Wykaz publikacji wybranego autora

Marzanna Maria Książek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6377-9363 orcid iD

ResearcherID: H-4182-2011

Scopus: 6601964507

PBN: 5e709331878c28a0473a4ac4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Aluminium alloys for automotive applications - study of microstructure, selected properties, corrosion resistance / Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Maria RICHERT, P. SKOTNICZNY, Marzanna KSIĄŻEK, Łukasz WZOREK // W: BIT's 3\textsuperscript{rd} annual world congress of smart materials-2017 : step towards a Ubiquitous Smart Future : March 16–18, 2017, Bangkok, Thailand. — [Bangkok: s. n.], [2017]. — S. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of interfacial phenomena during liquid-phase fabrication of ultra-high temperature materials from Mo-Si-B system / G. BRUZDA, W. Polkowski, A. Polkowska, R. Nowak, A. Kudyba, M. KSIĄŻEK, S. LECH, K. Karczewski, D. Giuranno // W: Material Technologies in Silesia'2022 : międzynarodowa konferencja naukowa : 12-15 czerwca 2022, Wisła / red. nauk. Mirosław Bonek. — Gliwice : Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2022. — (Prace Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych). — ISBN: 978-83-65138-32-3. — S. 23–24. — Tryb dostępu: https://mts.polsl.pl/pl/wp-content/uploads/2022/07/materialy_MTS_2022.pdf [2023-09-19]. — Bibliogr. s. 24, Abstr.. — G. Bruzda - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology

  orcid iD
 • keywords: intermetallic compounds, interfaces, sessile drop method, Mo-Si-B alloys, liquid assisted processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the working time of assembly railway pantograph / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Arkadiusz Wolski, Marzanna KSIĄŻEK // W: 5th international scientific and business conference – Future Engineering 2019 [Dokument elektroniczny] : May 29–30, 2019, Ołtarzew, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lancaster : DEStech Publications, Inc., cop. 2019. — (DEStech Transactions on Computer Science and Engineering ; ISSN 2475-8841). — e-ISBN: 978-1-60595-632-9. — S. 270–287. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dpi-proceedings.com/index.php/dtcse/article/view/30692/29277 [2019-09-24]. — Bibliogr. s. 286–287, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of X-ray computer tomography in research and quality assessment of ceramic molds for precise casting of responsible machine parts / Adam Tchórz, Marzanna KSIĄŻEK // W: \emph{Inter}MST 2022 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Interdisciplinary annual PhD conference on Material Science and Innovative Technologies : Kraków, 19–20 May 2022 : book of abstracts / eds. Tomasz Dudziak, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, cop. 2022. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://intermst2022.iod.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstract_18052022_v2.pdf [2022-06-14]

 • keywords: Ni-base superalloys, ceramic moulds, X-ray computed tomography, precision casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of a CT image analysis model for cast iron products based on artificial intelligence methods / Adam Tchórz, Krzysztof Korona, Izabela Krzak, Adam Bitka, Marzanna KSIĄŻEK, Krzysztof Jaśkowiec, Marcin Małysza, Mirosław GŁOWACKI, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 22 art. no. 8254, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-21. — M. Głowacki - dod. afiliacja: Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce ; D. Wilk-Kołodziejczyk - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network–Krakow Institute of Technology ; A. Bitka – afiliacja: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/22/8254/pdf?version=1669018010

  orcid iD
 • keywords: neural networks, cast iron, recommendation system, 3D tomography for cast metal, defect analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15228254

6
 • Eksperymentalna ocena zjawisk międzyfazowych w układzie Si-B/Mo w kontekście wytwarzania ultrawysokotemperaturowych materiałów technikami ciekłofazowymiAn experimental study on interfacial phenomena in Si-B/Mo system in terms of a liquid-assisted fabrication of ultra-high temperature materials / BRUZDA G., KSIĄŻEK M., Polkowski W. // W: XLIX Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków 29-30 IX 2022 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], 2022. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sim.agh.edu.pl/Materia%C5%82y_Konferencyjne_SIM2022.pdf [2022-10-06]. — Bibliogr. s. 5. — Bruzda G. - dod. afiliacja: Sieć Badawcza Łukasiewicz, Krakowski Instytut Technologiczny ; G. Bruzda, M. Książek – afiliacja: Akademia Górniczo–Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Implementation of the instrumental indentation technique to determine the micromechanical and tribological properties of HVOF composite coatings based on $Cr_{3}C_{2}-NiCr$ / Łukasz BOROŃ, Marzanna KSIĄŻEK // W: \emph{Inter}MST 2022 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Interdisciplinary annual PhD conference on Material Science and Innovative Technologies : Kraków, 19–20 May 2022 : book of abstracts / eds. Tomasz Dudziak, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, cop. 2022. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://intermst2022.iod.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstract_18052022_v2.pdf [2022-06-14]. — Ł. Boroń – dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology

 • keywords: microstructure, adhesion, scratch test, instrumented indentation, Cr3C2-NiCr coating, HVOF spraying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Investigation on microstructure, mechanical and wear properties of HVOF sprayed composite coatings (WC–Co + CR) on ductile cast iron / Marzanna KSIĄŻEK, Ilona NEJMAN, Łukasz Boron // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3282, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/12/3282/pdf

  orcid iD
 • keywords: scratch test, HVOF, thermal spraying, wear resistant, WC–Co coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14123282

9
 • Investigations of model multilayer ceramic casting molds in a raw state by nondestructive methods / Krzysztof ŻABA, Sandra PUCHLERSKA, Marzanna KSIĄŻEK, Ryszard Sitek, Paweł Wiśniewski, Jarosław Mizera // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 24 art. no. 7761, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/24/7761/pdf

  orcid iD
 • keywords: thermography, investment casting, CT, 3D scanning, multi-layer ceramic molds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14247761

10
11
 • Microstructure, mechanical properties and wear behavior of High-Velocity Oxygen-Fuel (HVOF) sprayed ($Cr_{3}C_{2}-NiCr+Al$) composite coating on ductile cast iron / Marzanna KSIĄŻEK, Lukasz Boron, Adam Tchorz // Coatings [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-6412. — 2019 vol. 9 iss. 12 art. no. 840, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/2079-6412/9/12/840/pdf [2019-12-18]. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-09

  orcid iD
 • keywords: wear resistance, HVOF, thermal spraying, Cr3C2-NiCr coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/coatings9120840

12
 • Microstructure, mechanical properties and wear behavior of HVOF sprayed (Cr3C2-NiCr+Al) composite coating on ductile cast iron / Marzanna KSIĄŻEK, Łukasz Boroń, Adam Tchórz // W: EUROMAT 2019 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 1–5 September 2019, Stockholm, Sweden : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Stockholm : s. n.], [2019]. — S. 854. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1wcxLmmu_jtbxwOHWiP6XyC3X_88ImCYx/view [2019-09-30]. — Bibliogr. s. 854

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Model of the causes of casting defects properties-to-CT images inverse analysis of cast iron by a machine-learning approach / D. WILK-KOŁODZIEJCZYK, A. Nowotny, I. Krzak, A. Tchórz, K. JAŚKOWIEC, M. MAŁYSZA, A. BITKA, M. GŁOWACKI, M. KSIĄŻEK // W: AMT'2023 : Advanced Materials and Technologies : June 18th – 21st 2023, Wisła, Poland : book of abstracts / eds. Adam Skowronek, Aleksandra Kozłowska. — Katowice - Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2023. — ISBN: 978-83-63605-57-5. — S. 110. — D. Wilk-Kołodziejczyk, K. Jaśkowiec, M. Małysza, A. Bitka – dod. afiliacja Łukasiewicz Research Network-Kraków Institute of Technology. — M. Głowacki – dod. afiliacja: Jan Kochanowski University of Kielce

 • keywords: ductile iron, artificial intelligence, cast defects, image analysis, CT examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mo-Si-B alloys as ultra-high materials beyond superalloys: selected issues of liquid state processing / Grzegorz BRUZDA, Wojciech Polkowski, Adelajda Polkowska, Rafał Nowak, Artur Kudyba, Marzanna KSIĄŻEK, Sebastian LECH, Krzysztof Karczewski, Donatella Giuranno // W: \emph{Inter}MST 2022 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Interdisciplinary annual PhD conference on Material Science and Innovative Technologies : Kraków, 19–20 May 2022 : book of abstracts / eds. Tomasz Dudziak, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, cop. 2022. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://intermst2022.iod.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstract_18052022_v2.pdf [2022-06-14]. — G. Bruzda – dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology

 • keywords: interfaces, sessile drop method, Mo-Si-B alloys, liquid assisted processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mo–Si–B alloys for ultra-high-temperature space and ground applications: liquid-assisted fabrication under various temperature and time conditions / Grzegorz BRUZDA, Wojciech Polkowski, Adelajda Polkowska, Rafał Nowak, Artur Kudyba, Marzanna KSIĄŻEK, Sebastian LECH, Krzysztof Karczewski, Donatella Giuranno // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2022 vol. 57 iss. 28, s. 13724–13735. — Bibliogr. s. 13734–13735, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-09. — G. Bruzda – dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10853-022-07457-5.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10853-022-07457-5

16
 • Porosity analysis of multilayer ceramic moulds used in investment casting of aircraft engine parts / Gracz Dawid, ŻABA Krzysztof, ZYCH Łukasz, KSIĄŻEK Marzanna, Mizera Jarosław // W: METAL 2018 : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd} – 25\textsuperscript{th} 2018, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-83-3. — S. 157. — Pełny tekst w: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Dane tekstowe. – Wersja do Windows. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 1551–1556. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1556, Abstr. — ISBN 978-80-87294-84-0. — W pełnym tekście kolejność nazwisk autorów: K. Żaba, D. Gracz, Ł. Zych, M. Książek, J. Mizera

  orcid iD
 • keywords: porosity, computed tomography, ceramic mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Propozycja wprowadzenia w warunkach instytutu badawczego instrumentów stosowanych w instytucjach niemieckich, wspierających proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczymProposal to introduce in the conditions of a research institute instruments used in German institutions, supporting the process of commercialization of knowledge and integration of the scientific community with the economic environment / Marzanna KSIĄŻEK, Adam Tchórz, Łukasz Boroń, Beata Czawa // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 62–63. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: komercjalizacja wyników prac B+R, oferta technologiczna, oferta badawcza, zarządzanie infrastrukturą badawczą

  keywords: management of research infrastructure, commercialize of the R&D results, technological offer, research offer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Structure and surface roughness of first layer of ceramic moulds applied in the investment casting / Kielich Julia, ŻABA Krzysztof, SZWACHTA Grzegorz, PUCHLERSKA Sandra, KSIĄŻEK Marzanna // W: METAL 2018 : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd} – 25\textsuperscript{th} 2018, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-83-3. — S. 159. — Pełny tekst W: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Dane tekstowe. – Wersja do Windows. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 1569–1574. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1574, Abstr. — ISBN 978-80-87294-84-0. — W pełnym tekście odmienna kolejność nazwisk: K. Żaba, M. Książek, J. Kielich, G. Szwachta, S. Puchlerska. — tekst: https://www.confer.cz/metal/2018/download/1288-structure-and-surface-roughness-of-first-layer-of-ceramic-moulds-applied-in-the-investment-casting.pdf

  orcid iD
 • keywords: structure, investment casting, roughness, ceramic moulds, lost-wax

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Structure, mechanical and tribological properties of HVOF sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron / Marzanna KSIĄŻEK, Łukasz Boroń, Maria RICHERT, Ryszard Grzelka // Journal of Coating Science and Technology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2369-3355. — 2017 vol. 4 no. 1, s. 13–20. — Tryb dostępu: http://www.lifescienceglobal.com/home/cart?view=product&id=2482 [2018-01-04]. — Bibliogr. s. 20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-14. — Pełny tekst dostępny po wykupieniu

  orcid iD
 • keywords: ductile cast iron, HVOF, thermal spraying, WC-Co coating, wear resistant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.6000/2369-3355.2017.04.01.2

21
 • Structure, mechanical and tribological properties of HVOF sprayed (WC-Co+Al) composite coating on ductile cast iron / Marzanna KSIĄŻEK, Łukasz Boron, Marta RADECKA, Maria RICHERT, Adam Tchórz // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] C1-O-TUE-AM2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — M. Książek - dod. afiliacja: Foundry Research Institute, Cracow

 • keywords: HVOF, thermal spraying, WC-Co coating, wear resistant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Study on the microstructure and mechanical properties of HVOF sprayed $Cr_{3}C_{2}$-25\%NiCr coating with NiAl interlayer on Al-Si alloy / Marzanna KSIĄŻEK, Lukasz Boron, Adam Tchorz // W: M2D2022 [Dokument elektroniczny] : 9th international conference Mechanics and materials in design : Funchal/Portugal, 26–30 June 2022 : proceedings / eds. J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Porto : INEGI-FEUP, 2022. — e-ISBN: 978-989-54756-3-6. — S. 361–362. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://paginas.fe.up.pt/ m2d/proceedings_m2d2022/index.htm [2022-06-10]. — Bibliogr. s. 362, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: micromechanical properties, Cr3C2-NiCr coating, HVOF process, Al-Si cast alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Study on the microstructure, mechanical properties, and erosive wear behavior of HVOF sprayed $Al_{2}O_{3}-15wt.\%TiO_{2}$ coating with NiAl interlayer on $Al-Si$ cast alloy / Marzanna KSIĄŻEK, Łukasz Boroń, Adam Tchórz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4122, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/18/4122/pdf

  orcid iD
 • keywords: erosion wear, Al2O3-TiO2 coating, HVOF process, Al-Si cast alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13184122

25
 • Uniformity of thermoluminescence and optically stimulated luminescence signals over the length of doped $LiMgPO_{4}$ crystal rods grown by micro-pulling-down method / Barbara Marczewska, Wojciech Gieszczyk, Mariusz Kłosowski, Marzanna KSIĄŻEK, Paweł Bilski, Łukasz Boroń // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 1 art. no. 132, s. 1-13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/1/132/pdf

  orcid iD
 • keywords: micropulling down method, LiMgPO4 crystals, Tm or Tb doping, TL, OSL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14010132