Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Mazurkiewicz, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901810
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — (AAPG Studies in Geology ; [no.] 59). — ISBN: 978-0-89181-066-7 ; ISBN10: 0891810668. — S. 655–663. — Bibliogr. s. 662–663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi[Industrial wastes management] / Izabela Kotarska, Rafał Dębkowski, Maciej MAZURKIEWICZ, Andrzej Szafran, Andrzej Mizera, Józef Szczap // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 1002–1035. — Bibliogr. [dla całej części 7] s. 1046–1052

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Możliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej[Possibility of roll-mill scale utilisation as heavy media sinker] / Andrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7
 • Odzysk odpadów przemysłowych w technologiach wypełniania pustek w górnictwie podziemnymIndustrial waste recovery for goaf filling technologies in underground mining (from works of Industrial Lands Ecology Department) / Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminiePerspective solutions : bio-waste management in municipality / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2011 nr 10, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Popioły ze spalania osadów ściekowych nowym materiałem w technologii zawiesinowej[Sewage sludge ash as new material for suspension technology] / Maciej MAZURKIEWICZ, Waldemar KĘPYS // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VIII warsztaty : 24–25 maja 2011 r., Bielsko-Biała : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2011]. — S. 13–20. — Bibliogr. s. 20. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Proces zgazowania węgla w świetle właściwości powstajacych odpadówThe coal gasification process in the light of properties of arising wastes / Radosław POMYKAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 183–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Properties of coal gasification wastes essential to determining their impact on the environment / Radosław POMYKAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2015 vol. 24 no. 5, s. 2147–2155. — Bibliogr. s. 2154–2155, Abstr.

 • keywords: fly ash, leaching, gasification waste, radionuclides, fluidization bed

13
 • Rules of monitoring and combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined with caving in hard coal mines / Maciej MAZURKIEWICZ, Stanisław WASILEWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 90–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/06_MINERAL_EXPLORATION_007.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Exploration

 • keywords: combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined, monitoring air in gob of longwalls

14
 • Some aspects of using goafs for locating post-flotation waste in LGOM minesNiektóre aspekty wykorzystania zrobów do lokowania odpadów poflotacyjnych w kopalniach LGOM / Maciej MAZURKIEWICZ, Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 4, s. 941–954. — Bibliogr. s. 954

 • słowa kluczowe: pustki w górotworze, lokowanie odpadów, obniżenia terenu, zroby poeksploatacyjne

  keywords: subsidence, voids in the rock mass, location of waste, post mining goafs

15
 • Stałe uboczne produkty zgazowania węgla[Solid coal gasification by-products] / Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA, Zbigniew PIOTROWSKI, Waldemar KĘPYS, Paulina ŁYKO // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 167–195. — Bibliogr. s. 189–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Technologie aplikacji mieszanin mineralnych do wyrobisk i zrobów w podziemnych zakładach górniczych[Technologies of mineral mixtures application in underground mining plants] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych : praca zbiorowa / pod red. Wacława Dziurzyńskiego. — Kraków : Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, 2010. — ISBN: 978-83-929976-3-4. — S. 191–223. — Bibliogr. dla całej książki s. 225–228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Torkretowanie jako element sztucznej bariery izolacyjnej podziemnego składowiska odpadówThe spraying with concrete as an element of the insulating artificial barrier for underground waste landfill / Maciej MAZURKIEWICZ, Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zbigniew PIOTROWSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 8, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wybrane właściwości odpadów ze zgazowania węglaSelected properties of the waste from coal gasification / Radosław POMYKAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 76–80. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wybrane właściwości odpadów ze zgazowania węgla[Choosen properties of wastes from coal gasification] / Radosław POMYKAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 1–2, s. 100–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • W perspektywie do zagospodarowania nowy odpad[In perspective for new waste management] / Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VII warsztaty : 19–20 maja 2010 r., Jaworze : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2010]. — S. 15–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Zagospodarowanie stałych ubocznych produktów zgazowania węgla[Utilization of coal gasification by-products] / Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA, Zbigniew PIOTROWSKI, Waldemar KĘPYS, Paulina ŁYKO // W: Baza danych procesów i operacji w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; [Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia], 2015. — ISBN: 978-83-63503-69-7. — S. 151–184. — Bibliogr. s. 155, 158, 165, 170, 173–174, 179–180, 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych