Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Ślęzak, dr inż.

poprzednio: Korolczuk-Hejnak

adiunkt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kppm


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8561-4383 orcid iD

ResearcherID: ABC-9418-2021

Scopus: 54391387700

PBN: 5e709413878c28a0473b5c9c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • An analysis of HS6-5-2 steel viscosity in the semi-solid state / Krzysztof SOŁEK, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK // W: ESAFORM 2011 : The 14th international conference on Material Forming : 27–29 April 2011, Belfast : book of abstracts / Queen's University Belfast. — [Belfast : QUB], [2011]. — Opis wg okł.. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • An analysis of steel viscosity in the solidification temperature rangeAnaliza lepkości stali w zakresie temperatur krzepnięcia / K. SOŁEK, M. KOROLCZUK-HEJNAK, M. KARBOWNICZEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 593–598. — Bibliogr. s. 598

 • keywords: rheology, viscosity, rheological models, viscometer, thixoforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0063-3

4
 • An analysis of the influence of viscosity on the numerical simulation of temperature distribution, as demonstrated by the CC processAnaliza wpływu lepkości na symulację numeryczną rozkładu temperatury na przykładzie procesu ciągłego odlewania / K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. KOROLCZUK-HEJNAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1267–1274. — Bibliogr. s. 1273–1274

 • keywords: numerical modelling, rheology, viscosity, continuous steel casting, ProCAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0146

5
 • Analiza lepkości stali HS6-5-2 w stanie stało-ciekłymAn analysis of HS6-5-2 steel viscosity in the semi-solid state / Krzysztof SOŁEK, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142. — Krzysztof Sołek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza lepkości stali w zakresie temperatur krzepnięcia[Steel viscosity analysis in the range of solidification temperatures] / M. KOROLCZUK-HEJNAK, M. KARBOWNICZEK, K. SOŁEK // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 11–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza lepkości stopów metali wysokotopliwych na przykładzie staliA viscosity analysis of high temperature alloy melting using steel as an example / Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Krzysztof SOŁEK, Wojciech ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 4, s. 281–288. — Bibliogr. s. 288. — Dzień Hutnika 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości wykorzystania gazowego $CO_{2}$ w pirometalurgii żelaza – teoria i praktykaPossibilities of applying $CO_{2}$ in iron pirometallurgy – theory and application / Wojciech ŚLĘZAK, Piotr MIGAS, Marta ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK, Zygmunt WCISŁO, Andrzej MICHALISZYN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 284–289. — Bibliogr. s. 289

 • słowa kluczowe: CO2, odwęglanie, pirometalurgia

  keywords: CO2, decarborisation, pirometallurgy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.4.7

9
 • Analiza reologiczna stali 90CrV6 w stanie ciekłymRheological analysis of liquid steel 90CrV6 / M. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłymSteel rheological properties analysis in semi-solid state / Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Mirosław KARBOWNICZEK, Krzysztof SOŁEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 9, s. 464–467. — Bibliogr. s. 467

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wpływu lepkości na symulację numeryczną rozkładu temperatury na przykładzie krzepnącego pasma COSAnalysis of the influence of viscosity on numerical simulation of temperature distribution of solidifying strand in the CC machine / K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. KOROLCZUK-HEJNAK // W: XL Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 24–27 IX 2012 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : [s. n.], 2012. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-04-9. — S. 348–353. — Bibliogr. s. 352, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Katedra Metalurgii Stopów Żelaza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of selected liquid steel viscosityAnaliza lepkości wybranych gatunków stali w stanie ciekłym / M. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 963–969. — Bibliogr. s. 969

 • keywords: rheology, viscosity, liquid steel, viscometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0107-3

13
 • Charakterystyka reologiczna roztworów żelaza i żużliRheological characteristic of liquid iron solutions and slags / Piotr MIGAS, Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Mirosław KARBOWNICZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 4, s. 196–202. — Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determination of flow curves on selected steel grades in their liquid stateWyznaczanie krzywych płynięcia wybranych gatunków stali w stanie ciekłym / M. KOROLCZUK-HEJNAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1553–1558. — Bibliogr. s. 1558

 • keywords: rheology, viscosity, liquid steel, rheometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0263

15
16
 • Determining the initial and final softening temperature of burden materials for the blast furnace / ŚLĘZAK Wojciech, KOROLCZUK-HEJNAK Marta, MIGAS Piotr, KARBOWNICZEK Mirosław // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 105. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 186–191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 191, Abstr. — Tyt. w wersji elektronicznej: Determining the softening range of burden materials for the blast furnace

 • keywords: blast furnace, softening, cohesive zone, sinter, pellets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Empiric formulas for dynamic viscosity of liquid steel based on rheometric measurements / M. KOROLCZUK-HEJNAK // High Temperature ; ISSN 0018-151X. — 2014 vol. 52 no. 5, s. 667–674. — Bibliogr. s. 674, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1134/S0018151X14050095

18
 • High temperature rheological measurements in iron metallurgy / Marta KOROLCZUK-HEJNAK, Piotr MIGAS // W: ICS 2012 : the fifth International Congress on the Science and technology of steelmaking : 1–3 October, 2012, Dresden, Germany : proceedings. — [Germany : s. n.], [2012]. — S. 176. — Pełny tekst W: ICS 2012 [Dokument elektroniczny] : fifth International Congress on the Science and technology of steelmaking : 1–3 October 2012, Dresden, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Download). — Bibliogr. s. [9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • High temperature rheometric measurements of mould powdersWysokotemperaturowe pomiary reometryczne zasypek krystalizatorowych / W. ŚLĘZAK, M. KOROLCZUK-HEJNAK, P. MIGAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 289–294. — Bibliogr. s. 293–294

 • keywords: rheology, viscosity, rheometer, powder moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0046

20
 • High temperature rheometry of molten and semi-solid ionic solutions bearing aluminium and titanium oxides / Piotr MIGAS, Marta KOROLCZUK-HEJNAK // Acta Metallurgica Slovaca Conference ; ISSN 1338-1660. — 2014 vol. 4, s. 165–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.. — Iron and steelmaking : XXIII. international scientific conference : October 16\textsuperscript{th} – 18\textsuperscript{th}, 2013, Štrbské Pleso

 • keywords: rheology, viscosity, blast furnace slags

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • High-temperature rheometry of blast furnace synthetic slags doped with $TiO_{2}$ and TiNWysokotemperaturowe badania reometryczne wielkopiecowych żużli syntetycznych domieszkowanych $TiO_{2}$ oraz TiN / Piotr MIGAS, Marta ŚLĘZAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 17–28. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.1/mafe.2015.41.1.17.pdf

 • słowa kluczowe: reologia, lepkość żużla, azotek tytanu, reometria wysokotemperaturowa

  keywords: slag viscosity, rheology, titanium nitride, high temperature rheometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.1.17

23
24
 • Investigations of liquid steel viscosity and its impact as the initial parameter on modeling of the steel flow through the tundish / Marta ŚLĘZAK, Marek Warzecha // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5025, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/21/5025/pdf

  orcid iD
 • keywords: numerical modelling, viscosity, steel, tundish

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13215025

25
 • Ladle slag forming with optimal physicochemical properties for minimization of nonmetallic inclusionss / Mirosław KARBOWNICZEK, Piotr MIGAS, Artur Dobosz, Wojciech ŚLĘZAK, Marta ŚLĘZAK // W: Iron and steelmaking 2019 : modern metallurgy : the XXVIII international scientific conference : proceedings of abstracts : 23\textsuperscript{rd} to 25\textsuperscript{th} October 2019, Liptovský Mikuláš, Slovakia / red. Peter Demeter, Róbert Dzurňák ; Institute of Metallurgy. Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling. Technical University of Košice, Department of Metallurgy and Foundry. Faculty of Materials Science and Technology. VŠB - Technical University of Ostrava, Department of Extractive Metallurgy and Environmental Protection. Silesian University of Technology. — Košice : Institute of Metallurgy. Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling. Technical University, [2019]. — S. 27

 • keywords: non metallic inclusions, desulphurization, dephosphorization, ladle slag formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: