Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Maziarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4165-0539

ResearcherID: S-8717-2017

Scopus: 6506986230

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Analiza przyczyn przedwczesnego pękania zmęczeniowego zębów przekładni głównej napędu kołowej koparki czerpakowejAnalysis of reasons of premature fatigue cracking of teeth in the main drive of a wheel bucket digger / Michał MAZIARZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2009 R. 47 nr 5, s. 14–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Awarie układu łożyskowego jako wynik naruszenia zasad konstrukcji[Bearing system failures as a result of violation of the principles of machine design] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ // Utrzymanie Ruchu : UR : publikacja specjalistyczna ; ISSN 2083-6651. — 2014 [nr] 4, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Błędy konstrukcyjne systemu smarowania jako przyczyna awaryjności układu łożyskowego przesiewacza[Construction errors of the lubrication systems as the cause of failure of the screen bearing system] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ, Andrzej UHRYŃSKI // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : VIII konferencja : Ustroń, 23–25.04.2014 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., [2014]. — ISBN: 978-83-936657-2-3. — S. 112–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21B 10/16. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 314391 A1 ; Opubl. 1997-11-24. — Zgłosz. nr P.314391 z dn. 1996-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 24, s. 63. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL314391A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Koronka do wiercenia obrotowego[Rotary drilling bit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/36. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 339394 A3 ; Opubl. 2001-10-08. — Zgłosz. nr P.339394 z dn. 2000-03-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 21, s. 38. — Numer zgłoszenia głównego P.314391. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL339394A3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Koronka do wiercenia skał z obrotowymi nożami stycznymi[Rock drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał, TYLEK Ryszard. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21B 10/46. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 110476 U1 ; Opubl. 2001-07-16. — Zgłosz. nr W.110476 z dn. 2000-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2001  nr 15, s. 54. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL110476U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Krawężnik uliczny[Street kerb] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: E01C 11/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383790 A1 ; Opubl. 2009-05-25. — Zgłosz. nr P.383790 z dn. 2007-11-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 11, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383790A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki[Spindle swivel coupling mostly for mills] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: F16C 3/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388578 A1 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.388578 z dn. 2009-07-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 3, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388578A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki[Spindle swivel coupling mostly for mills] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: F16C 3/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215982 B1 ; Udziel. 2013-06-24 ; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.388578 z dn. 2009-07-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215982B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Metody szlifowania szyn ulepszonych cieplnie torów wysokich prędkości[Grinding methods of hardened and tempered rails used for high-speed railway tracks] / Agata DRZEWOSZ, Michał MAZIARZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 1, Będlewo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-21-1 ; e-ISBN: 978-83-65677-22-8. — S. 21. — A. Drzewosz, M. Maziarz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Metody szlifowania szyn ulepszonych cieplnie torów wysokich prędkościGrinding methods of hardened and tempered rails used for high-speed railway tracks / DRZEWOSZ Agata, Michał MAZIARZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 10 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-19-8. — ISBN: 978-83-65917-58-4 ; e-ISBN: 978-83-65917-57-7. — S. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz.

 • słowa kluczowe: reprofilacja, tory kolejowe, urządzenie reprofilacyjne

13
 • Narzędzie dyskowe do uzbrajania organów urabiających kombajnów górniczych[Disc tool, in particular for organ attachment in coal plough] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Krzysztof KRAUZE. — Int.Cl.: E21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 65549 Y1 ; Udziel. 2011-02-23 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr W.117564 z dn. 2008-07-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL65549Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających kombajnów górniczych[Disc tool, in particular for organ attachment in coal plough] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, KRAUZE Krzysztof. — Int.Cl.: E21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 117564 U1 ; Opubl. 2010-01-04. — Zgłosz. nr W.117564 z dn. 2008-07-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 1, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL117564U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209241 B1 ; Udziel. 2011-01-21 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209241B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Tangential rotary blade for mineral materials mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BĘBEN Artur, MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 374137 A1 ; Opubl. 2006-10-16. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2006  nr 21, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL374137A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Przedwczesne pękanie walców roboczych walcarki kwarto nawrotnej[Premature cracking of rolls in reversible quarto volling mill] / Michał MAZIARZ // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania : Bygdoszcz–Pieczyska, maj 2008 / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. — ISBN: 978-83-89334-98-5. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Przegub łącznika walcarki[Rolling mill connecting member articulated joint] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B21B 35/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205895 B1 ; Udziel. 2010-01-18 ; Opubl. 2010-06-30. — Zgłosz. nr P.363253 z dn. 2003-11-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205895B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Przegub łącznika walcarki[Rolling mill connecting member articulated joint] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B21B 35/14. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 363253 A1 ; Opubl. 2005-05-16. — Zgłosz. nr P.363253 z dn. 2003-11-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 10, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL363253A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów[Folding metal drum for transporting ropes, wires or cables] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B65H 75/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390355 A1 ; Opubl. 2011-08-16. — Zgłosz. nr P.390355 z dn. 2010-02-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 17, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390355A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów[Folding metal drum for transporting ropes, wires or cables] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B65H 75/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216458 B1 ; Udziel. 2013-08-20 ; Opubl. 2014-04-30. — Zgłosz. nr P.390355 z dn. 2010-02-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216458B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Spulchniarka[Disintegrator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B02C. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 70609 U1 ; Opubl. 1984-03-26. — Zgłosz. nr W.70609 z dn. 1983-06-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1984  nr 7, s. 53. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL70609U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, BĘBEN Artur. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385071 A1 ; Opubl. 2009-11-09. — Zgłosz. nr P.385071 z dn. 2008-04-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 23, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385071A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, BĘBEN Artur. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122545 U1 ; Opubl. 2014-09-01. — Zgłosz. nr W.122545 z dn. 2008-04-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 18, s. 57. — Numer zgłoszenia macierzystego P.385071. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122545U1.pdf

 • słowa kluczowe: świder-poszerzacz, świder skrzydłowy z wymiennymi nożami stycznymi, świder z wymiennymi segmentami uzbrojonymi w styczne noże obrotowe