Wykaz publikacji wybranego autora

Martyna Poręba , mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessing the accuracy of land-based mobile laser scanning dataOcena doskonałości danych pozyskanych przez mobilny system skanowania laserowego / Martyna PORĘBA, François Goulette // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.73.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność, skaning laserowy, chmura punktów, dane referencyjne, ICP, iteracyjny najbliższy punkt

  keywords: accuracy, laser scanning, point cloud, reference data, ICP, Interative Closest Point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.73

4
 • Assessing the accuracy of terrestrial mobile laser surveys / Martyna PORĘBA, François Goulette // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126. — Dod. afiliacja M. Poręba: Mines ParisTech, CAOR Centre de Robotique, Mathématiques et Systémes, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczna detekcja płaszczyzn w chmurze punktów w oparciu o algorytm RANSAC i elementy teorii grafówRANSAC algorithm and elements of graph theory for automatic plane detection in 3D point cloud / Martyna PORĘBA, François Goulette // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 301–310. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Line segment-based approach for accuracy assessment of MLS point clouds in urban areas / Martyna PORĘBA, François Goulette // W: MMT 8th [Dokument elektroniczny] : 2013 the international symposium on Mobile Mapping Technology : 5/1 5/1, Tainan Taiwan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Taiwan : s. n.], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Sensing the dynamic world. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.. — Martyna Poręba – dod. afiliacja: MINES Paris Tech, CAOR - Centre de Robotique Mathématiques Remote Sensing

 • keywords: accuracy, point cloud, reference data, mobile, edge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnychModern methods of earth mass volume determination / Martyna PORĘBA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 351–361. — Bibliogr. s. 361, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rejestracja chmur punktów 3D w oparciu o wyodrębnione krawędzie – przegląd istniejących metod oraz zaproponowane podejście[Registration of 3D point clouds using extracted line segments – an overview of existing methods and a novel approach] / Martyna PORĘBA, François Goulette // Okólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; ISSN 1425-7688. — 2013 nr 137, s. 61–62. — Afiliacja M. Poręba: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: MINES ParisTech. — VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych : Warszawa 11-13 września 2013 : streszczenia referatów i posterów

 • słowa kluczowe: chmura punktów, matching, rejestracja, transformacja, krawędź

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Use of integrated GPS and INS systems in aerial photogrammetryWykorzystanie zintegrowanych systemów GPS i INS w fotogrametrii lotniczej / Martyna PORĘBA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-03/Geomatics_2011_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: integracja, filtr Kalmana, GPS, InSAR, fotogrametria lotnicza, georeferencja wprost, osnowa polowa

  keywords: Kalman filter, GPS, integration, aerial photogrammetry, ground control points, direct georeferencing, INS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: