Kraków w zakresie wzorcowania oraz badań przetworników drgań : [abstrakt]New measurement capabilities of AGH Krakow in the field of calibration and research of vibration transducers : [abstract] / Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK // W: Bezpieczeństwo robót strzałowych : konferencja naukowo-techniczna : 3–5 października 2018, Ustroń : program = Safety of blasting operations : scientific and technical conference : October, 3–5, 2018, Ustroń : agenda. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, [2018]. — S. 16, 50. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: drgania, laboratorium wzorcująco-badawcze, przetworniki drgań, sejsmometria

  keywords: vibration, seismology, transducers, research and calibration laboratory, seismetrics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTERGround vibration and shock wave influence on the surrounding generated by the ROCKSPLITTER device during quarrying process / Józef PYRA, Jan WINZER, Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Anna SOŁTYS // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 119–129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, Rocksplitter

  keywords: blasting works, ground vibration, Rocksplitter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • On the influence of the ammonium nitrate(V) provenance on its usefulness for the manufacture of ANFO type explosives / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Maciej Tatko, Bogna Daria Napruszewska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4942, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4942/pdf

  orcid iD
 • keywords: thermal decomposition, morphology, TGA, ANFO, ammonium nitrate (V)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13184942

19
 • On the investigation of microstructured charcoal as an ANFO blasting enhancer / Suzana Gotovac Atlagic, Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Michał DWORZAK, Michał TWARDOSZ, Niki Sorogas, John Arvanitidis // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4681, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4681/pdf

  orcid iD
 • keywords: SEM, charcoal, morphology, ANFO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13184681

20
 • Perspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczychPerspectives of spatial data usage from non-metric images in surface mining blasting operations / Michał DWORZAK, Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Andrzej Brzozowski // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 63–82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, modele przestrzenne, metoda SfM, cyfrowe zdjęcia niemetryczne

  keywords: blasting works, SfM method, open strip mining, spatial models, non metric digital images

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowejOn the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574. — Bibliogr. s. 574

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.3.17

22
 • Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowychComparison of properties of ammonium nitrates used for production of fertilizers and explosive materials / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 7, s. 1381–1384. — Bibliogr. s. 1384

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.7.20

23
 • Porównanie właściwości topograficznych i morfologicznych materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych na bazie wodnego roztworu saletry amonowej oraz RSMOn the comparison of topography and morphology properties of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions and RSM / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: IPOEX 2017 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 5-7 czerwca 2017 r. = IPOEX 2017 : 14\textsuperscript{th} international conference : explosives research - application - safety / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : IPO], [2017]. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: XRD, SEM, IR, ANFO, materiały wybuchowe emulsyjne

  keywords: SEM, XRD, IR, ANFO, emulsion bulk explosives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pośrednia analiza fragmentacji urobku otrzymanego w wyniku robót strzałowych wykonywanych w kopalni dolomituThe indirect method of analysis of output’s fragmentation obtained during blasting in the dolomite open pit mine / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 7, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cumulative size distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych[Predicting the flyrock zone radius for blasting works in open cast mines] / Józef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Paweł Kłósko // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: