Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wołosiewicz-Głąb, dr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4013-935X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57191982200

PBN: 5e70938d878c28a0473ac895

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • A comparative analysis of mills and grinding internals applied in comminution operations / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124

 • keywords: milling, electromagnetic mill, grinding media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A comparative analysis of selected mills and grinding media used in them to achieve a certain degree of particle size : [abstract] / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 227. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • keywords: milling, electromagnetic mill, grinding media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]Analysis of energy consumption of raw materials grinding process in a ball and electromagnetic mills : [abstract] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów = Mechanization, automation and robotics in mining. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynie elektromagnetycznym i kulowym z uwzględnieniem optymalizacji kosztów transportu surowcaComparative analysis of the possibility of obtaining fine grain size in a ball and electromagnetic mill, taking into account the optimization of transport costs of raw materials / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9930–9938. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9937–9938, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport, proces mielenia, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy

  keywords: transport, electromagnetic mill, mills, ball mill, milling process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / WOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D. // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3saNfk [2017-12-20]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171801012

10
 • Analysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designsAnaliza możliwości w zakresie uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach / M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, T. GAWENDA // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 212–227. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 225–227, Abstr., Streszcz.. — Referat opublikowany w Session ME

 • słowa kluczowe: młyn wibracyjny, rozdrabnianie surowców, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy, mielniki, IsaMill

  keywords: vibratory mill, grinding process, electromagnetic mill, mills, ball mill, grinding media, IsaMill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designsAnaliza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 223–231. — Bibliogr. s. 230–231, Abstr.

 • słowa kluczowe: młyn wibracyjny, rozdrabnianie surowców, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy, mielniki, IsaMill

  keywords: vibratory mill, grinding process, electromagnetic mill, mills, ball mill, grinding media, IsaMill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of the working chamber size influence on the effectiveness of grinding in electromagnetic mill / D. KRAWCZYKOWSKI, D. FOSZCZ, S. Ogonowski, T. GAWENDA, M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier : case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [280]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier – case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2017 vol. 95 art. no. 042037, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — WMESS 2017 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/15XfY7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/95/4/042037

16
 • Assessment of classification with variable air flow for inertial classifier in dry grinding circuit with electromagnetic mill using partition curves / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Szymon Ogonowski, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2018 vol. 54 iss. 2, s. 440–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qKV2KL

 • keywords: grinding, classification, electromagnetic mill, material processing, partition curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp1867

17
 • Comparison of wet and dry grinding in electromagnetic mill / Szymon Ogonowski, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Zbigniew Ogonowski, Dariusz FOSZCZ, Marek Pawełczyk // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2018 vol. 8 iss. 4 art. no. 138, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/8/4/138/pdf

 • keywords: control system, electromagnetic mill, hydraulic transport, pneumatic transport, size reduction factors, wet and dry grinding, comminution process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min8040138

18
 • Construction of autonomic grinding system in electromagnetic mill / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Marcin Głąb // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 20–22 aprelâ 2016 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel'noe učreždenie Vysšego Obrazovaniâ, Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet. — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet, 2016. — ISBN dla całości 978-5-94211-755-9. — ISBN: 978-5-94211-756-6. — S. 132–134. — Bibliogr. s. 134. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Construction of the electromagnetic mill with the grinding system, classification of crushed minerals and control system / WOŁOSIEWICZ-GŁĄB Marta, FOSZCZ Dariusz, Ogonowski Szymon // W: IFACMMM2016 : 17th IFAC symposium on Control, optimization and automation in Mining, Mineral and Metal processing : August 31–September 2, 2016, Vienna, Austria : conference booklet. — [Vienna : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Construction of the electromagnetic mill with the grinding system, classification of crushed minerals and the control system / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Szymon Ogonowski, Dariusz FOSZCZ // IFAC-PapersOnLine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2405-8963. — 2016 vol. 49 iss. 20, s. 67–71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/gHryxX [2016-12-06]. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — MMM 2016 : 17\textsuperscript{th} IFAC symposium on control, optimization and automation in Mining, Mineral and Metal processing : 31 August–2 September 2016, Vienna, Austria : proceedings / ed. by Georg Schitter ; International Federation of Automatic Control

 • keywords: sensors, measurement, grinding, control system, mining operations, electromagnetic mill, grinding media, shredding, control and optimization, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ifacol.2016.10.098

21
22
 • Design of the electromagnetic mill and the air stream ratio model / M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, Sz. Ogonowski // W: IFAC 2017 [Dokument elektroniczny] : the 20th world congress of the International Federation of Automatic Control : Toulouse, France, 9–14 July 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 15529–15534 ID 3786. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15534, Abstr.

 • keywords: grinding, control system, electromagnetic mill, air stream, grinding media, control algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Design of the electromagnetic mill and the air stream ratio model / M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, Sz. Ogonowski // IFAC-PapersOnLine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2405-8963. — 2017 vol. 50 iss. 1, s. 14964–14969. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14969, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-18. — 20\textsuperscript{th} IFAC World Congress : Toulouse, France, 9–14 July 2017. — tekst: https://goo.gl/ydaXpk

 • keywords: grinding, control system, electromagnetic mill, air stream, grinding media, control algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2554

24
 • Design of the innovative electromagnetic mill with the control system / M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ // W: IMPC 2016 : XXVIII International Mineral Processing Congress : September 11–15, Québec City, Canada : official program. — [Canada : s. n.], [2016]. — IMPAC 2016 is hosting the 55th annual conference of Metallurgists COM CIM ICM 2016. — S. 173, paper ID: 1136. — Publikacja o tej samej treści również na s. 177, poster ID: P-IMPC22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Efektywność energetyczna procesów rozdrabniania w wybranych młynach i prasie wysokociśnieniowej walcowej na przykładzie surowców mineralnych i energetycznych[Energy efficiency shredder processes in selected mills and high-pressure roller press on the example of mineral and energy] / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ // W: Współczesne problemy energetyki III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-2-5. — S. 187–195. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-29]. — Bibliogr. s. 194–195, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy energetyki III. — tekst: https://docplayer.pl/222805818-Wspolczesne-problemy-energetyki-iii.html

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, energetyczne teorie rozdrabniania, prasy wysokociśnieniowe, młyny elektromagnetyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: