Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Bąk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9329-3540 orcid iD

ResearcherID: A-5748-2017

Scopus: 7103144453

PBN: 5e709315878c28a0473a28ac

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • 14th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 9th polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. Marta BĄK, Justyna Kowal-Kasprzyk, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — 66 s.. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 13-978-83-88927-34-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • $^{57}Fe$ Mössbauer spectroscopy of Jurassic silica-carbonate sedimentary rocks / J. Gatlik, A. Błachowski, K. Komędera, M. BĄK, K. Bąk // W: OSSM 2018 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Goniądz, 17–20 czerwca 2018 r. : program i abstrakty. — [Białystok : s. n.], [2018]. — S. 29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • \emph{Ambrosiella}-like fungi in fossil resin from Jambi province in Sumatra Island – possible phoretic organisms interacted with invaded insects / M. BĄK, L. NATKANIEC-NOWAK, P. Drzewicz, D. CZAPLA, A. V. Ivanina, M. A. Bogdasarov // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — ISBN: 978-83-7863-666-3. — S. 23. — Bibliogr. s. 23. — Dostęp również online: {https://goo.gl/hMn6mY} [2016-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza jurajskich skał krzemionkowo-węglanowych jednostki kriżniańskiej w Tatrach metodą spektroskopii mössbauerowskiej $^{57}Fe$[Analysis of the Jurassic cherts and carbonates from the Krizna Unit in the Tatra Mts using $^{57}Fe$ Mössbauer spectroscopy] / Jacek Gatlik, Artur Błachowski, Kamila Komędera, Marta BĄK, Krzysztof Bąk // W: POKOS 7 : Polska Konferencja Sedymentologiczna : Góra Św. Anny, 4-7 czerwca 2018 r. : materiały konferencyjne / red. Mariusz Kędzierski, Michał Gradziński. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018. — ISBN: 978-83-942304-6-3. — S. 72. — Toż. w: {http://www.pokos.confer.uj.edu.pl/documents/138762935/138834556/POKOS+2018+-+Materialy+konferencyjne.pdf/5a3fb409-adba-48e6-92c7-1c77761d8851}. — M. Bąk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bacteriogenic iron oxides as an evidence of hydrothermal vent activity – case study from the Polish part of the Silesian Nappe and Tatra Massif / BĄK M., Bąk K., Wolska A., Górny Z., Stożek B. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — Z. Górny – afiliacja: Jagiellonian University. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • keywords: hydrothermal vents, Silesian Nappe of Outer Carpathians, Tatra Massif, iron related bacteria, Upper Albian-Cenomanian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Biostratigraphy, geochemistry and sedimentology of Middle to Late Jurassic strata in the Strážovce section (Strážovské vrchy Mts), Krížna Nappe of the Central Carpathians, Slovakia / Jozef Michalík, Marta BĄK, Otília Lintnerová, Štefan Méres // Volumina Jurassica / Warsaw University. Faculty of Geology. Institute of Geology ; ISSN 1896-7876. — Tytuł poprz.: Tomy Jurajskie ; ISSN: 1731-3708. — 2017 vol. 15 nr 1, s. 161–178. — Bibliogr. s. 175–177, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Oxfordian, radiolarians, Kimmeridgian, C and O isotopes, REE content, basinal collapse, Zliechov Basin, Fatric Unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.7442

7
 • Biostratinomy and diagenetic impact on exceptional preservation of coccospheres from lower oligocene coccolith limestones / Agnieszka Ciurej, Marta BĄK, Marek Szczerba // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 7 art. no. 616, s. 1-26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21-26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-09. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/7/616/pdf

  orcid iD
 • keywords: Carpathians, redox, Paratethys, pyrite, pellets, silicification, taphonomy, calcification, dolomite cement, Reticulofenestra

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10070616

8
9
 • Calcareous dinoflagellate cysts from the Upper Albian hemipelagic sediments related to Oceanic Anoxic Event 1d (OAE1d) from the High Tatric unit: palaeoenvironmental interpretation / A. Ciurej, M. BĄK, K. Bąk // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — ISBN: 978-83-7863-666-3. — S. 32. — Bibliogr. s. 32. — Dostęp również online: {https://goo.gl/hMn6mY} [2016-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Carbonaceous material from the Pepper Mts Shale Formation – a Raman microspectroscopic study / Beata NAGLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA, Marta BĄK // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2015 vol. 44, s. 75. — Bibliogr. s. 75. — XXII\textsuperscript{nd} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : contemporary challenges in the mineralogical sciences : Sandomierz, Poland, 8–11 October 2015 : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/mpsp30/Vol44_2015.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Carbon-isotope stratigraphy and palaeoceanographic significance of the mid-Cretaceous deep-water sediments from marginal part of the Western Tethys / Marta BĄK, Krzysztof Bąk, Zbigniew GÓRNY // W: 12\textsuperscript{th} ESSEWECA conference [Dokument elektroniczny] : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : 8\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} December 2022, Bratislava, Slovakia : abstract book / eds. Natália Hudáčková, Andrej Ruman, Michal Šujan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022. — ISBN: 978-80-223-5518-6 ; e-ISBN: 978-80-223-5519-3. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://stella.uniba.sk/texty/PRIF_esseweca_22.pdf [2022-12-14]. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Change of microfacies in Carboniferous platform deposits in relation to global eustatic events during the Late Devonian through early Tournaisian - a key study from the Upper Silesian Block (southern Poland) / Stanisław SZCZUREK, Marta BĄK // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Climate change affecting the intraspecific variability of Saturnalidae, (Radiolaria) in the pre- and post-OAE2 periods / Marta BĄK, Krzysztof Bąk // W: 12\textsuperscript{th} ESSEWECA conference [Dokument elektroniczny] : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : 8\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} December 2022, Bratislava, Slovakia : abstract book / eds. Natália Hudáčková, Andrej Ruman, Michal Šujan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022. — ISBN: 978-80-223-5518-6 ; e-ISBN: 978-80-223-5519-3. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://stella.uniba.sk/texty/PRIF_esseweca_22.pdf [2022-12-14]. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Climate oscillation during the Oxfordian-Kimmeridgian in the Western Tethys recorded by changes in radiolarian assemblages from the Pieniny Klippen Belt / Krzysztof Bąk, Marta BĄK // W: 11\textsuperscript{th} ESSEWECA conference [Dokument elektroniczny] : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : 29\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} November 2018, Bratislava, Slovakia : abstract book / ed. by Michal Šujan, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Comenius University, [2018]. — e-ISBN: 978-80-223-4615-3. — S. 10–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esseweca.geopaleo.sk/ESSEWECA2018%20abstract%20book.pdf [2019-02-07]. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Coal-bearing submarine slump sediments from Oligocene-Miocene transition of the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, SE Poland) / K. Bąk, A. Wolska, M. Zielińska, M. BĄK, // W: 15th Czech – Polish – Slovak paleontological conference : November 19–20, 2014, Banská Bystrica, Slovak Republic : abstract book / eds. Radovan Kyška Pipík, Ján Soták, Juraj Šurka : Slovak Academy of Sciences. Geological Institute. — Banská Bystrica : Geological Institute of Slovak Academy of Sciences, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-224-1399-2. — S. 12–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Coal-bearing submarine slump sediments from Oligocene-Miocene transition of the Eastern Outer Carpathians (Bieszczady Mountain, SE Poland) / Krzysztof Bąk, Anna Wolska, Magdalena Zielińska, Marta BĄK // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2015 vol. 59 no. 2, s. 300–315. — Bibliogr. s. 313–315. — Publikacja dostępna online od: 2015-02-27. — tekst: http://gq.pgi.gov.pl/article/view/14066/pdf_1218

 • keywords: foraminifera, coal pebbles, submarine slump, Oligocene-Miocene transition, Eastern Outer Carpathians, Bieszczady Mts.

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1224

17
 • Corrigendum to ”Decadal to millennial variations in water column parameters in pelagic marine environments of the Western Tethys (Carpathian realm) during Middle-Late Jurassic - Evidence from the radiolarian record” [Glob. Planet. Chang. 162 (2018) 148–162] / Marta BĄK, Krzysztof Bąk, Mariola MICHALIK // Global and Planetary Change ; ISSN 0921-8181. — 2018 vol. 163, s. 118. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-07. — tekst: https://goo.gl/BFrTaH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.gloplacha.2018.02.013

18
 • Cretaceous siliceous rocks as building material in local architecture in Myślenice (the central part of Polish Outer Carpathians) / WAŚKOWSKA A., BĄK M., GOLONKA J. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 423–426. — Bibliogr. s. 426, Abstr.. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • keywords: Outer Carpathians, cherts, local architecture, building and decorating material, gaize

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Cykle sedymentacji mikrolamin radiolariowych jako wskaźnik paleośrodowiska w kredowych utworach Zachodniej Tetydy związanych z globalną anoksją oceanicznąCyclic deposition of radiolarian-bearing microlaminas as an palaeoenvironmental indicator for Cretaceous anoxic sediments of the Western Tethys / Marta BĄK // W: XXIII konferencja naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Poznań, 21–23 września 2016 : abstrakty / red. Kamilla Pawłowska, Dominik Pawłowski. — Poznań : [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza], 2016. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Decadal to millennial variations in water column parameters in pelagic marine environments of the Western Tethys (Carpathian realm) during Middle-Late Jurassic — evidence from the radiolarian record / Marta BĄK, Krzysztof Bąk, Mariola MICHALIK // Global and Planetary Change ; ISSN 0921-8181. — 2018 vol. 162, s. 148–162. — Bibliogr. s. 160–162. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — tekst: https://goo.gl/geiaA5

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.gloplacha.2018.01.010

21
 • Diatoms occurrence in the Upper Cenomanian-Lower Turonian Anoxic Event deposits from the Outer Carpathians / Marta BĄK, Krzysztof Bąk, Mariola Michalik // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 9. — Bibliogr. s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Did the oceanic anoxic event 1d (late Albian) affect agglutinated foraminiferal assemblages in deep-water environment of the Western Tethys? / Krzysztof Bąk, Zbigniew GÓRNY, Marta BĄK // W: 21\textsuperscript{st} Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : May 23.-24., 2022, Bratislava, Slovakia : field trip guide and abstracts book / ed. by Kamil Fekete. — Bratislava : State Geological Institute of Dionýz Štúr & Slovakian Mining Society, 2022. — ISBN: 978-80-8174-064-0. — S. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Early Carboniferous trilobite remains from limestones of the Dębnik Anticline, southern Poland / Marta BĄK, Paweł Dulemba, Krzysztof Bąk // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.27.pdf

 • keywords: Poland, Lower Carboniferous, trilobite, arthropods, Dębnik Anticline, Racławka Valley

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2014.40.1.27

24
 • Early Carboniferous trilobite remains from limestones of the Racławka Valley, southern Poland / M. BĄK, P. Dulemba, K. Bąk // W: 15th Czech – Polish – Slovak paleontological conference : November 19–20, 2014, Banská Bystrica, Slovak Republic : abstract book / eds. Radovan Kyška Pipík, Ján Soták, Juraj Šurka : Slovak Academy of Sciences. Geological Institute. — Banská Bystrica : Geological Institute of Slovak Academy of Sciences, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-224-1399-2. — S. 10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Early carboniferous trilobite remains from the limestones, Debnik Anticline-preliminary research / Stanisław SZCZUREK, Marta BĄK, Paweł Dulemba // W: 7\textsuperscript{th} IGSC Katowice [Dokument elektroniczny] : conference proceedings of 7th International Geosciences Student Conference : Katowice, 11–14 July 2016 / eds. Małgorza Drwiła, Paulina Kotlarek, Jacek Piotr Kubalski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM Uniwersytetu Śląskiego, 2016. — e-ISBN: 978-83-945593-0-4. — S. 96–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/z1XJkd [2016-09-05]. — Bibliogr. s. 98, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: