Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Nowak-Bator, inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e6e

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [167]–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Filtry UV jako prekursory tworzenia produktów ubocznych chlorowania wody basenowejUV filters as disinfection by-products precursors in swimming pool water / A. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, M. NOWAK-BATOR // W: ECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14\textsuperscript{th} October 2015 – 17\textsuperscript{th} October 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. — Tekst polski w pliku: wystąpienia ustne, tekst angielski w pliku: oral presentations

 • słowa kluczowe: produkty uboczne dezynfekcji, woda basenowa, środki do pielęgnacji ciała, filtry UV

  keywords: disinfection by-products, swimming pool water, personal care products, UV filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach z wykorzystaniem chromatografii gazowej[Method for the quantitative determination of organic carbon in water and wastewater using gas chromatography] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WŁODYKA-BERGIER Agnieszka, NOWAK-BATOR Marta, BERGIER Tomasz. — Int.Cl.: G01N 33/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401573 A1 ; Opubl. 2013-05-13. — Zgłosz. nr P.401573 z dn. 2012-11-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 10, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401573A1.pdf

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, węgiel organiczny

  keywords: gas chromatography, organic carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach z wykorzystaniem chromatografii gazowej[Method for the quantitative determination of organic carbon in water and wastewater using gas chromatography] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Marta NOWAK-BATOR, Tomasz BERGIER. — Int.Cl.: G01N 33/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220152 B1 ; Udziel. 2014-12-11 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.401573 z dn. 2012-11-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220152B1.pdf

 • słowa kluczowe: chromatografia gazowa, węgiel organiczny

  keywords: gas chromatography, organic carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The laboratory studies on trihalomethanes formation potential in Krakow water distribution systems / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Marta NOWAK-BATOR // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 137–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr.

 • keywords: trihalomethanes, disinfection by-products, trihalomethanes formation potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • UV filters as disinfection by-products precursors in swimming pool waterFiltry UV jako prekursory tworzenia ubocznych produktów chlorowania wody basenowej / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Marta NOWAK-BATOR // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 iss. 2 part 2, s. 577–584. — Bibliogr. s. 583–584, Abstr.. — ECOpole'15 Conference, Jarnoltowek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: kosmetyki, woda basenowa, filtry UV, uboczne produkty dezynfekcji

  keywords: disinfection by-products, swimming pool water, personal care products, UV filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)062

7
 • Wpływ dawki ${H_2O_2}$ na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie ${H_2O_2/UV}$Effect of ${H_2O_2}$ dose on disinfection efficiency of treated municipal wastewater in ${H_2O_2/UV}$ method / Maciej SŁOBODA, Marta NOWAK-BATOR // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 43–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, zaawansowane procesy utleniania, fotoliza H2O2

  keywords: UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes, photolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ dawki $H_{2}O_{2}$ na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie $H_{2}O_{2}/UV$[Effect of ${H_2O_2}$ dose on disinfection efficiency of treated municipal wastewater in ${H_2O_2/UV}$ method] / Maciej SŁOBODA, Marta NOWAK-BATOR // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: