Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Jeż, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35261917800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badanie wpływu wydzielania chlorków złota na powierzchni odnawialnej pierścieniowej elektrody złotej na wartość sygnału analitycznego[The study of influence of gold chloride secretion on the surface of the renovated gold ring electrode on the value of analytical signal] / Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie zmienności parametrów odnawialnej elektrody srebrnej w funkcji temperatury elektrolitu : [poster][Investigation of the renewable silver electrode parameters variability in relation to temperature] / B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, M. JEŻ, F. CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Combustion synthesis and thermoelectric properties of Bi-doped $Mg_{2}Si$ alloyed with Sn and/or Ge / K. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determination of lead traces by stripping voltammetry using Ti(N,C) working electrodes / Marta ZIEMNICKA, Bogusław BAŚ, Mateusz JEŻ, Ludosław STOBIERSKI // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 168–173. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elektroda złota modyfikowana filmem utlenionej polidopaminy jako elektrochemiczny czujnik dopaminy oraz kwasu askorbinowegoGold electrode modified with overoxidized polydopamine film as an electrochemical sensor of dopamine and ascorbic acid / Mateusz JEŻ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 51–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Evaluation of seawater corrosion behaviour of selected metallic samples by electrochemical noise measurements / Marzena MITORAJ, Mateusz JEŻ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Elżbieta GODLEWSKA // W: Eurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Istanbul : s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Magnetron sputtered metal-ceramic coatings on ST3S steel / K. MARS, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA, M. JEŻ, T. UHL, P. Żakiewicz, K. KYZIOŁ // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Ocena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej[Evaluation of the possibility of using the recording and electrochemical noise analysis system in the corrosion test on the example of iron corrosion spectral purity] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 431–443. — Bibliogr. s. 443

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Odnawialna pierścieniowa elektroda złota : właściwości elektrochemiczne i perspektywy zastosowań w anodowej woltamperometrii stripingowejRenovated gold ring electrode : voltammetric characteristics and application in anodic stripping voltammetry / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Mateusz JEŻ, Filip CIEPIELA // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n.], [2009]. — S. 188, PC-05-33. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odnawialna pierścieniowa elektroda złota modyfikowana filmem utlenionej polidopaminy jako elektrochemiczny sensor dopaminy[The renovated gold ring electrode, modified with overoxidized polydopamine film, as an electrochemical sensor of dopamine] / Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 85–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Oznaczanie nanomolowych stężeń ołowiu i kadmu metodą anodowej woltamperometrii stripingowej za pomocą odnawialnej elektrody srebrnejDetermination of nanomolar concentrations of lead and cadmium by anodic stripping voltammetry at the renovated silver electrode / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Mateusz JEŻ // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n.], [2009]. — S. 188, PC-05-34. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Renewable solid electrodes – applications in the presence of double layer modificators / Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2009 vol. 103 spec. iss., s. s262–s263. — Bibliogr. s. s263. — Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9–13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. — [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Woltamperometryczne oznaczanie ubichinonu z zastosowaniem cyklicznie odnawialnej pierścieniowej elektrody błonkowej : [abstrakt][Voltammetric dtermination of ubiquinone using the cyclic renovablering film electrode : abstract] / Anna BUGAJNA, Mateusz JEŻ, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 54. — Bibliogr. s. 54. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie rezystancji szumu elektrochemicznego do badania procesów korozji[Resistance of the electrochemical noise in the investigation of the corrosion processes] / Bogusław BAŚ, Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Mateusz JEŻ, Piotr Rafalski, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 349. — Bibliogr. s. 349. — Bogusław Baś, Elżbieta Godlewska, Marzena Mitoraj, Mateusz Jeż, Małgorzata Jakubowska – afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie odnawialnej elektrody amalgamatowej w oznaczaniu doksorubicyny : [abstrakt][Application of the renovable amalgam electrode in doxorubicyne determination: abstract] / Mateusz JEŻ, Anna BUGAJNA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 55. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie pomiaru i analizy szumu elektrochemicznego w ocenie odporności/podatności materiałów na korozję elektrochemiczną[Application of electrochemical noise analysis in evaluation of materials susceptibility to electrochemical corrosion] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie pomiaru szumu elektrochemicznego do oceny właściwości korozyjnych wybranych próbek metalicznych w środowisku wody morskiej[Application of electrochemical noise measurements in evaluation of corrosion properties of the selected metallic samples in the sea water environment] / Mateusz JEŻ, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Marzena MITORAJ, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63663-05-6. — S. 31–32. — Bibliogr. s. 32. — Mateusz Jeż, Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś – afiliacja: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ; Elżbieta Godlewska, Marzena Mitoraj – afiliacja: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: