Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Mędala, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka produktów hydratacji w zaczynach cementowych zarabianych roztworami soli o różnym stężeniuCharacteristic of hydratation products in cement pastes with solutions of different salt concentration / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA, Włodzimierz MOZGAWA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 699–704. — Bibliogr. s. 704. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Hydration of $C_{3}A-CaSO_{4}-H_{2}O$ system revisited – influence of highly concentrated salt solutions / Marta MĘDALA, Helene Minard, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Sandrine Garrault, André Nonat // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of hydration products formed in the presence of chlorides / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA, Sylwester DUSZAK // W: Quality and reliability in building industry : III. international scientific conference : Levoča, 22–24.10.2003 : proceedings = Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering, [etc.]. — Košice : TUK. Stavebná fakulta, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Interactions between mineral phases constituting cement with highly concentrated salt solutions / Marta MĘDALA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, André Nonat // W: 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar on Reactivity of solids : conference : July 4–6, 2005 Kraków, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Kraków : AGH], [2005]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Studies of cement hydration kinetics in concentrated solutions of saltsÉtudes de la cinetique d'hydratation de ciments dans des solutions salins concentreés / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S19–S26. — Bibliogr. s. S26, Abstr., Rés.. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002 / eds. G. Bertrand, M. Lambertin, K. Przybylski ; ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. — Paris : ELSEVIER, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: