Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Maternowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913575

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Bezpieczeństwo - kontekst ryzyka i odpowiedzialnościSafety - the context of liability and risk / MATERNOWSKA Małgorzata, Pedryc Norbert // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 5 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1050–1056. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1055–1056, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Logistyka a wartość i metody jej tworzenia[Logistics and the value and methods of its creation] / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6, s. 22–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Logistyka i łańcuchy dostaw a wartość i metody jej tworzeniaLogistics – supply chain and the value and methods of its creation / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 11. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 429–434. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowania[Liability and the regulation as instruments of the risk management in global supply chains : determinants of applying] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. — ISBN: 978-83-61378-27-3. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Odpowiedzialność za produkt jako narzędzie zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostawProduct liability as the tool of the risk management in supply chains / Małgorzata MATERNOWSKA // W: WROLOG 2009 [Dokument elektroniczny] : modelowanie systemów logistycznych : IV wrocławskie forum logistyki i technologii logistycznych : Wrocław, 22–23 października 2009 / Politechnika Wrocławska [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Odpowiedzialność za produkt w łańcuchach dostaw w kontekście korzyści i kosztów : [prezentacja slajdów]Product liability in supply chains in the context of benefits and costs / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — 16 slajdów. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Odpowiedzialność za produkt w łańcuchach dostaw w kontekście korzyści i kosztów[Product liability in supply chains in the context of benefits and costs] / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6, s. 40–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Paradygmat rozwoju zrównoważonego : implikacje dla zarządzania logistycznegoThe paradigm of sustainable development : implications for logistics management / Stanisław Oziemski, Małgorzata MATERNOWSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2013 nr 5 dod. Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka [Dokument elektroniczny], s. 341–347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 347. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — KNLS'13 [Dokument elektroniczny] : ”Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka” : V międzynarodowa konferencja naukowa logistyki stosowanej : 06–07 czerwiec 2013, Rynia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Pomiar wartości w logistyce : najczęściej stosowane metody[Value measurement in logistics : applied methods] / MATERNOWSKA Małgorzata // W: Problemy transformacii sovremennoj rossijskoj èkonomiki : teoriâ i praktika organizacii i obespečeniâ upravleniâ : kollektivnaâ monografiâ trudov učastnikov IX meždunarodnogo naučno-praktičeskogo seminara : (26–28 fevralâ 2011 g., Moskva) / Rossijskaâ akademiâ estestvennyh nauk, Moskovskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki statistiki i informatiki (MESI). Kafedra obšego menedžmenta i predprinimatel'stva. — Moskva : INION RAN, 2011. — ISBN: 978-5-248-00572-7. — S. 274–288. — Bibliogr. s. 288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Problematyka wartości oraz metody jej tworzenia w logistyce i w łańcuchach dostawValue problem and methods of its creation in logistics and supply chains / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Product liability as the crucial factor in the risk management / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka i Transport = Logistics and Transport ; ISSN 1734-2015. — 2010 no. 1, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Projekt reorganizacji obszaru komisjonowania częściProject of the reorganization the area of the picking parts / Małgorzata MATERNOWSKA, Adrian Katus // Systemy Logistyczne Wojsk / Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki ; ISSN 1508-5430. — 2014 nr 41, s. 211–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.. — Tekst dostępny również online: {http://slw.wat.edu.pl/index.php/slw41/file/186-projekt-reorganizacji-obszaru-komisjonowania-czesci}

 • słowa kluczowe: logistyka w sferze produkcji, szczupłe wytwarzanie

  keywords: logistics, lean manufacturing

13
 • Rola i znaczenie reżimu odpowiedzialności za produkt w procesie kontroli ryzyka powstania szkód w łańcuchach dostawThe role and importance of product liability in the risk of injury in supply chains / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-21]. — Bibliogr. s. 12. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Rozwój zrównoważony : logistyka : synergia czy kompromis?Sustainable development : logistics : synergy or compromise? / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6, s. 16–21. — Bibliogr. s. 21, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: sustainable development, logistics, EOQ model

15
 • Ryzyko i odpowiedzialność – refleksja na temat ryzyka zawodowego[Risk and liability. Reflection about the occupational hazard] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Invence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podniku = Invention – Innovation – Investment from recession to prosperity / pod odbornou red. Radima Lenorta a Ivety Vozňákové ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — ISBN: 978-80-248-1977-8. — S. 441–445. — Bibliogr. s. 445

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ryzyko – odpowiedzialność – ryzyko zawodowe operatora maszyny : [streszczenie][Risk – liability – occupational risk] / Stanisław Oziemski, Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 2, s. 96. — Pełny tekst W: Międzynarodowa konferencja logistyki stosowanej [Dokument elektroniczny] : „Logistyka w systemie obronnym państwa”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechaniczny. Katedra Logistyki. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Standardy a kwestia aktywności firm w ograniczaniu ryzyka w łańcuchach dostawStandards {\em versus} the problem of the activity of companies in limiting the risk in supply chains / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Zarządzanie projektami logistycznymi = Logistic project management / red. nauk. Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 11). — S. 117–123. — Bibliogr. s. 122, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Standardy jako narzędzie zarządzania ryzykiem w projektach rozwoju strategii łańcucha dostawStandards as the tool of the risk management in the supply chain strategy development projects / Małgorzata MATERNOWSKA // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport ; ISSN 1230-9265. — 2008 z. 64, s. 97–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Standardy (regulacje) a kwestia aktywności firm w ograniczaniu ryzyka powstania szkód[Standards versus the problem of firms activity in limiting the risk of the occurence of damages] / Małgorzata MATERNOWSKA // Systemy Logistyczne Wojsk / Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki ; ISSN 1508-5430. — 2010 nr 36, s. 65–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Sustainable development – implications for logistics management / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka i Transport = Logistics and Transport ; ISSN 1734-2015. — 2013 vol. 19 no. 3, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: sustainability, supply chains, sustainable supply chains

21
 • Sustainable supply chains / MATERNOWSKA Małgorzata // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Repubkic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 56. — Pełny tekst W: CLC 2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian logistics congress 2012 : November 7th – 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, VSB Technical University Ostrava, TU, AGH. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-87294-33-8.— S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [7], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Terror zmian : wyzwania adaptacji[Terror of changes : the challenges of adaptation] / Małgorzata MATERNOWSKA, Norbert Pedryc // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2017 nr 1, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — W publikacji błędnie podano tytuł angielski

 • słowa kluczowe: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zmianą

  keywords: logistics, supply chain management, change management

23
 • Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzaniaThe impact of modern technologies on changes in management / Małgorzata MATERNOWSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2017 nr 5 dod.: CD, s. 394–403. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 402–403, Streszcz., Abstr.. — Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej : teoria i praktyka : 06–08.06.2017, Ustroń

 • słowa kluczowe: zarządzanie

  keywords: management

24
 • Wybrane instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowania[Some instruments of the risk management in global supply chains] / Małgorzata MATERNOWSKA // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wybrane instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowaniaSome instruments of the risk management in global supply chains : determinants of applying / Małgorzata MATERNOWSKA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych