Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Bembenek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7665-8058 orcid iD

ResearcherID: AAD-6518-2019

Scopus: 57196329728

PBN: 5e709208878c28a04738eed2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 134 publikacji Autora


1
 • A novel approach to the screw feeder design to improve the reliability of briquetting process in the roller press / Kostiantyn Baiul, Serhii Vashchenko, Olexander Khudyakov, Michał BEMBENEK, Andrii Zinchenko, Pavlo V. Krot, Nataliia Solodka // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2023 vol. 25 iss. 3 art. no. 167967, s. 1-15. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-14. — tekst: https://ein.org.pl/pdf-167967-91652?filename=A%20Novel%20Approach%20to%20the.pdf

  orcid iD
 • keywords: briquetting, roller press, screw feeder, optimal design, fine-grained materials, compaction coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein/167967

2
 • Aglomeracja ciśnieniowa – wymagania techniczne w procesie brykietowania[Pressure agglomeration – technical requirements in the briquetting process] / Michał BEMBENEK, Tomasz Dzik, Jarosław Smyła, Artur Kozłowski, Piotr Wojtas // W: Innowacyjne rozwiązania IT w Przemyśle 4.0 : praca zbiorowa / pod red. Artura Kozłowskiego, Przemysława Jury. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej, 2022. — ISBN: 978-83-965554-0-3. — S. 110–116. — Bibliogr. s. 116. — M. Bembenek – dod. afiliacja: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An analytical-numerical model for determining “Drill String–Wellbore” frictional interaction forces / Michał BEMBENEK, Yaroslav Grydzhuk, Bożena Gajdzik, Liubomyr Ropyak, Mykhaylo Pashechko, Orest Slabyi, Ahmed Al-Tanakchi, Tetiana Pryhorovska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2024 vol. 17 iss. 2 art. no. 301, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-01-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/17/2/301/pdf?version=1704699617

  orcid iD
 • keywords: titanium alloy, deformation, steel, numerical model, rock, friction force, oscillations, aluminum alloy, strengthening of drill pipes, axial load

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en17020301

4
 • Analìz možlivostì vdoskonalennâ 3D-druku obertovih elementìv metodom FDM[Analysis of the possibility of improving 3D - printing of rotating elements by FDM] / Michał BEMBENEK, Wojciech Gazda, V. V. Mihajlûk, O. O. Rudejčenko, R. O. Dejnega // Naukovij Vìsnik Ivano-Frankivs'kogo Nacìonal'nogo Tehničnogo Universitetu Nafti i Gazu ; ISSN 1993-9965. — 2022 no. 1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80–81, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-30. — tekst: https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/767/775

  orcid iD
 • keywords: 3D printing, FDM, 3D printer, rotating axis, 3D printer upgrade, Anet A8 printer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31471/1993-9965-2022-1(52)-73-81

5
 • Analiza eksperymentalna przepływu materiału ziarnistego podczas kawałkowania w niesymetrycznym układzie zagęszczania prasy walcowejFlow testing of fine-grined material in the asymetrical compaction unit of roll press / Michał BEMBENEK // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 25, 26. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości brykietowania wapna palonego oraz hydratyzowanegoPossibilities of quicklime and hydrated lime briquetting / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 66–67. — Bibliogr. s. 67, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza możliwości wytwarzania nawozów mineralnych z odpadów przemysłowych[Analysis of the possibility of mineral fertilizers production from industrial waste] / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // W: „BEMS 2016” : Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Białowieża, 21–23 września 2016 : materiały konferencyjne / Politechnika Białostocka. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 34

 • słowa kluczowe: odpady przemysłowe, granulacja dwustopniowa, nawozy mineralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza przepływu materiału w strefie roboczej prasy walcowej z wykorzystaniem oprogramowania do rozpoznawania obrazuAnalysis of material flow in the compaction unit of a roller press using the image analysis computer software / Michał BEMBENEK, Magdalena Buczak // W: Napędy pojazdów : modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych / red. Jan Ziobro. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7996-718-6. — S. 11-21. — Bibliogr. s. 19-21, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: brykietowanie, prasa walcowa, scalanie, komputerowa analiza obrazu, analiza przepływu materiału

  keywords: briquetting, consolidation, roller press, computer image analysis, material flow analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of exploration parameters of industrial car jack used in car services in Kazakhstan / Saltanat Nurkusheva, Michał BEMBENEK // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2023 vol. 1277 art. no. 012031, s. 1–9. — Bibliogr. s. 7–9, Abstr.. — MCEME-2022 : international scientific and theoretical conference "Modeling and Computer Engineering in Mechanical Engineering: theory, practice, and innovation" : 28.09.2022-21.10.2022, Lviv, Ukraine. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1277/1/012031/pdf

  orcid iD
 • keywords: classification of car jacks, equipment for cars, lifting equipment, car jack, elevator at the car service

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/1277/1/012031

10
11
 • Analysis of the influence of surface roughness of various types of wood on the results of their hardness measured by the Leeb method / Michał BEMBENEK, Łukasz KOWALSKI, Jan PAWLIK // W: Machine Modelling and Simulations 2021 : 26\textsuperscript{th} International Slovak-Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations : 13-15 September 2021, Bardejovské Kúpele, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Jozef Zajac [et al.]. — Košiciach : Technická Univerzita, 2021. — ISBN: 978-80-553-3938-2. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Analysis of the producibility of mineral fertilizers from industrial wasteAnaliza możliwości wytwarzania nawozów mineralnych z odpadów przemysłowych / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 43–47. — Bibliogr. s. 47, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2017_1_MHMB.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odpady przemysłowe, granulacja dwustopniowa, nawozy mineralne

  keywords: industrial waste, dry granulation, mineral fertilizers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of the temperature distribution on the surface of saddle-shaped briquettes consolidated in the roller press / Michał BEMBENEK, Andrzej UHRYŃSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1770, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-03. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/7/1770/pdf

  orcid iD
 • keywords: thermography, briquetting, temperature distribution, roller press, briquetting pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14071770

15
 • Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych[Caps' applier to clog of evacuation notches in the metallurgical converters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CHŁOPEK Michał, BEMBENEK Michał, GARA Paweł, HRYNIEWICZ Marek. — Int.Cl.: C21C 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401263 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.401263 z dn. 2012-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 7, s. 24–25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401263A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych[Caps' applier to clog of evacuation notches in the metallurgical converters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał CHŁOPEK, Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ. — Int.Cl.: C21C 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223174 B1 ; Udziel. 2015-12-03 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.401263 z dn. 2012-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223174B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Badania efektywności energetycznej w procesie wytwarzania metodą SLS[Research on energy efficiency in the manufacturing process using the SLS method] / Piotr DUDEK, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-1-4. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, efektywność energetyczna, drukowanie 3D, wytwarzanie przyrostowe

  keywords: selective laser sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania i modyfikacja układu zagęszczania prasy walcowej do brykietowania koncentratu miedziResearches and modification of roll press compacting unit for briquetting copper concentrate / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 1, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej[Researches and devising method for selection of roll press compaction unit] / Michał BEMBENEK, Marek HRYNIEWICZ ; red. Dawid Skrabek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 117, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0383). — Bibliogr. s. 111–[118]. — ISBN: 978-83-7464-345-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania i perspektywy nowych obszarów stosowania pras walcowychResearch and prospects for new areas of using roller presses / Michał BEMBENEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1845–1847. — Bibliogr. s. 1847

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.9.3

22
 • Badania i perspektywy zastosowania w prasie walcowej niesymetrycznego układu zagęszczaniaResearches and perspectives of using in a roll press asymmetrical compaction unit / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 stycznia 2011 : program konferencji ; streszczenia referatów / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — Opis częściowo wg okł.. — S. 28. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 styczeń 2011 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — S. l., s. n., [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania i perspektywy zastosowania w prasie walcowej niesymetrycznego układu zagęszczaniaStudies and application perspectives in roll press asymmetrical compaction system / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2011 R. 70 nr 12, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania możliwości granulacji wybranych materiałów drobnoziarnistych metodą dwustopniową[Researches on possibility of selected materials agglomeration by dry granulation method] / Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/7–7/7. — Bibliogr. s. 7/7, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sorbent wapniowy, dwustopniowa granulacja, wodorotlenek wapnia, szlamy pofiltracyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania wizualizacyjne procesu brykietowania w niesymetrycznym układzie zagęszczania prasy walcowej[Flow testing of briquetting process in the asymmetrical compaction unit of roll press] / Michał BEMBENEK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : [XXVIII konferencja naukowa PRMR : Zakopane, 26–29 stycznia 2015] / red. Andrzej Kosucki. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-648-9. — S. 27–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: